Analiza środowiska


Wyzwania dotyczące środowiska wymagają stosowania zaakceptowanych międzynarodowych norm, w których zdefiniowane zostały stosowane metody i dopuszczalne wartości oznaczanych parametrów. Przyrządy i aplikacje Metrohm spełniają wymagania wielu międzynarodowych norm dotyczących ochrony środowiska.


Substancje (zanieczyszczenia) wprowadzane do środowiska są rozprowadzane w wodzie, glebie (osadach) i powietrzu, jak również w organizmach w nim żyjących (Biosfera). Tylko wtedy, gdy wiemy jaki jest rodzaj i ilość tych zanieczyszceń możemy chronić środowisko i jego mieszkańców.

Powietrze

Powietrze jest różnorodną mieszaniną cząstek cieczy i ciał stałych doskonale rozproszonych w gazach (powietrze).
Przy poborze próbek powietrza wykorzystywane są dwie metody: filtracja
i metody ciągłe. Podczas gdy pierwsza
z metod jest metodą ‘offline’ i dostarcza danych z dłuższego okresu czasu, druga metoda wykorzystuje próbniki pracujące
w trybie ciągłym ‘online’. Połączone są one bezpośrednio z jednym (lub więcej) analizatorem – oczywiście w trybie ‘inline’.

Dowiedz się więcej!

Gleba

Gleba jest wielofazowym systemem,
w którym koegzystują ze sobą wszyskie sfery. Przygotowanie próbki ma kluczowe znaczenie dla dokładnej i precyzyjnej analizy gleby. Oferujemy ci wiele technik przygotowania próbki z odpowiednimi metodami analitycznymi dla różnych rodzajów gleby
i osadów.

Dowiedz się więcej!

Woda

Wiele z ponad 100,000 związków chemicznych produkowanych na skalę przemysłową znajduje swój koniec
u naszych dostawców wody.

Dlatego ustanowione zostały przepisy
i normy mające chronić źródła naszej wody. Stosownie do tych regulacji oferujemy odpowiednie instrumentarium i aplikacje
dla wszystkich rodzajów próbek wody.

Dowiedz się więcej!