Woda

Zgodność z normami

Metody zgodne z normami

Woda to nasz biznes. Przyrządy i aplikacje oferowane przez Metrohm spełniają wymagania wielu międzynarodowych norm (np. ISO, EN, EPA, ASTM, AOAC) dotyczących analizy wody.

> Zapoznaj się z bogatą ofertą metod zgodnych ze standardami!

Chrom(VI): Nowe dopuszczalne zawartości

Nowe dopuszczalne zawartości chromu(VI) zgdonie z EPA 218.7

Stan Kalifornia wprowadził obligatoryjnie 10 µg/L jako dopuszczalną zawartość chromianów w wodzie pitnej. Możesz oznaczać Cr(VI) wykorzystując chromatografię jonową zgodnie z normą EPA 218.7.

> Dowiedz się więcej!

Arsen i rtęć z elektrodą scTRACE Gold

Dopuszczalna zawartość arsenu w wodzie pitnej - 10 μg/L

Pomijając naturalne pochodzenie, zanieczyszczenie arsenem wody pitnej spowodowane jest działalnością człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby maksymalne stężenie arsenu w wodzie pitnej nie 10 µg/L.

Oznaczanie arsenu techniką woltamperometrii strippingowej z czujnikiem scTRACE Gold sensor

Anodowa woltamperometria strippingowa (ASV) wykorzystująca elektrodę scTRACE Gold oferuje  a prostą, wyjątkowo tanią metodę oznaczania arsenu, będącą alternatywą do oznaczeń spektroskopowych. Metoda ta pozwala rozróżnić As(ogólny) i As(III). Granice wykrywalności są znacząco poniżej wymaganych przez normy międzynarodowe.

Elektroda scTRACE Gold możę być również wykorzystana do oznaczania nieorganicznej rtęci w różnego rodzaju próbkach wody. Granice wykrywalności w technice ASV są dużo poniżej wymaganych przez normy międzynarodowe.

Powiązane produkty

scTRACE Gold electrode 

Elektroda scTRACE Gold do analizy As(ogólny), As(III) i Hg

Dowiedz się więcej o elektrodzie scTRACE Gold

884 Professional VA

Aparat służący do oznaczania As(ogólny), As(III) i Hg w laboratorium

Dowiedz się więcej o 884 Professional VA

946 Portable VA Analyzer

System do szybkiego, prostego i niezawodnego oznaczania As(ogólny), As(III) i Hg w terenie

Dowiedz się więcej o Portable VA Analyzer

Do pobrania

Bromiany w wodzie zgodnie z normą EPA 300.1, 317, and 326

Rakotwórcze bromiany z ozonizacji

Rakotwórcze bromiany powstają w procesie ozonizacji wody pitnej.
Wiele międzynarodowych norm podaje graniczne zawartości
oraz metody oznaczeń bromianów.

Bogaty wybór zatwierdzonych technik detekcji

Zależnie od wymaganych granic wykrywalności stosowane
są różne metody oznaczania bromianów.

Detekcja konduktometryczna z supresją chemiczną umożliwia oznaczanie bromianów w zakresie stężeń niskich μg/L.
W zakresie stężeń ng/L bromiany mogą być oznaczane
z wykorzystaniem sprzężonego systemu IC/MS lub chromatografii jonowej z derywatyzacją zakolumnową z jodkiem potasu i detekcją UV.

Bromiany zgodnie z EPA 326.0

Próbki wody pitnej z dodatkiem wzorca (czarne) i bez dodatku wzorca (niebieskie), derywatyzacja zakolumnowa z detekcją UV.

> Testowe metody EPA oraz nasze granice wykrywalności dla oznaczania bromianów

Powiązane produkty

Do pobrania

Metale w wodzie zgodnie z normą DIN 38406 część 16

Cynk, kadm, ołów, miedź, tal, nikiel, kobalt
z zastosowaniem woltamperometrii

Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, i Co powinny być oznaczane regularnie we wszystkich rodzajach próbek wody. Zn, Cd, Pb, Cu, i Tl oznaczane
są w trybie HMDE z wykorzystaniem anodowej woltamperometrii strippingowej (ASV), Ni i Co z zastosowaniem adsorpcyjnej woltamperometrii strippingowej (AdSV).

Do pobrania

Dodatkowe aplikacje

Energia ze ścieków: Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe

Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
z pomocą żyjących bakterii wytwarzają energię elektryczną z wielu organicznych związków znajdujących się w biomasie lub ściekach. Autolab PGSTAT128N i moduł FRA32M umożliwiają monitorowanie kinetyki transferu elektronu i właściwości międzyfazowe.

Wyszukiwarka aplikacji

Analiza wielu parametrów jednym urządzeniem

Pojedynczy instrument odpowiada
za oznaczanie wielu parametrów
jakościowych wody pitnej: TitrIC łączy w sobie miareczkowanie i chromatografię jonową, VoltIC zaś woltamperometrię  i chromatografię jonową. Przyrządy te wyróżniają się niewielkimi gabarytami i całkowicie zautomatyzowanym procesem analitycznym.

TitrIC flex and VoltIC Professional

Webinar - pomiary pH!

Female lab worker with 827 pH Meter and Unitrode
Wykonać pomiar pH poprawnie – mała sprawa, wielki efekt

Wartość pH jest jedną z najbardziej istotnych I dlatego też pH jest jednym z najczęściej określanych parametrów w chemii analitycznej. Webinarium to przedstawia jak prawidłowo wykonać pomiar pH. Wykonać dokładnie i bez błędów.

> Webinar


Testimonial: AGQ Labs

"Odkąd zaczęliśmy korzystać z systemów od Metrohma, znacznie wzrosła nasza wydajność."

AGQ Labs, międzynarodowa grupa technologiczna, stosująca chromatografy jonowe firmy Metrohm do analizy wody i żywności.

Testimonial: Iproma

"Ufam aparatom Metrohma w 100%. Ich systemy czynią moją codzienna pracę o wiele łatwiejszą. "

Hiszpańska firma Iproma wykorzystuje chromatografy jonowe Metrohma do analizy środowiska, np. wody pitnej, wody w basenie, wód gruntowych i wody nawadniającej.

Referencje: AGROLAB

"Po 20 latach dobrego doświadczenia z systemami do automatycznego miareczkowania Metrohma, jesteśmy wyjątkowo zadowoleni z wymiany dotychczas używanego chromatografu jonowego na chromatograf od firmy Metrohm."

AGROLAB Wykorzystuje automatyczne systemy do miareczkowania Metrohma do oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) w ściekach, a także systemy chromatografii jonowej do oznaczania anionów w odciekach i ściekach.