Smary

Analiza smarów zgodna ze standardami

Smary przemysłowe mają wiele istotnych funkcji. Między innymi, zmniejszają tarcie, przenoszenie ciepła, przenoszenie mocy, zapewniają ochronę przez zużyciem oraz zapobiegają korozji. Niezawodność smarów opiera się na szybkiej, precyzyjnej i dokładnej analizie, która jest zgodna z międzynarodowymi standardami.

> Dowiedz się więcej

Liczba hydroksylowa w smarach

Liczba hydroksylowa (HN) oznacza ilość KOH w mg na odpowiadającą zawartość grup hydroksylowych w 1 g próbki. Jest to prosty i precyzyjnie monitorowany parametr procesów degradacji. W smarach bazujących na estrach liczba hydroksylowa wskazuje na stopień estryfikacji. Proponujemy Państwu system do miareczkowania do w pełni zautomatyzowanego oznaczania liczby hydroksylowej zgodnie z normą ASTM E 1899 i DIN EN ISO 4629-2. Metoda nie wymaga ogrzewania w chłodnicy zwrotnej lub innych etapów przygotowania próbki. Metoda ta jest istotną korzyścią dla laboratoriów, które analizują dużą liczbę próbek dziennie.  

Do pobrania

Oznaczanie zawartości wody

Dodatki w smarach mogą reagować z odczynnikami KF i zafałszować wyniki. W piecyku KF, strumień osuszonego gazu przenosi usuniętą wodę do naczynia do miareczkowania. Ponieważ próbka nie styka się
z odczynnikiem KF, zakłócenia pochodzące z reakcji ubocznych i wpływ matrycy mogły zostać całkowicie wykluczone. Właściwa temperatura ogrzewania jest niższa od temperatury rozkładu próbki i określą się ją
we wstępnych testach.

Do pobrania

Stabilność oksydacyjna

Łatwo biodegradowalne środki smarne mogą być również wytwarzane
z naturalnych tłuszczów i olejów. Podobnie jak w przypadku materiału surowego, produkty te są również podatne na utlenianie.

Do pobrania

NIRS

W olejach smarnych, spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRS) jest sprawnym narzędziem do analizy zawartości związków aromatycznych, azotu i oleju, a także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Pozostałe parametry to analiza procesu destylacji, temperatura zapłonu, a także gęstość i lepkość.

> Dowiedz się więcej o NIR

Analizy procesowe - aplikacje

Do pobrania

Testimonial: OELCHECK GmbH

"What I am really enthusiastic about is that together with Metrohm we have successfully improved and even developed many new methods."

OELCHECK GmbH is one of Germany’s leading laboratories for the analysis of lubricants and oils of all kinds. Automated solutions from Metrohm for the determination of TAN and TBN as well as water content according to Karl Fischer make sure that results are always in time with the customers – even when the workload is several thousand samples per day.

Analiza smaru zgodna ze standardami

Parametr Norma Matryca
pH DIN 51369

Pomiary płynów chłodniczych - oznaczanie pH w roztworach płynów chłodniczych

Początkowe pH ASTM D7946 Początkowe pH smarów
Liczba zasadowa
ASTM D 4739
ASTM D2896
Smary, produkty naftowe
Liczba kwasowa
ASTM D 664
DIN EN 12634
ASTM D8045
ASTM D974
Smary, produkty naftowe
Kwasowość i zasadowość
IP 37 Smary
Liczba hydroksylowa
ASTM E1899
DIN EN ISO 4629-2
Smary, produkty naftowe
Zawartość wody
ASTM E1064
ASTM D6304
ASTM D1533
Smary, ropa naftowa, rozpuszczalniki
Olej smarowy, produkty ropopochodne
Olej izolacyjny (ciecz)