Analiza polimerów i plastiku


Syntetyczne polimery oraz produkty plastikowe są podstawą nowoczesnego stylu życia. Ze względu na ich uniwersalność oraz właściwości fizyczne, wyroby plastikowe oraz polimerowe są obecne niemal w każdym aspekcie modernistycznego świata: samoloty, samochody, wszelkiego rodzaju opakowania, urządzenia i produkty medyczne, elektronika  i niezliczona ilość innych wyrobów  – bez wysokiej jakości, cechujących się zaawansowaniem technologicznym, tworzyw sztycznych większość produktów codziennego użytku mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.

Produkcja polimerów jest wymagającym procesem, w którym surowce o wysokiej czystości poddawane są wielu skomplikowanym reakcjom, prowadzącym do powstania polimerów, żywic, gum oraz klejów. W celu zapewnienia gwarancji, że gotowy produkt spełni wszystkie wymagania, konieczne jest monitorowanie jakości surowców na każdym etapie tworzenia finalnego wyrobu. To sprawia, że korzystanie z określonych technik analitycznych, o wysokiej dokładności, staje się niezbędne.  Pracownicy firmy Metrohm są zobowiązani do dostarczenia właściwego oprzyrządowania oraz wiedzy merytoryczno-aplikacyjnej w celu sprostania każdemu wyzwaniu napotkanemu podczas analizy polimerów.

Kontrola jakości surowców

Jakość surowców wykorzystywanych do produkcji polimerów ma kluczowe znaczenie w kontekście  właściwości fizykochemicznych gotowego produktu.  Stosowanie surowców o niskiej jakości sprawi, że równiez produkt gotowy będzie charakteryzował się zaniżonymi właściwościami użytkowymi. Poza jakością, również inne aspekty, takie jak jak żywotność, wydajność oraz dokładność, odgrywają kluczową rolę na etapie kontroli wstępnej. Dowiedz się wiecej na temat oferty firmy Metrohm w kontekście kontroli wstępnej surowców, aby uczynić ją łatwiejszą, szybszą oraz bardziej dokładną.

Dowiedz się więcej

Monitorowanie reakcji chemicznej

Reakcja polimeryzacji odgrywa kluczową rolę na etapie produkcji polimerów. Na tym etapie procesu, nie można pozwolić, aby cokolwiek zadziało się przypadkowo. Dlatego konieczne jest wykorzystywanie metod, które są w stanie monitorować reakcję polimeryzacji w czasie rzeczywistym, dostarczając wyniki w sposób natychmiastowy. Dowiedz się więcej na temat rozwiązań umożliwiających monitorowanie reakcji:  cała gama urządzeń spektroskopowych, które dostarczają wyniki w czasie rzeczywistym oraz analizatory procesowe pozwalające na prowadzenie analiz w trybie “online”, w sposób całkowicie zautomatyzowany i dokładny.

Dowiedz się więcej

Kontrola jakości polimerów

Produkty polimerowe są wynikiem skomplikowanych reakcji oraz procesów przetwarzania różnych surowców i dodatków. Z uwagi na złożoność procesu, finalny produkt musi zostać poddany dokładnej analizie w celu potwierdzenia spełnienia określonych wymagań. Urządzenia firmy Metrohm pozwalają na oznaczenie różnych związków oraz parametrów, z uwzględnieniem dodatków, poziomu kopolimerów, zawartości wody, halogenków oraz pozostałości monomerów lub zanieczyszczeń.

Dowiedz się więcej