Monitorowanie reakcji podczas produkcji polimerów

Illustratin Reaction monitoring


Zaawansowane technologicznie polimery są produktami złożonej i wieloetapowej reakcji polimeryzacji. Monitorowanie procesu reakcji oraz rzetelne
i wiarygodne ustalanie punktu końcowego reakcji jest priorytetowe z punktu widzenia jakości produktu oraz wydajności linii technologicznej. Dowiedz się węcej na temat rozwiązań, które pozwalają na monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym:


Downloads

Monitorowanie reakcji w czasie rzeczywistym
z wykorzystaniem spektroskopii

Systemy bliskiej podczerwieni (NIRSystems) od firmy Metrohm, pozwalają na korzystanie z technologii, która dostarcza dedykowane rozwiązania
w celu uczynienia procesów przemysłowych bardziej bezpiecznymi, przyjaznymi dla środowiska oraz wydajnymi. .

Metody spektroskopowe są przeznaczone do monitorowania procesu polimeryzacji. Urządzenia są dostępne, zarówno w wersji laboratoryjnej,
jak również “in-line”, co pozwala na bieżące uzyskiwanie informacji na temat procesu w danym reaktorze. Techniki spektroskopowe pozwalają na uzyskanie wiarygodnego pomiaru w ciągu kilku sekund, nie wymagają używania odczynników, a dodatkowo są nieniszczące w stosunku do próbki.  

Do bezpośredniego pomiaru “in-line”, Metrohm poleca zastosowanie analizatora  NIRS Analyzer PRO. Dzięki temu systemowi, użytkownik nie będzie się już dłużej martwił o prawidłowe próbkowanie lub przygotowanie próbki do analiz.

Zachęcamy do pobrania poniższego zestawienia aplikacji spektroskopowych, aby przekonać się jak imponującą wszechstronność zapewniają techniki spektoskopowe. Dla zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami na temat zastosowania spekstroskopii bliskiej podczerwieni w przemyśle polimerowym oraz na temat sond optycznych polecamy  oficjalnie dostępne publikacje znajdujące się na naszej stronie internetowej.

Do pobrania

Sprawdzanie jakości wykończenia włókien nylonowych z zastosowaniem techniki NIR

W celu zapewnia odpowiedniego upakowania włókien oraz zapobieżenia ich strzępieniu, są one poddawane finalnej obróbce olejowej.
Stosowany do tego celu olej musi być ilościowo kontrolowany w czasie rzeczywistym, aby produkt gotowy mógł spełnić wszystkie wymagania jakościowe, jednocześnie zwiększając wydajność i efektywność produkcji.

Powyższy efekt jest możliwy do osiągnięcia dzięki zastosowaniu spektroskopii w bliskiej podczerwieni(NIR). Jest to technika, która nie wymaga specjalnego przygtowania próbki, a ponadto dostarcza wyniki
w sposób natychmiastowy.

Dowiedz się więcej jak można sprawdzić jakość wykończenia włokien nylonowych z analizatorami Metrohm NIRSystems.

Do pobrania

Powiązane produkty i informacje

NIRS Analyzer PRO

Analizatory procesowe NIR do analizy różnych próbek: granulek, proszków, płynów, zawiesin, czy substancji opalizujących.

Przejdź do NIRS Analyzer PRO
NIRS XDS RapidContent Analyzer for solid samples

NIRS Lab Analyzers

Laboratoryjny system NIR do analizy probe ciekłych oraz stałych.

Przejdź do NIRS XDS RapidContent Analyzer

Webinar: Titration and NIRS

Zachęcamy do obejrzenia seminarium internetowego w celu zdobycia wiedzy jak zwiększyć wydajność produkcyjną, łącząc spektroskopię bliskiej podczerwieni
z techniką miareczkowania.

Webinar – seminarium internetowe

Monitorowanie reakcji z wykorzystaniem analizatorów procesowych

Monitorowanie reakcji chemicznych wymaga zastosowania technik analitycznych, które są w stanie dostarczać dokładne wyniki w sposób natychmiastowy.  Najlepszym sposobem na spełnienie powyższego wymogu jest określenie miejsca zachodzenia reakcji chemicznej, która powinna być monitorowana.   Metrohm Process Analytics oferuje szeroką gamę rozwiązań analitycznych, które mogą być wykorzystane do stworzenia dedykowanej aplikacji.  W ten sposób możliwe jest korzystanie z automatycznych pomiarów w trybie ciągłym, które będą się charakteryzowały taką samą dokładnością i powtarzalnością jak analizy wykonywane  w laboratorium. 

Oznaczanie kwasu siarkowego oraz siarczanu cynku podczas produkcji wiskozy/sztucznego jedwabu

Podczas procesu wytwarzania wiskozy (sztuczny jedwab) w postaci włókien polimerowych, pochodzących z mokrego przędzenia pulpy drzewnej, surowiec wejściowy jest zanurzany w wannie wypełnionej kwasem siarkowym (w celu zakwaszenia ksantogenianu celulozy), siarczanem sodu (do przyśpieszenia koagulacji) oraz w siarczanie cynku (do usieciowania molekuł wiskozy).  Stężenie kwasu siarkowego oraz cynku musi być znane w każdym momencie w celu zagwarantowania optymalnego przebiegu procesu.

Dzięki analizatorowi  ADI 2045TI Process Analyzer od Metrohm Process Analytics, możliwe jest równoczesne monitorowanie dwóch powyższych parametrów w czasie rzeczywistym. Jeśli interesuje Cię tylko monitorowanie jednego parametru, wtedy rekomendujemy wykorzystanie analizatora 2026 Titrolyzer, który idealnie poradzi sobie z tym zadaniem.

Do pobrania

Oznaczanie pozostałości kwasu siarkowego w acetonie oraz fenolu

Fenol jest bardzo ważnym surowcem wykorzystywanym do produkcji popularnych polimerów, takich jak poliamidy (nylony), poliwęglany oraz żywice fenolowo-formaldehydowe.

Najczęściej wykorzystywaną metodą do produkcji fenolu jest reakcja kumenowa. W tym procesie kumen jest otrzymywany z benzenu oraz propylenu, a następnie ulega konwersji do wodoronadtlenku kumenu. W końcowej fazie procesu, wodoronadtlenek kumenu ulega rozkładowi na fenol oraz aceton. Katalizatorem w powyższej reakcji jest niewielka ilość kwasu siarkowego, który jest dodawany. Jednakże, obcność kwasu siarkowego może powodować korozję oraz prowadzić do tworzenia się niepożądanych produktów ubocznych na etapie destylacji oraz oczyszczania. To sprawia, że dokładna analiza zawartości kwasu siarkowego staje się niezbędna. W celu ciągłego monitorowania stężenia kwasu siarkowego polecane są analizatory ADI 2045TI lub 2026 Titrolyzer, które mogą być zainstalowane w szafie spełniającej wymagania strefy Ex lub analizator  ADI 2045TI Ex, który sam w sobie jest przeznaczony do pracy w strefie Ex (certyfikowany na Strefę-1 lub Strefę-2,)  

Do pobrania

Produkty

2026 Titrolyzer

Jednoparametrowy analizator online do miareczkowania potencjometrycznego: zautomatyzowany, dokładny, łatwy w obsłudze.

Przejdź do 2026 Titrolyzer

ADI 2045TI Process Analyzer

Wydajny, wysoce precyzyjny analizator pozwalający na analizę dwóch parametrów jednocześnie.

Przejdź do ADI 2045TI

ADI 2045TI Ex

Analizator dedykowany pracy w niebiezpiecznych środowiskach lub strefach zagrożenia wybuchem. Urządzenie spełnia wymagania zawarte w dyrektywie  EU 94/9/EC (ATEX95) i jest certyfikowane dla Strefy-1 lub Strefy-2.

Idź do ADI 2045TI Ex

Dowiedz się więcej o aplikacjach dla analityki procesowej