Przemysł chemiczny


W wyniku rozwoju przemysłu chemicznego, w procesie przetwarzania surowców powstaje ponad 70 000 różnych produktów, które są stosowane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Ze względu ogromne znaczenie dla przemysłu mówi się, że przemysł chemiczny leży u podstaw gospodarki światowej, a nawet nowoczesnej cywilizacji. W końcu przy produkcji prawie każdego nowego produktu korzysta się z rozwiązań stosowanych w przemyśle chemicznym, którego początki sięgają  XIX wieku, kiedy to nastąpił rozwój chemii, a w szczególności chemii organicznej wraz z odkryciem z syntezy mocznika przez Wöhler’a. 

W ciągu zaledwie kilku dekad zostało opracowanych wiele ważnych procesów przemysłowych, które nadal kształtują dzisiejsze procesy chemiczne - od związków chloroalkalicznych do procesu Solvay, a to tylko kilka z nich. Ważną rolę odgrywa m.in. produkcja realizowana za pośrednictwem zaawansowanych technologii, z zastosowaniem chemikaliów o wysokiej czystości, która opiera się na bezpiecznych i niezawodnych rozwiązaniach analitycznych. Dowiedz się, co mamy do zaoferowania w tej dziedzinie.


Podstawowe związki chemiczne

Podstawowe związki chemiczne lub te charakteryzujące się niskim stopniem przetworzenia, są pojedynczymi, czystymi substancjami chemicznymi produkowanymi na dużą skalę. Są one podzielone na substancje nieorganiczne i organiczne. Związki nieorganiczne (kwasy, zasady, sole, itp.) pochodzą głównie z minerałów i odgrywają ważną rolę w niemal wszystkich procesach przemysłowych, natomiast związki organiczne wytwarzane są prawie wyłącznie z ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Surowce przekształcane są do prostych elementów, zanim powstanie z nich niezliczona ilość półproduktów…

W przemyśle chemicznym czystość substancji chemicznych jest niewątpliwie priorytetowa. Niezależnie od tego, jakie podstawowe związki chemiczne chcesz  poddawać analizie, możemy Ci już dziś zaoferować odpowiedni aparat oraz podzielić się naszą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem.


Dowiedz się więcej

Rozpuszczalniki i barwniki

Rozpuszczalniki zapewniają środowisko reakcji dla większości syntez chemicznych. Pomagają w transferze ciepła i masy, ułatwiają separację i oczyszczanie, jak i działają jako nośniki dla powłok powierzchniowych, pigmentów i barwników. Kompleksowa kompozycja roztworów lub zawiesin środków barwiących, zwłaszcza w odniesieniu do ich zdolności wiązania z podłożem, wymaga zastosowania najnowocześniejszych metod analitycznych.

Metrohm oferuje szereg technik analitycznych dotyczących kontroli jakości rozpuszczalników i środków barwiących.
Dowiedz się więcej o analizie rozpuszczalników Dowiedz się więcej o analizie barwników

Obsługa linii produkcyjnych

Podczas kompleksowej obsługi linii produkcyjnych największą rolę odgrywają: integralności i bezpieczeństwo instalacji, wydajność, jakość produktów oraz koszty eksploatacyjno-operacyjne. To wszystko zależy od kompleksowego sterowania procesem poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym   kluczowych zmiennych procesu, który często ma miejsce w zagrożonym wybuchem, zapylonym, żrącym środowisku.

Nasze analizatory są tak skonstruowane, że mogą być używane w każdych warunkach. Analizatory kontrolują reakcje chemiczne i  przejścia fizyczne  w procesach produkcyjnych oraz monitorują ścieki o złożonych matrycach. Ponadto oferujemy  aparaty wraz z opracowanymi metodami do monitorowania korozji w obiegach parowych, które wykrywają inhibitory korozji oraz przeprowadzają analizę elektrochemiczną. 


Dowiedz się więcej