Analiza podstawowych związków chemicznych

Storage tanks on a chemical production plant

Na tej stronie znajdziesz informacje o rozwiązaniach analitycznych i technikach dla następujących parametrów i procesów:


Analiza zgodna z międzynarodowymi normami

Standards

Przemysł chemiczny jest ściśle regulowany przez liczne krajowe i międzynarodowe normy.

Oferujemy narzędzia wraz z niezbędną wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym będziesz mógł pracować zgodnie z wymaganymi standardami.

> Dowiedz się, w jaki sposób możesz spełnić restrykcyjne wymogi stosując rozwiązania od Metrohm


Zanieczyszczenia w kwasie siarkowym

Kwas siarkowy jest najczęściej wytwarzanym związkiem chemicznym na świecie. Skala produkcji kwasu siarkowego oraz chloru jest na tyle duża, że jest często wykorzystywana jako wskaźnik rozwoju gospodarczego danego kraju. 

Znaczna część wytwarzanego kwasu siarkowego stosowana jest w rolnictwie jako nawóz. Kwas siarkowy ma jednak zastosowanie w wielu innych dziedzinach, np.

 • wytwarzanie środków do czyszczenia
 • produkcja akumulatorów (w elektrolicie)
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł chemiczny
 • produkcja żywic, farb, tuszów, barwników, i  polimerów

Dla większości z tych zastosowań kwas siarkowy musi być odpowiedniej czystości. Metrohm oferuje szereg technik oraz aplikacji w celu określenia zanieczyszczenia kwasu. Czytaj więcej poniżej.


Zanieczyszczenia w postaci metali przejściowych

Poziom zanieczyszczenia w metalach przejściowych można łatwo i dokładnie zmierzyć w kwasie siarkowym stosując woltamperometrię.

Prosta w użyciu,  łatwa w  utrzymaniu i solidnie wykonana Wielofunkcyjna Elektroda Rtęciowa w wersji Prostosowana w połączeniu z systemem woltamperometrycznym pozwala określić:

 • Chrom (z DTPA) za pomocą adsorpcyjnej  Woltamperometrii strippingowej
 • Molibden w roztworze kwasu azotowegoza pomocą  polarografii  
 • Nikiel i kobalt za pomocą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z dimetyloglioksymem  (DMG) jako środkiem kompleksującym
 • Żelazo za pomocą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej   stosując 1-nitrozo-2-naftol (1N2N) jako środek kompleksujący 

> Dowiedz się więcej o woltamperometrii

> Dowiedz się więcej o Wielofunkcyjnej Elektrodzie Rtęciowej Pro

Do pobrania:

Oznaczanie fluorków  chlorków i azotanów za pomocą chromatografii jonowej

Stosując chromatografię jonową można określić zawartość fluorków, chlorków i azotanów w stężonym kwasie siarkowym (stężenie pomiędzy 96% a 98%). Metoda chromatografii jonowej (IC) wykorzystuje detekcję konduktometryczną, która następuje po sekwencyjnej supresji. 

> Więcej informacji na temat chromatografii jonowej

Do pobrania:

Oznaczanie wody w podstawowych związkach chemicznych - ciała stałe, ciecze i gazy

Do oznaczenia zawartości wody w substancjach chemicznych stosowana jest często metoda Karla Fischer’a.  Zawartość wody może być określona w prawie każdym związku chemicznym, bez względu na to czy jest on stały, ciekły lub gazowy.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące oznaczenia wody w solach, cieczach i gazach, Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat stosowania metody Karla Fischera dla różnych substancji, pobierz kompleksową monografię tutaj.

> Dowiedz się więcej na temat oznaczania wody w ciałach stałych

> Dowiedz się więcej na temat oznaczania wody w cieczach

> Dowiedz się więcej na temat oznaczania wody w gazach

Do pobrania:

Analizy wykonywane w procesie chloro-alkalicznym

Chlor zajmuje siódme miejsce  na liście najczęściej produkowanych substancji chemicznych. Jest on niezbędny do wytwarzania wielu produktów pośrednich, które z kolei są ważnymi substratami w produkcji nafty, aluminium, papieru i masy celulozowej czy w przemyśle farmaceutycznym.Dla przykładu chlor stosuje się przy produkcji aż  80% leków.

Zdecydowanie największą część - około 95% - z produkowanego globalnie chloru uzyskuje się poprzez wytwarzanie związków chloro-alkaicznych. W tym procesie, chlor i wodorotlenek sodowy wytwarzane są wskutek elektrolizy chlorku sodu w solanceSoda kaustyczna jest kolejnym ważnym związkiem chemicznym, który jest stosowany w wielu procesach chemicznych.  W procesie chloro-alkalicznym są stosowane  trzy metody elektrolizy: przy użyciu membrany, rtęci lub błony komórkowej.

Warunkiem efektywnego przeprowadzenia procesu jest użycie wolnej od zanieczyszczeń solanki, dlatego stosowanie analizy chemicznej jest konieczne.

Przeczytaj poniżej, co mamy do zaoferowania dla analizowania chlorku sodu w solance. 


Oznaczanie jonów w solance i wodorotlenków metali alkalicznych z zastosowaniem chromatografii jonowej

Chromatografia jonowa jest idealnie przystosowana do określania kationów  (litu, sodu, potasu, amonu, wapnia, magnezu i strontu) oraz anionów (siarczanowych i chloranowych)  w  chlorku sodu i wodorotlenkach  metali alkalicznych, które są obecne w solance. Metoda wykorzystuje detekcję konduktometryczną. 

> Więcej informacji na temat chromatografii jonowej

Do pobrania:

Miareczkowanie: Jedna metoda dla wielu parametrów

Miareczkowanie jest bardzo wszechstronną metoda, która umożliwia przeprowadzenie wielu analiz. Metrohm opracował aplikacje dedykowane potencjometrycznemu, fotometrycznemu i termometrycznemu miareczkowaniu analitów w solance, np. sodu, halogenków siarczanów oraz  wapnia.

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu potencjometrycznym

> Dowiedz się więcej o miareczkowania termometrycznym

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu fotometrycznym

Do pobrania:

Zastosowanie  woltamperometrii do oznaczania jodków w solance

W produkcji chloru najbardziej powszechnie stosowaną techniką elektrolizy jest proces membranowy. Aby proces ten przebiegł pomyślnie, solanka musi być dokładnie oczyszczona, szczególnie pod kątem zawartości jodków, które  łatwo utleniają się na anodzie w komorze elektrolitycznej. Powstałe produkty utleniania wytrącają się w środku membrany jonowymiennej, a to powoduje zmniejszenie jej żywotności. 

Woltamperometria jest predestynowana do oznaczania jodków w solance. Metoda ta  jest prosta i niedroga, a daje bardzo dokładne wyniki.

> Dowiedz się więcej o woltamperometrii

Do pobrania:

Rozwiązania technologiczne dla solanek nasyconych

Jeśli w Twojej pracy stosuje się monitorowanie właściwości solanek, mogą Cię  zainteresować następujące aplikacje:

> Oznaczanie wapnia i magnezu w solankach

> Monitorowanie reakcji w procesie Solvay’a


Mocznik: Narodziny nowoczesnej chemii organicznej


Mocznik to  pierwszy związek organiczny wytwarzany z materiałów nieorganicznych: wodorotlenku amonu i soli ołowiowej kwasy cyjanowego. Synteza mocznika położyła  kres popularnej niegdyś idei witalizmu, zgodnie z którą jedynie organizmy żywe - dzięki tak zwanej sile życiowej - były zdolne do wytwarzania związków organicznych. Synteza odkryta przez Friedricha Wöhler’a w 1828 roku jest uważana za narodziny chemii organicznej.


Friedrich Wöhler, discoverer of urea synthesis

Przekraczając w światowej produkcji 150 milionów ton rocznie, mocznik należy do 10 największych pod względem produkcji związków organicznych w skali globalnej. Mocznik wykorzystywany jest głównie jako nawóz azotowy w rolnictwie, gdzie odgrywa kluczową rolę w produkcji żywności dla rosnącej liczby ludności na świecie.

Duże ilości  mocznika używane są także w innych gałęziach przemysłu, np .:

 • W produktach dermatologicznych w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.
 • Jako dodatek, który redukuje zanieczyszczenia w gazach spalinowych w przemyśle motoryzacyjnym ( DEF lub AdBlue).
 • Jako surowiec do produkcji melaminy i żywic mocznikowo-formaldehydowych w przemyśle polimerów.

Oznaczanie mocznika

Zawartość mocznika może być dokładnie określona przez miareczkowanie z detekcją termometryczną. W tym zastosowaniu, mocznik rozpuszcza się w lodowatym kwasie octowym i miareczkowany jest kwasem trifluorometanosulfonowym przy użyciu izobutylu winylowy jako termometrycznego wskaźnika końcowego. Sposób ten może być również w pełni zautomatyzowany.

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu termometrycznym

> Dowiedz się więcej o automatyzacji

Do pobrania:

Oznaczanie zanieczyszczenia mocznika

Techniki analityczne są wymagane w celu określenia czystości mocznika. Chromatografia jonowa jest doskonałą techniką analizy zanieczyszczeń. Stosując chromatografię anionową z supresją chemiczną i detekcją konduktometryczną, można rzetelnie oraz dokładnie analizować nawet śladowe zanieczyszczenia np. chlorków, cyjanianów, azotanów i siarczanów.

Chromatografia jonowa pomaga także określić  śladową zawartość amoniaku i guanidyny w nawozach na bazie mocznika.

> Dowiedz się więcej na temat chromatografii jonowej od Metrohm

Do pobrania:

Referencje

Evonik Goldschmidt GmbH

"Współpracuję z Metrohmem od 24 lat, nigdy mnie nie zawiedli."

Christian Goetz, deputy manager of "Silicons" QC laboratory at Evonik Goldschmidt GmbH, Niemcy

Sigma-Aldrich

"Rekomendujemy systemy od Metrohma, gdyż są solidne, wielofunkcyjne i łatwe w obsłudze"

Daniel Matuschka, QC lab technician, Sigma-Aldrich, Steinheim, Niemcy

Bernd Kraft GmbH

"Zdecydowaliśmy się na Metrohma ze względu na niezawodne wsparcie aplikacyjne, wytrzymały supresor i modułową konstrukcję systemu."

Dieter Bossmann, Laboratory Manager, Bernd Kraft, Niemcy