Oznaczanie wody w podstawowych związkach chemicznych – substancje stałe, ciecze i gazy

Ciała stałe - sole, wodorotlenki, węglany

Sole zawierają  wilgoć powierzchniową lub głęboko związaną. Wodę powierzchniową można łatwo określić tak długo, jak dana sól pozostaje nierozpuszczona. Stosunek objętościowy metanolu do chloroformu w medium pracującym wynosi 1:3 (v/v). Dla określenia całkowitej zawartości wody stosuje się dwie metody: pierwszą z zastosowaniem mieszaniny rozpuszczalników,  które są zdolne do całkowitego rozpuszczenia soli np. w stosunku objętościowym 2: 1 (v/v) dla mieszaniny metanol-formamid, oraz drugą polegającą  na wykorzystaniu piecyka (ogrzewaniu), w którym strumień suchego gazu transportuje uwolniona wodę do naczynka pomiarowego.


Podczas miareczkowania metodą Karla Fischera nieorganicznych wodorotlenków i węglanów, w naczynku pomiarowym tworzą się słabe formy kwasu metylosiarkowego, - oraz jodowodór, które reagując z alkalicznymi wodorotlenkami i węglanami, tworząc dodatkowe ilości wody. W związku z tym, zawartość wody w wodorotlenkach i węglanach musi być ustalona metodą ekstrakcji termicznej  (tzw. „metodą piecykową”).

> Przeglądaj więcej aplikacji...

> Miareczkowanie metodą Karla Fischera od Metrohm

> Learn more about the oven method …

Do pobrania:

Ciecze  - kwasy nieorganiczne, rozpuszczalniki, roztwory  organiczne

Sample bottles containing samples

Zanim określimy wodę, musimy w pierwszej kolejności  zneutralizować  kwasy nieorganiczne takie jak HCI, H2SO4, HNO3 i H3PO4. HBr i HF są na początku absorbowane w pirydynie lub w mieszaninie imidazou w dioksanie zanim proces miareczkowania zostanie rozpoczęty. . HF niszczy szkło, dlatego miareczkowanie Karla Fischera przeprowadzane jest w naczyniach plastikowych, gdzie detekcja punktu końcowego odbywa się na drodze wzrokowej lub fotometrycznej. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat oznaczania wody w rozpuszczalnikach organicznych i cieczach, sprawdź dedykowaną stronę internetową i pobierz monografię Karla Fischera załączoną poniżej.

> Dowiedz się więcej na temat oznaczania wody w rozpuszczalnikach

> Dowiedz się więcej o miareczkowaniu metodą Karla Fischera od Metrohm

Do pobrania:

Gazy - butan, propan, chlorometan, dwutlenek węgla i wodór

Skroplony gaz ziemny (LPG) jest szeroko stosowany jako paliwo w urządzeniach do ogrzewania domów oraz  jako materiał surowcowy w przemyśle chemicznym do wytwarzania, zarówno produktów pierwotnych jak i wtórnych.. Wytwarzany z ropy naftowej i gazu występującego naturalnie,  LPG stanowi podstawę do tworzenia wielu związków organicznych. Podobnie amoniak, wodór i dwutlenek węgla są ważnymi gazami wykorzystywanymi na różnych etapach syntezy organicznej.

Metrohm oferuje dedykowany system do analizy wody w LPG, naturalnie występującym gazie, a także  gazach nieorganicznych -  875 KF Gas Analyzer. W systemie zastosowana zostałat kulometryczna metoda miareczkowania Karla Fischera, co pozwoliło na uzyskanie szybkich i dokładnych wyników w czasie krótszym niż 5 minut.

> Dowiedz się więcej o 875 KF Gas Analyzer


Woda w butanie i propanie

Butan i propan stanowią materiały wyjściowe do wytwarzania szerokiej gamy produktów. Butan służy m.in. do syntezy 1,3-butadienu, który z kolei służy jako monomer do produkcji kauczuków syntetycznych. Butadien stosowany jest także w produkcji ABS - tworzywa sztucznego, które znajduje wiele zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym i elektronicznym.

Pobierz poniżej aplikacje, aby zobaczyć, jak można określić zawartość wody w butanie i propanie z wykorzystaniem 875 KF Gas Analyzer.

> Dowiedz się więcej o 875 KF Gas Analyzer

Do pobrania:

Woda w chlorometanie

Chlorometan jest ważnym związkiem w produkcji polimerów silikonowych, który stosuje się w procesie eteryfikacji alkoholioraz fenoli. 875 KF Gas Analyzer jest zdolny do analizowania zawartości wody w chlorometanie.

> Dowiedz się więcej o 875 KF Gas Analyzer

Do pobrania:

Woda w dwutlenku węgla i wodorze

Wodór stosowany jest do wytwarzania ważnych związków chemicznych: amoniaku i metanolu. Ponadto jest niezbędnym gazem w procesach rafineryjnych.

Również dwutlenek węgla jest niezbędnym związkiem w przemyśle chemicznym znajdującym zastosowane głównie w produkcji mocznika oraz, w mniejszych ilościach, metanolu.

Poniższe aplikacje pokazują, jak można określić zawartość wody w wymienionych gazach przy użyciu 875 KF Gas Analyzer.

> Dowiedz się więcej o 875 KF Gas Analyzer

Do pobrania: