Produkty

 • Titratory

  Oferujemy zaawansowane titratory wraz z akcesoria do miareczkowania.
  Więcej informacji
 • Karl Fischer titrátor Titrando

  Titratory Karla Fischera

  Wysokiej jakości aparatura laboratoryjna do miareczkowego oznaczania zawartości wody w próbkach ciekłych, gazowych i stałych.
  Więcej informacji
 • Iónový chromatograf 940 a 930

  Chromatografy jonowe

  Solidne oraz łatwe w obsłudze chromatografy jonowe.
  Więcej informacji
 • 914 pH/konduktometer

  pH/jono/konduktometry

  Specjalistyczna aparatura badawcza do pomiarów pH, ORP, stężenia jonów, przewodnictwa, TDS, zasolenia, rozpuszczonego tlenu ( DO - dissolved oxygen) i temperatury w laboratorium oraz w terenie.
  Więcej informacji
 • NIR spektrofotometer DS2500

  Spektrometry

  Spektrometry NIRS i Raman to techniki komplementarne, przeznaczone do analiz różnorodnych próbek w laboratorium i na procesie.
  Więcej informacji
 • Polarograf 797 VA Computance

  Woltamperometry/CVS

  Profesjonalne systemy VA oraz CVS z bardzo wydajnym oprogramowaniem Viva, pozwalające na oznaczanie śladowych zawartości metali ciężkich za pomocą polarografii oraz woltamperometrii stripingowej, jak również analizować wybłyszczacze, supresory oraz wyrównywacze z wykorzystaniem CVS.
  Więcej informacji
 • Procesný analyzátor ADI 2045

  Analizatory procesowe

  Analizatory procesowe do pomiarów inline, online i atline stosowane w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, papiernicznym, wydobywczym, pokryć galwanicznych oraz w ochronie środowiska.
  Więcej informacji
 • 892 Professional Rancimat

  Rancimaty/Thermomat

  Aparatura laboratoryjna do pomiarów stabilności oksydacyjnej biopaliw i ich kompozycji oraz olejów i tłuszczów pochodzenia naturalnego, a także stabilności termicznej produktów na bazie PVC.
  Więcej informacji
 • Systemy dozujące

  Aparatura laboratoryjna do dokładnej, ręcznej lub zautomatyzowanej pracy z cieczami: dozowania, pipetowania, przenoszenia i przygotowania roztworów.
  Więcej informacji
 • Metrohm príslušenstvo

  Akcesoria

  Czujniki, elektrody, kolumny IC, szkło laboratoryjne, wężyki i inne akcesoria do aparatury Metrohm.
  Więcej informacji