Analizator Procesowy 2035

Analizator Procesowy 2035 jest elastycznym narzędziem do wykonywania analiz chemicznych, dostępny w trzech podstawowych wersjach: potencjometrycznej, fotometrycznej oraz termometrycznej. Służy do ciągłego monitoringu procesów produkcyjnych i ich krytycznych parametrów oraz do pomiarów wód i ścieków w ochronie środowiska.

Główne zalety

 • Modułowa konstrukcja zapewnia pełną elastyczność i przystosowanie aplikacji do potrzeb klienta
 • Możliwość zintegrowania dodatkowych technik pomiarowych
  (pH, przewodnictwo)
 • Uszczelnienie IP66/NEMA4
  do trudnych warunków przemysłowych
 • Łatwy i przyjazny interfejs z kilkoma poziomami dostępu
 • Możliwość zdalnej kontroli ułatwia diagnostykę i ocenę poprawności wskazań

Analizator procesowy 2035 (3)

Dopasowanie do każdej sytuacji

Aby zapewnić pełną automatyzację analiz Metrohm Process Analytics jest również dostawcą układów przygotowania próbek, które zawierają takie elementy jak:
 • chłodzenie
 • redukcja ciśnienia
 • odgazowanie
 • filtracja
 • wiele innych..
Analizator może być wyposażony w pompy i biurety do zadań związanych z obsługą cieczy
oraz w zawory do stworzenia konfiguracji wielokanałowej.

Dodatkowo są dostępne różne opcje montażowe od uchwytów na ścianę po stojak i szafkę na odczynniki. Na specjalne zamówienie mogą być również dostarczone całe kioski pomiarowe
z pomocniczym oprzyrządowaniem (oświetlenie, klimatyzacja, grzanie).

Miareczkowanie jest proste

Wersja analizatora 2035 do miareczkowania potencjometrycznego oferuje wysoką selektywność metod dzięki użyciu dedykowanych elektrod Metrohm oraz titrantów – bez konieczności kalibracji. W tym modelu można również wykorzystać elektrody jonoselektywne
i dopracowaną technikę dodatku wzorca, która znakomicie sprawdza się w przypadku niższych stężeń i skomplikowanych matryc.

Mnogość dostępnych aplikacji pomiarowych na stronie Metrohm świadczy o niezrównanym doświadczeniu naszej firmy na tym polu.

> Znajdź swoją aplikację…

Stabilna analiza fotometryczna

Analizator 2035 w wersji kolorymetrycznej zawiera pomniejszony fotometr z wysokosprawnym źródłem LED. Aby poszerzyć zakres możliwości dostępna jest zarówno celka pomiarowa jak i sonda światłowodowa do trudnych próbek.

Częste interferencje takie jak barwa próbki lub mętność są wykluczane dzięki użyciu techniki różnicowej. Pomiar absorbancji następuje dwukrotnie – przed i po dodaniu barwnika.

Celka pomiarowa jest termostatowana co przyspiesza reakcję i eliminuje wpływ temperatury na pomiar zapewniając jednocześnie powtarzalne i dokładne wynik w niskich zakresach pomiarowych.

Miareczkowanie termometryczne do trudnych próbek

Czasem ze względu na trudną matrycę (np. agresywne środowisko HF) miareczkowanie potencjometryczne zawodzi. Technika termometryczna jest wówczas bardzo pomocna ze względu na prosty, odporny i bezobsługowy czujnik.

Nie wymaga on kalibracji ani uzupełniania elektrolitów. Punkt końcowy miareczkowania jest wykrywany przez zmianę temperatury reakcji Jest to bardzo szybka technika – często pomiar trwa mniej niż 3 min.

Norma ASTM D8045, wydana w 2016 roku, opisuje zastosowanie miareczkowania termometrycznego  w kontekście  oznaczania liczby kwasowej w ropie naftowej
i produktach ropopochodnych.
Używając tej metody możesz przyśpieszyć swoje analizy
i zredukować ilość potrzebnego rozpuszczalnika.

> Dowiedz się więcej…

Do pobrania