Analizator powietrza - ciągły monitoring aerozoli i gazów

Jakość otaczającego powietrza ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia
i środowiska.

MARGA to w pełni autonomiczny system pobierania próbek i dokonywania pomiarów. Aparat
w sposób ciągły mierzy rozpuszczalne w wodzie gazy i składniki aerozolu, które mają bezpośredni wpływ na jakość powietrza. Wyniki te mogą być następnie wykorzystane do badania, w jaki sposób powstają aerozole z prekursorowych gazów oraz tego, jak ich stężenie i skład zmieniają się w zależności od cykli dobowych i sezonowych

MARGA Monitor for Aerosols and Gases in Ambient Air from Metrohm Process Analytics

Główne zalety:

 • Oprogramowanie steruje próbkowaniem
  i analizą oraz wyświetla informacje diagnostyczne

 • Jednoczesny pomiar 

  rozpuszczalnych
  w wodzie składników gazu i aerozolu za pomocą podwójnego chromatografu jonowego

    
 • Pomiar co godzinę, pełne wyniki dostępne jedną godzinę po pobraniu próbki 
 • Praca bez nadzoru przez okres do 2 tygodni w oparciu o 10-litrowy roztwór absorbujący
 • Pomiar z wewnętrznym standardem, który eliminuje potrzebę kalibracji

Analizator powietrza MARGA (2)

2060 MARGA R – Air monitoring for research campaigns

A402060120C
The Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air (MARGA) uses ion chromatography to monitor air quality by measuring the concentration of water-soluble gases and aerosols in air containing different sizes of particulate matter. Air is drawn in to the instrument by a vacuum pump at a constant flow rate. Before entering the instrument, the maximum size of particulate matter (PM) can be limited by utilizing a size-selective inlet (e.g. PM 1.0, PM 2.5 or PM 10). The water-soluble gases are absorbed in a Wet Rotating Denuder (WRD) device and then the water-soluble ions in the aerosols are extracted in a Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC).A dual-channel ion chromatograph (IC) quantifies anions and cations in aerosols and water-soluble gases simultaneously with high accuracies to reach detection limits as low as 0.001 µg/m3.The analyzer’s performance can be remotely observed by using a direct internet connection to make adjustments when necessary and to access stored results. The 2060 MARGA R version is ideal for research campaigns: the IC can be used as a standalone lab instrument for other projects when not in use for 24/7 air quality monitoring.Data collection with a time resolution of 1h to study e.g. diurnal variation or trajectory models for pollution events.Remote control or touch screen to easily access results, trend graphs, and more.Gases measured: Hydrochloric Acid (HCl), Nitric acid (HNO3), Nitrous acid (HONO), Sulfur dioxide (SO2), Ammonia (NH3)Aerosol ions measured: Chloride (Cl-), Nitrate (NO3-), Sulfate (SO42-), Ammonium (NH4+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+)

2060 MARGA M – Continuous air monitoring

A402060110C
The Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air (MARGA) uses ion chromatography to monitor air quality by measuring the concentration of water-soluble gases and aerosols in air containing different sizes of particulate matter. Air is drawn in to the instrument by a vacuum pump at a constant flow rate. Before entering the instrument, the maximum size of particulate matter (PM) can be limited by utilizing a size-selective inlet (e.g. PM 1.0, PM 2.5 or PM 10). The water-soluble gases are absorbed in a Wet Rotating Denuder (WRD) device and then the water-soluble ions in the aerosols are extracted in a Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC).A dual-channel ion chromatograph (IC) quantifies anions and cations in aerosols and water-soluble gases simultaneously with high accuracies to reach detection limits as low as 0.001 µg/m3.The analyzer’s performance can be remotely observed by using a direct internet connection to make adjustments when necessary and to access stored results. The 2060 MARGA M version is ideal for 24/7 continuous monitoring at a permanent site.Data collection with a time resolution of 1h to study e.g. diurnal variation or trajectory models for pollution events.Remote control or touch screen to easily access results, trend graphs, and more.Gases measured: Hydrochloric Acid (HCl), Nitric acid (HNO3), Nitrous acid (HONO), Sulfur dioxide (SO2), Ammonia (NH3)Aerosol ions measured: Chloride (Cl-), Nitrate (NO3-), Sulfate (SO42-), Ammonium (NH4+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+)

Zaawansowany system pobierania powietrza dla rozpuszczalnych w wodzie gazów i aerozoli

Najpierw powietrze jest zasysane do jednostki próbkującej za pomocą pompy próżniowej. Zanim próbka powietrza dostanie się do urządzenia, można wybrać maksymalny rozmiar cząstek stałych (PM), umieszczając wlot selektywny pod względem wielkości (np. PM10 lub PM2.5).

Rozpuszczalne w wodzie gazy są absorbowane w mokrym urządzeniu obrotowym Denudera. Następnie rozpuszczalne w wodzie jony w aerozolach są ekstrahowane w kolektorze aerozolowym ze strumieniem pary.


Optymalna dokładność dzięki zastosowaniu Metrohm Dosinos

Możesz polegać na najwyższej powtarzalności i dokładności dozowania, ponieważ analizator powietrza 2060 MARGA jest wyposażony w Metrohm Dosinos, aby zapewnić precyzyjną obsługę próbek. Metrohm Dosinos ma rozdzielczość 10 000 kroków w całym skoku tłoka, co umożliwia niezwykle precyzyjne dozowanie.Co godzinę dwie oddzielne jednostki dozujące zbierają jednocześnie próbkę gazu lub aerozolu. Trzeci Dosino służy do przenoszenia każdej próbki do chromatografu jonowego on-line.


Całkowicie autonomiczna i bezobsługowa praca 24/7


Dwukanałowy chromatograf jonowy oparty na serii Metrohm Professional 940 IC Vario automatycznie analizuje jony z zebranych próbek gazu i aerozolu. Podczas pomiaru dodawany jest wewnętrzny standard do autokalibracji i do szybkiego sprawdzenia wydajności kolumny IC. Niskie zużycie odczynnika umożliwia bezobsługową pracę przez 1 tydzień (1,0 m3 / h) lub 2 tygodnie (0,5 m3 / h)*

* Dane oszacowane na podstawie zużycia 10 l roztworu absorbującego

Dedykowane oprogramowanie do zdalnego zapisu i wyświetlania danych


Analizator 2060 MARGA jest obsługiwany przez oprogramowanie Metrohm Process Analytics 2060 w połączeniu z oprogramowaniem Magic Net firmy Metrohm. To intuicyjne w użyciu oprogramowanie rejestruje wszystkie dane ze wskaźnikami walidacji dla każdego wyniku, dzięki czemu możesz bez problemu generować potrzebne raporty.

System 2060 MARGA jest przeznaczony do monitorowania w oddalonych miejscach (z ograniczeniem odległości) za pomocą bezpośredniego połączenia z internetem. Wydajność systemu można mierzyć zdalnie, a także dokonywać regulacji i  pobierać wyniki w dowolnym momencie.


Globalna akceptacja zweryfikowanego ETV MARGA

Analizator powietrza MARGA został opracowany przez Metrohm Process Analytics we współpracy z holenderskim Centrum Badań Energetycznych (ECN) i US EPA. Ponadto aparat został zweryfikowany przez amerykański program weryfikacji technologii środowiskowych EPA (ETV).


MARGA – monitoring powietrza na całym świecie

Od momentu wprowadzeniu na rynek systemu MARGA (2006 rok), analizator powietrza był wykorzystywany na całym świecie w ponad
100 lokalizacjach, dostarczając dane do wielu programów monitorowania środowiska i badań.

Sites of installed MARGA systems for aerosol and gas monitoring in ambient air

Do pobrania

MARGA wyróżnia się możliwością automatycznego pozyskiwania danych, a także obliczania i przechowywania wyników.
Fei Li, researcher at the aerosol ingredient laboratory, Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou