Procesowy chromatograf jonowy

Niezawodna, równoczesna analiza wielu składników do kontroli i monitorowania procesów online.

Procesowy chromatograf jonowy od Metrohm Process Analytics stanowi kompletny i elastyczny system do monitoringu  próbek wodnych w zakresie stężeń od ng/L do %. Dzięki automatyzacji zarówno procesu przygotowania próbki jak i technik nastrzyku, w trakcie jednego nastrzyku próbki analizowanych jest wiele składników na raz.

Process Ion Chromatograph with users

Najważniejsze cechy

  • Wysoka dokładność analiz dla szerokiego zakresu analitów dzięki wielu rodzajom detektorów.
  • Przygotowanie eluentu w trybie inline zapewnia stałą i stabilną linię bazową, ponadto opcjonalnie można zintegrować system wytwarzania wody ultraczystej. 
  • Możliwość różnych konfiguracji: pomiary w kilku strumieniach próbek celem ułatwienia monitorowania procesów w różnych miejscach na zakładzie.

  • W pełni zautomatyzowane próbkowanie
    i kalibracja: Metrohm Inline Sample Preparation (techniki przygotowania próbek w trybie inline) i wstępne przygotowanie próbki w procesie od Metrohm Process Analytics.

  • Bezpieczna i wytrzymała obudowa zaprojektowana do wymagań IP65 stanowi idealne rozwiązanie w środowiskach procesowych.

Procesowy chromatograf jonowy (2)

Process Ion Chromatograph TWO

A420100020C
The Process IC TWO from Metrohm Process Analytics features two measurement channels and detectors for the simultaneous determination of two different types of analytes (such as anions and cations). All modules necessary for the analysis, including automated sample preparation, QC standards, and calibrations, are integrated into a high-quality housing that fulfills IP65, protecting the system from harsh environments. The enclosure provides a clear arrangement of constituents with analysis instrumentation and electronics separately accessible. All bulk liquids are stored in a separate enclosure.The Process IC TWO comes complete with a Metrohm Professional IC, eluent production module, liquid handling module, and two IC detector blocks. Also included are nine configurable wet part modules for filtration, dilution, chemical dosing or other sample conditioning—significantly expanding the industrial application capabilities. This analyzer can be optionally connected to up to 20 process points for time-saving sequential analysis at multiple areas inside of a plant. ProcessLab Manager software controls the analyzer, and also gives service reminders, reagent level alarms, and other important notifications. The continuous monitoring of control limits on the results as well as the presentation of relevant parameters allows easy for identification of process changes and other events, leading to easy optimization and control of the process being monitored.

Process Ion Chromatograph ONE

A420100010C
The Process IC ONE from Metrohm Process Analytics features one measurement channel and detector and quantifies components such as anions, cations, sugars, or organic acids in a single analysis. All modules necessary for the analysis, including automated sample preparation, QC standards, and calibrations, are integrated into a high-quality housing that fulfills IP65, protecting the system from harsh environments. The enclosure provides a clear arrangement of constituents with analysis instrumentation and electronics separately accessible. All bulk liquids are stored in a separate enclosure.The Process IC ONE comes complete with a Metrohm Professional IC, eluent production module, liquid handling module, and one IC detector block. Also included are nine configurable wet part modules for filtration, dilution, chemical dosing or other sample conditioning—significantly expanding the industrial application capabilities. This analyzer can be optionally connected to up to 20 process points for time-saving sequential analysis at multiple areas inside of a plant. ProcessLab Manager software controls the analyzer, and also gives service reminders, reagent level alarms, and other important notifications. The continuous monitoring of control limits on the results as well as the presentation of relevant parameters allows for identification of process changes and other events, leading to easy optimization and control of the process being monitored.

Z laboratorium na proces

Wbudowany chromatograf jonowy Metrohm stanowiący „serce” pomiarów, zaprojektowany do niezależnego i niezawodnego działania, w oparciu o wieloletnie doświadczenie Metrohm jako lidera w swojej dziedzinie.

Wiele metod wypracowanych przez lata pracy ekspertów Metrohm w laboratorium może być bezpośrednio przeniesione  do procesowego chromatografu jonowego, zmniejszając przy tym nakład pracy związany z przejściem od pomiarów laboratoryjnych do online.

Procesowe chromatografy występują w dwóch wariantach: Process IC ONE i TWO, które różnią się od siebie ilością kanałów pomiarowych i detektorów. Oba mogą być podłączone do 20 punktów poboru prób ułatwiając równoczesny monitoring różnych części elektrowni.

> Pobierz monografię, aby dowiedzieć się więcej o chromatografii jonowej

Zaoszczędź jak najwięcej czasu dzięki modułowej budowie i dodatkowym opcjom 

Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu roztworami i produkcją eluentu, kalibracja
i walidacja z użyciem procesowego chromatografu jonowego są tak proste jak wciśnięcie guzika.

W środku szafy pomiarowej znajdować się może 9 konfigurowalnych modułów dla ułatwienia,
np. wstępnego przygotowania próbki lub podłączenia do 20 strumieni procesowych. 

Procesowy IC wymaga ultraczystej wody do analiz. Dla bezpieczeństwa i wygody procesu ultraczysta woda może być stale produkowana dzięki zintegrowaniu systemu PURELAB® flex 5/6 from ELGA. Jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku, które daje możliwość dostarczania wody bez ciśnienia , co oznacza mniejsze zużycie i mniejszą wymianę pakietów oczyszczających, oszczędzając przy tym pieniądze.Dopracowane aplikacje pomiarowe dla każdej branży

Chromatografia jonowa stanowi elastyczną metodę analityczną odpowiednią do praktycznie każdej branży przemysłu wliczając jonowe lub słabo-zjonizowane anality
w roztworach wodnych.

W branży energetycznej IC stosuje się najczęściej do pomiaru wskaźników korozji i ich inhibitorów, jak również do monitorowania czystości wody w różnych punktach zakładu. Niskie poziomy detekcji i doskonała stabilność linii bazowej umożliwiają analizę śladową zanieczyszczeń – nawet w ultraczystej wodzie. Szeroki zakres analitów mogący być wykrywalny sprawia, że procesowy IC jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania środowiska i ścieków.

Nawet kwaśne kąpiele galwaniczne, jak te stosowane do produkcji półprzewodników lub w branży samochodowej, mogą być analizowane na procesowym IC, utrzymując koszty materiałów wyjściowych na niskim poziomie. Dodatkowo oprogramowanie do chromatografu jonowego MagIC Net jest zgodne z wymogami 21 CFR part 11, zapewniając dostęp do Audit Trail, niezbędny w branży farmaceutycznej.

> Dowiedz się więcej o MagIC Net

Oprogramowanie zoptymalizowane do środowisk procesowych

Intuicyjne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ProcessLab Manager służy do komunikacji procesowej.

Funkcje takie jak przypomnienia serwisowe, alerty o poziomie odczynnika i inne powiadomienia mogą być kontrolowane przez oprogramowanie PLM, z różnymi opcjami administracyjnymi dla użytkowników i administratorów. W tle uruchomione jest oprogramowanie MagIC Net, które steruje pracą IC, modułów zewnętrznych oraz urządzeń do zarządzania roztworami i automatyzacją. Dla każdego strumienia próbki i dla każdego analitu można generować wykresy trendu, z zaprogramowanymi limitami ostrzegawczymi Ciągły monitoring wartości kontrolnych
a także przedstawienie znaczących parametrów umożliwiają łatwą  identyfikację zmian optymalizacyjnych procesu i innych zdarzeń.

Do pobrania