Professional IC Vario

Nie określono i nie osiągnięto jeszcze granic chromatografii jonowej. Jeśli chcesz spróbować je wyznaczyć, to 940 Professional IC Vario jest rozwiązaniem dla Ciebie. 

Układ ten jest zaprojektowany z myślą 
o rozwoju badań i nauki oraz opracowywaniu zaawansowanych metodyk. System 940 Professional IC Vario, wysokociśnieniowy chromatograf jonowy, zapewnia najwyższą elastyczność jakiej można oczekiwać od chromatografu jonowego.

> Przejdź do konfiguratora

Główne zalety:

 • możliwość użycia różnego rodzaju kolumn, gradientu, operacji z roztworem, supresji
  lub detektora - nie ma żadnych ograniczeń
  w konfiguracji tego systemu
 • analiza wielokanałowa to możliwe (na dwa, trzy lub więcej kanałów)
 • może być łączony z dowolną techniką przygotowania próbek z serii Metrohm Inline Sample Preparation i inteligentymi technikami nastrzyku

 • łatwa automatyka do dużych serii próbek

 • niskie koszty eksploatacji: oszczędzaj na częściach zużywalnych

Redukcja kosztów eksploatacji dzięki solidnemu wykonaniu

Oszczędzaj każdego dnia! Systemy do chromatografii jonowej firmy Metrohm to gwarancja niskich kosztów eksploatacji 

 • Nie trzeba wymieniać filtrów strzykawkowych ani stosować innych filtrów.
 • Dajemy Ci 10 –letnią gwarancję na supresor anionowy!
 • Podzespoły systemu są solidnie wykonane, a przez to wytrzymałe.

> Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić każdego roku na materiałach eksploatacyjnych

Oszczędzaj każdego dnia - systemy do chromatografii jonowej firmy Metrohm to gwarancja niskich kosztów eksploatacji 

 • Ultrafiltracja: bezobsługowe filtrowanie próbek w trybie in-line.
 • Automatyczne obliczanie współczynnika rozcieńczenia w celu rozcieńczenia próbki.
 • Automatyczna kalibracja oparta na jednym wielojonowym roztworze wzorcowym.

Przeczytaj nasz raport aplikacyjny, a dowiesz się, jak wytrzymałe są nasze aparaty

Modułowa budowa aparatu

Z 940 Professional IC Vario jesteś gotowy, aby sprostać każdemu wyzwaniu analitycznemu w dziedzinie chromatografii jonowej.

Niezależnie od tego jakie parametry oraz w jakiej matrycy próbki należy je określić – prawidłowy system przygotowania próbek, odpowiedni detektor oraz właściwą przystawkę dla pracy
z roztworami, supresję czy też system neutralizacji są dostępne w kompleksowym systemie modułowym.

Rozbuduj swój systemu, tak jak potrzebujesz

Twój system 940 Profesjonalny IC Vario można dostosować i / lub rozszerzyć
w dowolnym momencie o różne moduły,
 jak również uaktualnić o nowsze opcje np. przygotowanie eluentu inline czy też analizy wielokanałowe. 

W związku z tym można skonfigurować system-Cat i ustalić pełną analizę jonową próbek
w jednym cyklu. Czytaj więcej na temat możliwości rozszerzenia 940 Professional IC Vario tutaj.

Wysoka niezawodność 

Praca z 940 Professional IC Vario jest jak niewidzialny asystent u Twego boku.

Funkcje monitorowania systemu to:

 • wszystkie parametry systemu i metody są sprawdzane pod kątem wartości granicznych,
 • urządzenia i ich funkcjonalne parametry są sprawdzane i integrowane w metodzie,
 • wyniki są monitorowane i możesz wrócić do każdego etapu analizy.
Jeżeli którykolwiek z parametrów przekracza ustalone granice, Twój 940 Profesjonalne IC Vario wysyła wiadomość w postaci tekstu.

Przygotowanie eluentu inline

Połącz 940 Professional IC Vario z modułem 941 Eluent Production Module i produkuj eluent dowolnego składu i stężenia (w tym z modyfikatorami organicznymi) - inline, a nawet ze zwykłej wody z kranu, jeśli podłączysz system do pozyskiwania ultra czystej wody. Automatyczne przygotowanie eluentu inline:

 • zapewnia stabilne czasy retencji
 • pracę w układzie wolnym od zanieczyszczeń
 • zapamiętuje czynności wykonywane manualnie

W zależności od specyfikacji pozwala przygotować do czterech eluentów!


Wybierz dowolną kolumnę

Z systemem Profesjonalne IC 940 Vario można wybrać dowolną kolumnę analityczną
w celu separacji tego czego potrzebujesz i chcesz.

Możesz wybrać kolumny z różnych bazujące na różnych wypełnieniach, o różnej selektywności, zdolności i wymiarach. Oprócz kolumn z 4 mm średnicą wewnętrzną, można również korzystać
z 2-mm-kolumny w celu zmniejszenia zużycia eluentu.

Ustal dowolnie gradient, jakiego potrzebujesz

W systemie 940Profesjonalna IC Vario dostepne są różne opcje gradientu, w zależności od wymagań analitycznych: gradient wysokociśnieniowy, niskociśnieniowy i dozowany przez Dose-in Gradient. Stosowanie gradientu to sprawdzony sposób, aby przyspieszyć Twoje analizy.

STREAM – supresja w zgodzie z „zieloną chemia“

STREAM (Suppressor Treatment with Reused Eluent After Measuring) używa eluentu po supresji do płukania, regeneracji kanału supresora po etapie analizy.

Z STREAM, zmniejszamy zużycie odczynników chemicznych
i produkcjemy mniej płynnych odpadów. STREAM umożliwia pracę systemu non-stop przez co najmniej dwa tygodnie - a nawet dłużej,
jeśli opierają się na przygotowaniu reagenta inline.


Trudne matryce? Nic prostszego z Metrohm Inline Sample Preparation!

Zawiesina, próbki zawierające białka lub silnie zanieczyszczone ścieków są wyzwaniem dla każdego rodzaju chromatografii. Metrohm Inline Sample Preparation pomaga radzić sobie z nawet najbardziej trudnymi matrycami aby przygotować je do zwykłej analizy
na Twoim Metrohm IC.

Przeczytaj więcej o MISP tutaj!


Automatyzacja - większa przepustowość, lepsze wyniki

Możesz skorzystać z pełnego zakresu automatyzacji Metrohma, zwiększyć przepustowość próbki i polepszyć jakość wyników na 940 Professional IC Vario.

Bez względu na liczbę próbek, które chcesz przeanalizować, czy potrzebują chłodzenia
lub szczególnego rodzaju obsługi, możemy zapewnić zautomatyzowane rozwiązanie
do wszystkiego. Przeczytaj więcej o automatyzacji Metrohm do chromatografii jonowej tutaj!

Inteligentne techniki nastrzyku w celu rozszerzenia zakresu pracy

Twoje 940 Professional IC Vario może być łączone z różnymi inteligentnymi technikami nastrzyku.

Pomyśl o tych technikach automatycznego przenoszenia cieczy ich wysokiej precyzji, która sprawia, że praca z IC staje się bardziej efektywna przy jednoczesnym zwiększeniu dokładności i wiarygodności wyników.

«MIPT» Metrohm intelligent Partial-Loop Injection np. wykorzystuje zmienną objętość nastrzyku aby objąć zakres pomiarowy próbki,
który będzie rozciągał się przez 4 rzędy wielkości. Oznacza to,
że próbki w zakresie od 10 µg/l do 100 mg/l może być analizowany
w jednej kalibracji!

Dowiedz się więcej o inteligentnych technikach nastrzyku od Metrohma!


MagIC Net - sprawdzone oprogramowanie do chromatografii jonowej Metrohm

Twój 940 Profesjonalny system IC Vairo jest kontrolowany przez program Magic Net, sprawdzone oprogramowanie Metrohma do chromatografii jonowej.

MagIC Net kontroluje również pozostałe moduły ułatwiające obsługę  i wspomagające automatyzację analizy. MagIC Net rejestruje wyniki, umożliwia nowoczesne zarządzanie danymi
i raportowanie zgodnie z wymogami użytkownika.

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z Magic Net tutaj!

Do pobrania