Chromatografia cieczowa zawodzi? Zastosuj chromatografię jonową

Czy kiedykolwiek próbowałeś oznaczyć anality o charakterze jonowym lub organiczne kwasy z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)?

Zakres zastosowań HPLC jest bardzo ograniczony, jeśli rozważamy oznaczanie standardowych anionów, kationów, kwasów organicznych czy węglowodanów w matrycach wodnych lub produktach spożywczych. Dla powyższych oznaczeń dużo lepszą alternatywą jest zastosowanie chromatografii jonowej (IC).

Dlaczego? Chromatografia jonowa pozwala na rozdzielenie wielu jonów oraz ich dalszą detekcję przy wykorzystaniu detektora konduktometrycznego. Z uwagi na fakt, że chemiczna supresja pozwala na zredukowanie przewodnictwa tła (szumu linii bazowej) można osiągnąć wysoką czułość techniki i oznaczyć śladowe lub ultraśladowe stężenia analitów.

Główne zalety stosowania chromatografii jonowej:

  • Matryca próbki nie wpływa na proces rozdziału


  • System pozbawiony jest metalowych elementów


  • Brak konieczności stosowania organicznych rozpuszczalników do faz ruchomych


  • Szeroki zakres kalibracji: pomiar próbek o stężeniach na poziomie od % do nawet ng/L


  • Możliwość całkowicie automatycznego przygotowania próbek


  • Duży wybór kolumn o różnych wypełnieniach oraz wymiarach


  • Proste i szybkie przygotowanie faz ruchomych oraz roztworów pomocniczych (dodatkowo bezproblemowa utylizacja)


Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz Białą Księgę

Kliknij poniżej, aby pobrać plik z Białą Księgą pt. “Kiedy HPLC nie jest efektywne: Chromatografia jonowa w analizie żywności, wody oraz leków”, a dowiesz się więcej na temat możliwości zastosowania chromatografii jonowej z supresją.

Biała Księga dostarcza informacji na temat:

- różnic między wysokosprawną chromatografią cieczową a chromatografią jonową
- standardowych aplikacji stosowanych w chromatografii jonowej, które nie znajdują zastosowania
  w przypadku wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Pobierz Białą Księgę

Moduł supresora Metrohm: Dlaczego pozwala na oszczędności?

Opatentowany Moduł Supresora Metrohm (MSM) składa się z rotora, który zawiera trzy kartridże (komory), każdy wypełniony żywicą jonowymienną (zobacz video). W momencie kiedy pierwszy kartridż jest wykorzystywany w procesie supresji (tłumienia tła), drugi w tym czasie ulega regeneracji, natomiast trzeci poddawany jest procedurze płukania. Dzięki takiemu systemowi, zawsze świeżo zregenerowany i wypłukany kartridż jest dostępny dla każdej analizowanej próbki – moduł supresora pracuje ciągle, co zapewnia płynność analizy.

Z uwagi na fakt, że MSM jest systemem zdolnym do samoczynnej, ciągłej regeneracji, nie jest to część eksploatacyjna, która musi być wymieniana. Supresor anionowy objęty jest 10-letnią gwarancją, co przekłada się na długoterminową i bezawaryjną eksploatację systemu chromatografii jonowej.