Automatyzacja w chromatografii jonowej

Korzyści z automatyzacji w chromatografii jonowej są oczywiste: można zwiększyć ilość próbek przy jednoczesnej poprawie powtarzalności, a tym samym jakości wyników.

Mniej czasu poświęconego na analizy oznacza niższe koszty, a tym samym większe zyski. Niezależnie od liczby próbek i ich rodzaju, zapewniamy zautomatyzowane rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta.

940 Professional IC Vario with 858 Professional Sample Processor

Główne zalety

  • Niewymagające nadzoru długie serie próbek 24/7

  • Większa wydajność i niższe koszty analizy
  • Większa precyzja i dokładność wyników
  • Zastosowanie wielokanałowe: analiza anionów I kationów z wykorzystaniem jednego podajnika
  • Może być łączony ze wszystkimi dostępnymi technikami przygotowania próbek MISP

Automatyzacja pozwalająca na podanie dowolnej ilości i objętości próbek

Nasze rozwiązania automatyzacji w chromatografii jonowej są naprawdę imponujące.

Ilości wahają się od kilku do ponad 200 próbek i objętości od kilku mikrolitrów aż do pół litra. Praktycznie każdy rodzaj i kształt wialki może być wykorzystany. Jeśli potrzebujesz niestandardowego rozwiązanie dla wialek, możemy go zaprojektować i wyprodukować.

Automatyczne przygotowanie próbki inline (MISP)

Techniki przygotowania próbki inline (Metrohm Inline Sample Preparation) znacznie rozszerzają zakres automatyzacji
w chromatografii jonowej.

Techniki takie jak ultrafiltracja, rozcieńczanie, dializa inline i inne techniki przygotowania próbki mogą być wykorzystane dla nawet najbardziej wymagających matryc (np, zawiesiny, matryce obciążone białkiem, gazy). Dowiedz się więcej o technikach MISP!


Nieograniczone możliwości konfiguracji

Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń co do możliwości płynnej obsługi
i inteligentnych metod nastrzyku,
tak aby przenieść próbkę do roztworu i przygotować ją
do analizy. Cokolwiek jest potrzebne pod względem konfiguracji: pompy, zawory lub biurety,
czy Twoje próbki muszą być chłodzone lub wymagają jakiegokolwiek rodzaju inteligentnych technik nastrzyku, zapewniamy w pełni zautomatyzowane rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej o możliwościach konfiguracyjnych Professional IC Vario oraz Compact IC Flex!

Inteligentne techniki nastrzyku dla zwiększenia zakresu pomiarowego

Zautomatyzowanie chromatografii jonowej przez Metrohm pozwala na używanie jakiegokolwiek inteligentnego nastrzyku: pełnej pętli, wewnętrznej pętli, częściowego napełniania pętli iniekcyjnej (MIPT) i techniki inteligentnego pobierani próbki do pętli iniekcyjnej (MiPuT).

«MIPT» np. wykorzystuje zmienną objętość nastrzyku obejmującą duży zakres pomiarowy próbki, który rozciąga się aż na 4 rzędy wielkości. Oznacza to, że próbki w zakresie stężeń od 10 μg/L do 100 mg /L można analizować z użyciem jednej kalibracji!


Automatyczna analiza wielokanałowa: analiza anionów i kationów z jednym podajnikiem próbek

Jeśli chcesz wykonywać analizę anionów i kationów równolegle, chromatograf jonowy firmy Metrohm może wykorzystać jeden podajnik próbek o większej wydajności. Taki układ
w zależności od konfiguracji umożliwia ciągłą analizę składu jonowego praktycznie każdej próbki, w każdej matrycy.

Automatyczna kalibracja - to może być takie proste!

Powszechnie wiadomo, że nie tylko próbki, ale również wzorce mogą być rozcieńczane automatycznie. Metrohm oferuje możliwość automatycznej kalibracji, a to oznacza, że wystarczy przygotować tylko jeden wzorzec wieloskładnikowy. System nastrzykuje roztwór wzorcowy dobierając odpowiedni współczynnik rozcieńczenia lub odpowiednią objętość nastrzyku,
a następnie przeprowadza wielopunktową kalibrację.

• Automatyczna kalibracja: należy przygotować tylko jeden wzorzec wieloskładnikowy.
• Rozwiązanie może być zastosowane w systemach chromatografii jonowej (wyposażonych
   w moduły do rozcieńczania Metrohm Inline Dilution) inteligentnego, częściowego napełniania
   pętli Metrohm Intelligent Partial Loop Injection Technique lub pobierania odpowiedniej
   objętości Metrohm Intelligent Pick-up Injection Technique, jak również w przypadku
   stosowania innych metod automatycznego przygotowania próbki: zatężania, eliminacji matrycy
   lub jej neutralizacji.
• Wysoka elastyczność: jedna metoda dla wszystkich współczynników rozcieńczania
   lub dozowania
• Automatyczna kalibracja daje możliwość uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników analiz
   próbek o zróżnicowanych stężeniach, nawet o 6 rzędów wielkości. 


Do pobrania