Wszechstronne możliwości detekcji

IC Detection

W zależności od zastosowania można
użyć dowolnej metody detekcji
w chromatografach firmy Metrohm.

Pomaga to sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom analitycznym. Istnieje możliwość szeregowego połączenia kilku detektorów, jeżeli jest to wymagane
w wybranej aplikacji. Ponadto chromatograf jonowy można również połączyć z detektorami MS i ICP/MS każdego producenta.

Czy to detekcja konduktometryczna, detekcja UV/VIS czy też detekcja amperometryczna - każda metoda detekcji ma swoje szczególne korzyści w zakresie selektywności i czułości.

Detekcja konduktometryczna - standardowa metoda detekcji w chromatografii jonowej

Detekcja konduktometryczna jest standardową metodą detekcji
w chromatografii jonowej.

Jest ona stosowana do oznaczania szerokiego zakresu analitów przez aniony, kationy aż po aminy. Detektor konduktometryczny „widzi” wszystkie substancje o charakterze jonowym, co czyni go najczęściej stosowanym detektorem.


Detekcja UV / VIS - oznaczenie ilościowe substancji aktywnych UV

Detekcja UV/VIS umożliwia proste ilościowe oznaczanie  substancji, które absorbują światło zarówno w ultrafiolecie,
jak i zakresie widzialnym.

Typowe anality oznaczane za pomocą detektora UV/VIS to związki
azotu i siarki oraz halogenków, substancji organicznych i innych.

W połączeniu z reakcją zakolumnową, detekcja UV/VIS pozwala
na wykrywanie jonów, takich jak chromiany, bromiany(V) i metale przejściowe, na bardzo niskich poziomach stężeń.


Detekcja amperometryczna - analizowanie związków aktywnych elektrochemicznie

Detekcja amperometryczna stanowi alternatywę dla detekcji konduktometrycznej i UV/VIS.

Stosowana jest głównie do określenia związków aktywnych elektrochemicznie, czyli ulegających redukcji lub utlenialniania.

Typowe zastosowania detekcji amperometrycznej to aplikacje dotyczące oznaczania cukrów i alkoholi cukrowych różnego rodzaju, jak również wiele anionów (np.: cyjanków, siarczków, jodków, bromków), kationy (np.: amin, aminokwasów aromatycznych) i substancji organicznych, takich jak fenole, katecholaminy, witaminy itp.