Przygotowanie próbek inline (MISP) dla próbek o wymagającej matrycy

Przygotowanie próbki inline (MISP) kładzie kres ręcznemu przygotowaniu próbek
do chromatografii jonowej.

MISP oznacza szereg metod opracowanych przez Metrohm, które pozwalają na pełną automatyzację przygotowania nawet najbardziej kłopotliwych próbek. Nie tylko można zwiększyć wydajność podajnika próbek, ale również poprawić dokładność i powtarzalność wyników analiz.

MISP with operator

Główne zalety

 • w pełni zautomatyzowane przygotowanie próbek ciekłych, lepkich, stałych i gazowych

 • dłuższa żywotność

  kolumny analitycznej
 • krótsze czasy analizy

 • eliminacja czynności manualnych: lepsza powtarzalność, mniejsze ryzyko zanieczyszczenia

 • zwiększona precyzja i dokładność wyników

 • możliwa analiza śladowa

940 Professional IC Vario (65)

Proste usuwanie cząstek stałych – ultrafiltracja (Metrohm Inline Ultrafiltration)

Ultrafiltracja łączy nastrzyk próbki z filtracją i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z próbki. W wyniku czego kolumna analityczna jest chroniona przed zanieczyszczeniami i znacznie wydłuża się jej żywotność.

Do pobrania

Proste usuwanie zanieczyszczeń, olejów i koloidów – dializa (Metrohm Inline Dialysis)

Dializa nie tylko usuwa zanieczyszczenia stałe z próbki, lecz także krople oleju i koloidy. Emulsje, próbki zawierające tłuszcze i białka (np, produkty mleczne), płyny ustrojowe i silnie zanieczyszczone ścieki można poddać wiarygodnej analizie bez uszkodzenia kolumny lub supresora.


Metrohm Inline Dilution – pozostaw pipetę w szufladzie!

Wykorzystując funkcjonalność Inline Dilution wszystko co musisz zrobić, to umieścić swoją próbkę na karuzeli podajnika próbek. System automatycznie dokona rozcieńczenia próbki, uzależniając je od wcześniej zdefiniowanego limitu dla stężenia lub automatycznie obliczy optymalny współczynnik rozcieńczenia. Twoje wyniki są zawsze rzetelne, ponieważ znajdują się w zakresie krzywej kalibracyjnej.

 • Automatyczne rozcieńczania próbki na etapie jej podawania/nastrzykiwania
 • Unikalna funkcja rozcieńczania oparta na zadaniach logicznych, pozwalająca na wykonanie analizy z wykorzystaniem optymalnego współczynnika rozcieńczenia
 • Dokładne i rzetelne wyniki, niezależnie od początkowego stężenia analizowanej próbki

Downloads

Zmienność objętości nastrzyku – inteligentne napełnianie pętli iniekcyjnej (MiPT)

Inteligentne napełnianie pętli iniekcyjnej - automatycznie dostosowuje objętość nastrzyku w zależności od stężenia próbki. Ta technika również daje pewność, że wyniki będą zawsze w zakresie kalibracji.


Minimalizowanie objętości próbki - Metrohm intelligent Pick-up Injection (MiPuT)

Inteligentny system nastrzykowy Metrohm (MiPuT = Metrohm intelligent Pick-up Injection (MiPuT) jest idealny dla objętości próbek na poziomie kilku  µL.

Dzięki temu rozwiązaniu nie ma strat próbki, a tylko minimalna objętość jest wymagana do zapewnienia efektywnego nastrzyku.


Od fazy niepolarnej do wodnej – Metrohm Inline Extraction

Metrohm Inline Extraction pozwala na transfer analitów rozpuszczalnych w wodzie z niepolarnej fazy organicznej do fazy wodnej, a następnie ich dializę i nastrzyk na kolumnę rozdzielającą.

Jedną z aplikacji wykorzystującą powyższe rozwiązanie, jest analiza kationów w biodieslu. 

ProfIC Vario 7 An

Eliminacja matrycy pozbawionej ładunku – Metrohm Inline Matrix Elimination

Metrohm Inline Matrix Elimination pozwala na rozdzielenie jonowych analitów od obojętnej matrycy bez konieczności używania kolumienek czy kartridżów do przygotowania próbki (SPE).

Jedną z aplikacji, która wykorzystuje powyższe rozwiązanie, jest analiza jonowa organicznych rozpuszczalników. Analiza śladowa nawet do poziomu ng/L – Metrohm Inline Preconcentration

Metrohm Inline Preconcentration wykorzystuje kolumnę zatężającą zamiast pętli. Określona objętość próbki jest przepuszczana przez kolumnę zatężąjącą, odpowiednie jony są zatrzymywane, a następnie nagromadzone jony są eluowane i kierowane na kolumnę rozdzielającą.

Metrohm Inline Preconcentration jest idealną techniką do analizy śladowych zawartości jonów, zapewniającą możliwość prowadzenia oznaczeń na poziomie ng/L.

Kalibracja w analizach śladowych – kalibracja inline (Metrohm Inline Calibration)

Kalibracja inline umożliwia standardową kalibrację w zakresie ng/L
za pomocą jednego roztworu wzorcowego o stężeniu µg/L. 
Umożliwia to uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników w zakresie
stężeń 
do 1 ng/L.

Utrzymywanie właściwej wartości pH – Metrohm Inline Neutralization

Metrohm Inline Neutralization pozwala na ustawienie wartości pH próbki w celu wyeliminowania potencjalnych interferencji jonowych.

Technika ta w połączeniu z Inline Preconcentration umożliwia prowadzenie analiz śladowych. Możliwość ustawiania wartości pH na pewnym poziomie również wpływa na wydłużenie żywotności stosowanych kolumn rozdzielających.MISP dla próbki aerozoli – przeprowadzanie cząstek z powietrza do próbek ciekłych (PILS)

PILS jest przykładem modułu przygotowującego próbki aerozolu, w którym cząstki
stałe ze strumienia powietrza przeprowadza się do fazy wodnej.

Następnie rozpuszczalna w wodzie frakcja jonowa (aniony i kationy) mogą być analizowane
za pomocą chromatografii jonowej z wykorzystaniem chromatografu dwukanałowego.

Przeczytaj więcej o PILS i monitoringu powietrza tutaj!

Przygotowanie próbek inline (MISP) dla próbek gazowych - monitorowanie gazów i aerozoli (MARGA)

Do frakcji aerozolu (z otaczającego powietrza) MARGA gromadzi także jonowy
ładunek frakcji gazowej i doprowadza go do fazy wodnej w celu analizy za pomocą chromatografii jonowej z wykorzystaniem chromatografu dwukanałowego.

MARGA jest zaprojektowana do pracy bezobsługowej. Przeczytaj więcej o Marga tutaj.

Przygotowanie próbek palnych – Combustion Ion Chromatography (CIC)

W systemach Combustion IC (tzw. CIC), próbki są trawione na drodze pirolizy w jednym urządzeniu. Powstające gazy przechodzą przez roztwór absorbujący, który jest przekazywany do chromatografu jonowego firmy Metrohm, gdzie zostaje wstrzyknięty i poddany analizie.

CIC jest metodą referencyjną do oznaczania halogenków i siarki w próbkach stałych, gęstych, ciekłych i gazowych. Dowiedz się więcej na temat Combustion IC tutaj.

Przygotowanie próbek inline (MISP) dla próbek stałych – analiza bezpośrednia
z 815 Robotic Soliprep dla chromatografii cieczowej

815 Robotic Soliprep Jeśli próbki tego wymagają, 815 Robotic Soliprep homogenizuje, ekstrahuje, rozcieńcza i filtruje wszystkie stałe próbki do dalszej analizy metodą chromatografii jonowej lub HPLC.

Do pobrania