Rozszerzenie zakresu IC - techniki łączone

Hyphenated techniques

Połączenie chromatografów jonowych firmy Metrohm z zaawansowanymi systemami pomiarowymi (np. Pils, Marg
lub CIC) lub z uniwersalnymi, bardzo czułymi systemami detekcji (IC-MS, IC-ICP / MS) znacznie rozszerza zakres stosowania chromatografii jonowej.  

Inną opcją jest połączenie Metrohm IC z innymi technikami analitycznymi z naszej oferty
jak miareczkowanie i woltamperometria.
TitrIC i VoltIC łączą w sobie możliwość jednoczesnego oznaczania kilku parametrów
z wykorzystaniem jednego systemu pomiarowego.

Systemy Łączone (16)

Więcej modeli i konfiguracji dla Systemy Łączone (16)

Chromatograf jonowy z komorą spalania

Combustion IC (CIC) – połączenie chromatografu jonowego z komorą spalania rozszerza zakres automatyzacji chromatografii jonowej
do wszystkich rodzajów próbek palnych. W CIC próbki są trawione przez pirolizę w piecu.

Powstałe związki gazowe przechodzą do roztworu absorpcyjnego, który jest przenoszony do chromatografu jonowego do późniejszego nastrzyku
i analizy. CIC jest preferowanym sposobem określania różnych halogenów i siarki w matrycach od ciał stałych przez próbki ciekłe aż do gazów pod ciśnieniem i gazów LPG.

 • W pełni zautomatyzowany do rutynowych analiz
 • Metoda spalania próbek z doskonałą powtarzalnością i dokładnością wyników
 • Analiza jakościowa i ilościowa dla każdego z halogenów oddzielnie

Combustion IC spełnia wymagania norm

 • ASTM D7359-14 Standardowa metoda badania całkowitej zawartości fluoru, chloru i siarki w węglowodorach aromatycznych  i ich mieszaninach poprzez utleniające pirohydrolityczne spalanie a następnie detekcję na chromatografie jonowym (Combustion Ion Chromatography, CIC, Chromatografia jonowa z systemem spalania)
 • UOP991-11 Chlorki, fluorki i bromki w cieczach organicznych za pomocą Combustion Ion Chromatography, CIC, chromatografii jonowej z systemem spalania
 • ASTM D5987-96 (2007) Standardowa metoda oznaczania fluoru całkowitego w węglu i w koksie po spaleniu z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej lub chromatografu jonowego (Combustion Ion Chromatography, CIC)
 • ASTM WK 24757 Oznaczanie F, Cl, S w LPG
 • ASTM D7994-17 Standardowa metoda oznaczania całkowitej zawartości fluoru, chloru i siarki w ciekłej ropie naftowej (LPG) poprzez utleniające pirohydrolityczne spalanie a następnie detekcję na chromatografie jonowym (Combustion Ion Chromatography, CIC, Chromatografia jonowa z systemem spalania)

Sprawdzone aplikacje dla CIC

 • istotne dla środowiska substancje (olej, odpady z tworzyw sztucznych, szkła,
  węgiel aktywny itp.)
 • komponenty elektroniczne (płytki drukowane, żywica, kabli,
  izolacji itp.)
 • paliwa (benzyna, nafta, ropa naftowa, olej opałowy, węgiel, butan, propan, gaz ziemny, katalizatory itp.)
 • tworzywa sztuczne (polimery, takie jak polietylen, polipropylen itp.)
 • barwniki (pigmenty, farby itp.)
 • farmaceutyki (substancje surowców, półproduktów, wyrobów gotowych itp.)
 • żywność (oleje, przyprawy, aromaty i zapachy itp.)

Do pobrania

Monitoring powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest efektem ubocznym uprzemysłowienia i zaczyna być coraz częstszym problemem.

Zanieczyszczenie powietrza jest efektem ubocznym szybkiego uprzemysłowienia i stało się zjawiskiem powszechnym. W połączeniu
z
zaawansowanymi systemami pomiarowymi, chromatografy jonowe są odpowiednim narzędziem do kompleksowej kontroli krytycznych parametrów zanieczyszczeń w powietrzu.

Monitoring powietrza 24/7 z systemem MARGA 

MARGA (A Monitor for Aerosols and Gases) to dedykowane rozwiązanie do monitorowania online powietrza. 

MARGA gromadzi ładunek jonów (kationów i anionów) z aerozolem i część gazową o określonej objętości powietrza, przeprowadza je do roztworu, a następnie wprowadza na podwójny chromatograf jonowy w celu późniejszej analizy.  

Dowiedz się więcej o MARGA tutaj.

Urządzenie przeprowadzające cząstki stałe w ciekłe (PILS)

PILS (Particle Into Liquid Sampler ) - w skrócie urządzenie, które przenosi aerozole
z określonej objętości powietrza do fazy wodnej.

PILS może być połączony z dowolnym chromatografem jonowym firmy Metrohm do analizy wielu parametrów aerozoli. Dowiedz się więcej o tym systemie tutaj.

Łączone pomiary dla kompleksowej analizy jonów

Kompleksowa i wieloparametrowa analiza anionów oraz kationów obecnych w wodzie może wymagać zastosowania m.in. techniki pomiaru bezpośredniego, miareczkowania, chromatografii jonowej czy woltamperometrii. Metrohm posiada w swojej ofercie urządzenia, które pozwalają łączyć powyższe techniki analityczne w jeden wydajny system analityczny w celu oznaczenia pełnego zakresu jonów w jednej próbce.


TitrIC flex – wieloparametrowa analiza z wykorzystaniem miareczkowania
oraz chromatografii jonowej

Zalety systemu TitrIC flex:

 • Unikalne połączenie miareczkowania, pomiaru bezpośredniego oraz chromatografii jonowej (wszystko od jednego producenta)
 • Elastyczność pozwalająca na wykonywanie analiz miareczkowych i chromatograficznych jednocześnie, ale także niezależnie od siebie
 • Wszystkie wyniki trafiają do jednej bazy danych oraz są prezentowane na wspólnym raporcie
 • Jeden autosampler obsługujący trzy różne techniki (pomiar bezpośredni, miareczkowanie, chromatografię jonową)
 • Modularny podajnik OMNIS Sample Robot z potencjałem do rozbudowy w celu zwiększenia wydajności analitycznej


TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Pomiar bezpośredni temperatury, przewodnictwa oraz pH
 • Miareczkowe oznaczenie punktów p i m, a także jonów wapnia oraz magnezu
 • Równoległe oznaczanie anionów za pomocą chromatografii jonowej (po ultrafiltracji)

> Dowiedz się więcej o TitrIC flex I

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Pomiar bezpośredni temperatury, przewodnictwa oraz pH
 • Miareczkowe oznaczenie punktów p i m
 • Równoległe oznaczenie anionów i kationów (również wapnia oraz magnezu) za pomocą chromatografii jonowej (po ultrafiltracji)
 • Automatyczne obliczanie bilansu jonowego

> Dowiedz się więcej o TitrIC flex II

Do pobrania

VoltIC Professional - połączenie woltamperometrii i chromatografii jonowej

VoltIC Professional łączy chromatografię jonową i woltamperometrię w jeden system do analizy jonów na poziomie ultraśladów. Dowiedz się więcej o VoltIC Professional tutaj.

Do pobrania

IC/MS oraz IC-ICP/MS – połączenie chromatografii jonowej ze spektrometrem mas

Możesz rozszerzyć zakres stosowania chromatografu jonowego poprzez podłączenie
do niego spektrometru mas (IC-MS) lub spektrometru mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie\(IC-ICP/MS).     
                                                                                                                                                                                                                                                              W rezultacie można skorzystać ze zwiększonej czułości i selektywności. A to pozwala na wykonanie oznaczeń, dla których maksymalna niezawodność jest koniecznością, np. monitoring zanieczyszczeń toksycznych (takich jak kwasy halogenooctowych - HAA) w wodzie pitnej. Oprócz danych ilościowych, otrzymujemy dane jakościowe o badanej próbce bez wpływy matrycy.

IC/MS system