Miareczkowanie Karla Fischera

Metrohm oraz miareczkowanie Karla Fischera: długa historia sukcesu

Biorąc pod uwagę pół wieku doświadczeń
w miareczkowaniu Karla Fischera, Metrohm nadał pierwotny kształt aktualnej analizie zawartości wody metodą kulometryczną
i wolumetryczną. Przy użyciu przełomowych
oraz innowacyjnych rozwiązań oraz poświęcenia szczególnej uwagi, w kontekście jakości
oraz precyzji, opracowano szerokie portfolio systemów, które są w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby oznaczeń zawartości wody metodami miareczkowymi.

Aparaty Metrohm są w stanie sprostać każdym wymaganiom, począwszy od zakresu pomiarowego oznaczeń zawartości wody
(ppm/%), przez możliwość wykorzystania różnych metod przygotowania próbki,
a kończąc na automatyzacji procedury pomiarowej.  

Elektrody KF 

Metrohm oferuje odpowiednie elektrody wskaźnikowe oraz generacyjne do miareczkowań Karla Fischera.

Dowiedz się więcej

Do pobrania