Kulometry Karla Fischera: titratory do analiz niskiej zawartości wody

Miareczkowanie kulometryczne Karla Fischera jest idealną metodą do oznaczania niskiej zawartości wilgoci oraz wody w różnych próbkach (od 0.001 do 1% zawartości wody).

Każdy aparat, znajdujący się w naszej ofercie, można połączyć z urządzeniem wykorzystującym techniką termicznej ekstrakcji do fazy gazowej (tzw. techniką piecykową) w celu oznaczenia zawartości wody w skomplikowanych matrycach.

Volumetric and coulometric Karlf Fischer titrator for water content determination with operator

Główne zalety:

    • Oznaczanie śladowych zawartości wody
      na poziomie od 0.001 do 1%

  • Wbudowany system sterowania lub obsługa przez komputer
  • Aparaty kompatybilne z systemami wykorzystującymi technikę termicznej ekstrakcji do fazy gazowej (tzw. techniką piecykową)
  • Dwa rodzaje elektrod generacyjnych: z diafragmą i bez diafragmy ceramicznej
  • Urządzenia zgodne z wymaganiami 21 CFR, cz. 11

Przygotowanie próbki i automatyzacja do kulometrycznego miareczkowania KF

W przypadku „skomplikowanych” próbek, np. próbek stałych lub tych, które nie rozpuszczają się całkowicie podczas bezpośredniego nastrzyku, można zastosować technikę piecykową.
Przy wykorzystaniu tej metody, fiolka z próbką jest wygrzewana do momentu aż cała woda zostanie uwolniona i w postaci pary przetransferowana do naczynia pomiarowego, gdzie odbywa się właściwa analiza KF.

Oferujemy dwa rodzaje piecyków: obsługiwane manualnie lub współpracujące z automatycznym podajnikiem próbek, co pozwala w znaczny sposób zwiększyć ilość analizowanych próbek
w jednej serii pomiarowej.

> Więcej na temat przygotowania próbki do analizy miareczkowej KF

Kulometryczne oznaczanie zawartości wody w oparciu o normy

Przykładowe normy opisujące oznaczanie zawartości wody przy zastosowaniu metod miareczkowych Karla Fischera:

Norma: Opis:
ASTM D890 Standard Test Method for Water in Liquid Pine Chemicals
ASTM D1123 Standard Test Method for Water in Engine Coolant Concentrate by the KF Reagent Method
ASTM D1533
Standard Test Method for Water in Insulating Liquids by Coulometric KF Titration
ASTM D3401
Standard Test Methods for Water in Halogenated Organic Solvents and Their Mixtures
ASTM D4928
Standard Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration
ASTM D5460 Standard Test Method for Rubber Compounding Materials - Water in Rubber Additives
ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric KF Titration
ASTM D7923 Standard Test Method for Water in Ethanol and Hydrocarbon Blends by Karl Fischer Titration
ASTM E1064 Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl Fischer Titration
DIN EN ISO 12937 Petroleum products - Determination of water - Coulometric KF titration method
ISO 10337 Crude Petroleum - Determination of water - Coulometric KF titration method
UOP 481-10 Water in Liquid Hydrocarbons, and Heavy Hydrocarbons by Vaporizer, using Coulometric Titration
USP 
<921> Method 1c
EP
2.5.32 Water: Micro Determination