875 KF Gas Analyzer

System 875 KF Gas Analyzer od firmy Metrohm jest w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem, umożliwiającym oznaczenie śladowych zawartości wody w gazach skroplonych i rozprężonych.

Urządzenie wykorzystuje technikę kulometrycznego miareczkowania Karla Fischera, co pozwala
na szybką (< 5 minut) oraz dokładną analizę. Aparat KF Gas Analyzer ma zastosowanie do analizy różnych rodzajów gazów.

Główne zalety:

 • prosta i w pełni zautomatyzowana analiza, dzięki sterowaniu przy użyciu oprogramowania komputerowego
 • solidnie wykonany i bezpieczny system, odporny na wysokie ciśnienia gazów
 • maksymalna integracja systemu zamkniętego
  w szafie pomiarowej
 • dokładna analiza różnych gazów (gazy naturalne, LPG, chłodnicze, petrochemiczne, itd.)

Analizator do wielu rodzajów gazów

Urządzenie 875 KF Gas Analyzer pozwala na pomiar śladowych zawartości wody
w różnych gazach, przy użyciu miareczkowania kulometrycznego
.                                  

Dzięki wbudowanemu parownikowi, również istnieje możliwość analizy gazów skroplonych.        Do gazów, które mogą być analizowane z wykorzystaniem systemu 875 KF Gas Analyzer,
można zaliczyć:

 • gazy naturalne oraz skroplony gaz ziemny
 • związki petrochemiczne: propan, propen, butan, buten, butadien
 • chlorowane węglowodory: chlorek metylu, chlorek etylu, chlorek winylu
 • czynniki chłodnicze: CFC, HFC, oraz związki CHC
 • pozostałe gazy: eter dimetylowy, wodór, azot, dwutlenek węgla oraz inne

Solidnie zaprojektowany system

Urządzenie 875 KF Gas Analyzer wyposażone jest w liczne elementy, które sprawiają,
że analiza jest wydajna i bezpieczna.

Wszystkie elementy są umieszczone w jednej obudowie, natomiast elektroniczna część sterująca jest fizycznie odseparowana od części odpowiedzialnej za doprowadzenie i transfer gazów
w analizatorze. Dodatkowo, urządzenie zapewnia bezpieczną pracę z gazami pod ciśnieniem dochodzącym do 40 barów.

Ponadto system 875 KF Gas Analyzer charakteryzuje się wysokim stopniem niezawodności: wbudowany filtr powietrza pozwala na usunięcie zanieczyszczeń olejowych z gazu, natomiast filtr umieszczony na wlocie uniemożliwia wnikanie pyłu i w konsekwencji zatykanie przewodów.

Aparat przygotowany do pracy 

Wykorzystując urządzenia 875 KF Gas Analyzer, można rozpocząć analizę w każdym momencie.

Klient otrzymuje kompleksowo zmontowany system wyposażony we wstępnie zdefiniowane metody analityczne. Praca z analizatorem nie może być prostsza – sterowanie jest w pełni zautomatyzowane dzięki oprogramowaniu, pozwalającemu na kontrolę zaworów magnetycznych oraz kontrolerowi przepływu mas. Po uruchomieniu metody można otrzymać wyniki w ciągu zaledwie kilku minut.

Do pobrania