Przygotowanie próbki dla KF Ti-Touch      oraz KF Titrino plus 

Zawartość wody w niektórych próbkach nie może być oznaczona przez bezpośrednie miareczkowania.

W takich przypadkach, firma Metrohm oferuje szereg rozwiązań, które umożliwiają przygotowanie próbek w kontekście oznaczeń zawartości wody metodą kulometryczną
lub wolumetryczną.

KF Titrando Sample Preparation

Główne zalety

  • Jeśli próbka jest trudnorozpuszczalna, należy użyć metody piecykowej.
  • Jeśli próbka charakteryzuje się stałym stanem skupienia, należy wykorzystać homogenizator Polytron.
  • Jeśli istnieje konieczność analizy dużych serii próbek, warto rozważyć automatyczne przygotowanie próbki i jej analizę.

Sample preparation for Titrando (6)

Dla próbek o złożonej matrycy: metoda piecykowa

Metoda piecykowa pozwala na analizowanie próbek, które nie mogą być zmiareczkowane w sposób bezpośredni.

Dla przykładu, jeśli próbka charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością lub występują reakcje uboczne z odczynnikiem KF, wtedy technika piecykowa jest odpowiednim rozwiązaniem.
W tej metodzie, próbka jest wygrzewana z jednoczesnym uwalnianiem wody, która jest przenoszona do naczynka pomiarowego przy użyciu osuszonego gazu nośnego. W konsekwencji, tylko woda trafia bezpośrednio do celi pomiarowej, co pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia naczynka pomiarowego oraz elektrody.

Manualny, zautomatyzowany lub kontrolowany przez oprogramowanie

Istnieje możliwość zastosowania metody piecykowej w kilku wariantach, uzależnionych od indywidualnych preferencji użytkownika.

860 KF Thermoprep: ten ręcznie sterowany aparat jest podstawowym, prostym i przystępnym cenowo rozwiązaniem.

885 Compact Oven Sample Changer: To zautomatyzowane urządzenie jest połączeniem metody piecykowej z oszczędnością czasu oraz łatwością obsługi. Dzięki wbudowanemu panelowi sterującemu, nie ma konieczności ustawiania żadnych skomplikowanych parametrów. Jedyne co należy zdefiniować, to szybkość przepływu gazu, temperaturę wygrzewania oraz ilość próbek do analizy. 

874 USB Oven Sample Processor: Podobnie jak aparat do miareczkowania, ten zautomatyzowany system analityczny, jest sterowany za pośrednictwem oprogramowania tiamo. Ta cecha, pozwala użytkownikowi na rejestrowanie krzywej miareczkowania nieznanej próby
w celu określenia optymalnej temperatury, w której następuje najbardziej efektywne uwalnianie wilgoci.  Ponadto, system pozwala na zautomatyzowanie procedury wymiany odczynnika,
co sprawia że praca jest jeszcze bardziej bezpieczna, ponieważ kontakt z toksycznymi odczynnikami jest ograniczony do minimum.

Homogenizacja do analizy próbek stałych

Jeśli istnieje konieczność analizy próbek stałych, można zastosować wysokiej jakości homogenizator Polytron.

To urządzenie pozwala na dokładną homogenizację próbki, gwarantując spójność otrzymywanych wyników.

Do pobrania