Przygotowanie próbki dla KF Ti-Touch          oraz KF Titrino plus

Metrohm oferuje szeroki zakres technik analitycznych przeznaczonych
do przygotowania próbki w kontekście oznaczeń zawartości wody metodą miareczkowania Karla Fischera tj.:

  • metoda piecykowa,
  • destylacja azeotropowa,
  • homogenizacja.

Powyższe metody pozwalają na analizę zawartości wody w próbkach, które nie mogą być analizowane w sposób bezpośredni. 

Thermal sample preparation, azeotropic distillation, and homogenization for volumetric and coulometric Karl Fischer titration

Główne zalety

  • Próbka jest trudno rozpuszczalna? Należy zastosować metodę piecykową
  • Jeśli próbka zawiera trudną do ekstrakcji wodę, należy zastosować destylację azeotropową (KF Evaporator)
  • Użytkownikowi zależy na zwiększeniu wydajności? Należy wykorzystać automatyczne przygotowanie próbki, stosując aparat 885 Compact Oven Sample Changer.
  • Próbka charakteryzuje się stałym stanem skupienia? Należy użyć homogenizatora.

Metoda piecykowa

Metoda piecykowa polega na wygrzewaniu próbki oraz przenoszeniu uwolnionej wilgoci za pośrednictwem osuszonego gazu nośnego do naczynka pomiarowego.  Technika może mieć zastosowanie dla:

  • próbek uwalniających wodę tylko w podwyższonej temperaturze,
  • próbek, które charakteryzują się trudną rozpuszczalnością,
  • próbek, które reagują z odczynnikiem KF.

Wykorzystując tę metodę, próbka nie ma bezpośredniego kontaktu z odczynnikiem KF,
co sprawia, że ani elektroda ani cela pomiarowa nie ulegają zanieczyszczeniu. Dodatkowo efekt przenoszenia matrycy próbki jest wyeliminowany.

Metrohm oferuje aparat 860 KF Thermoprep dedykowany ekstrakcji termicznej. Jeśli użytkownik chce zwiększyć efektywność laboratorium przenosząc ją poziom wyżej, istnieje możliwość zautomatyzowania etapu przygotowania próbki oraz jej analizy z wykorzystaniem urządzenia
885 Compact Oven Sample Changer.

Proste rozwiązanie dla próbek o złożonych matrycach: KF Evaporator

Jeśli technika polegająca na prostym odparowaniu próbki nie znajduje zastosowania, np. podczas analizy zawartości wody w ropie naftowej, smole, terpentynie, żywicach oraz terpenach, można zastosować metodę z wykorzystaniem KF Evaporator.

Urządzenie wykorzystuje technikę destylacji azeotropowej, polegającą na dodaniu rozpuszczalnika do próbki i dalszym ogrzewaniu powstałej na tej drodze mieszaniny. Woda odparowuje razem
z rozpuszczalnikiem, kierując się do celi pomiarowej, gdzie jest analizowana. Dodatkową korzyścią płynącą z możliwości zastosowania powyższej metody jest fakt, że naczynie pomiarowe
oraz elektroda nie ulegają zanieczyszczeniu oraz potencjalne reakcje uboczne są wykluczone, ponieważ tylko woda jest przenoszona do celi pomiarowej.

Próbki stałe, wydajny homogenizator

Jeśli istnieje konieczność analizy próbek stałych, można zastosować wysokiej jakości homogenizator Polytron.

To urządzenie pozwala na dokładną homogenizację próbki, gwarantując spójność otrzymywanych wyników.

Do pobrania