KF Ti-Touch oraz zautomatyzowane przygotowanie próbki:                        komfort i łatwość obsługi

Aparat KF Ti-Touch może współpracować z podajnikiem 885 Compact Oven Sample Changer, tworząc system o wyjątkowo zwartej budowie i prostej obsłudze. 

Wykorzystując powyższy autosampler, możliwe jest zautomatyzowanie termicznego przygotowania próbki, oszczędzając czas oraz przestrzeń podczas wykonywania oznaczeń zawartości wody. 

Automated thermal sample preparation for coulometric and volumetric Karl Fischer titration with KF Ti-Touch titrators

Główne zalety

  • zwiększona wydajność pomiarowa, większa precyzja, redukcja pracy manualnej
  • autonomiczne urządzenie o niewielkich rozmiarach
  • prosta obsługa dzięki wbudowanemu panelowi sterującemu

Proste i skuteczne rozwiązania do analizy próbek o złożonej matrycy

Metoda termicznej ekstrakcji wody pozwala na analizowanie próbek, które nie mogą być miareczkowane w sposób bezpośredni. Taki stan rzeczy może być podyktowany różnymi przyczynami, do których można zaliczyć:

  • próbka jest trudno rozpuszczalna
  • próbka uwalnia wodę tylko w podwyższonej temperaturze
  • próbka wchodzi w reakcję ze składnikami roztworu KF

Metoda piecykowa polega na wygrzewaniu próbki oraz przenoszeniu uwolnionej wilgoci
za pośrednictwem osuszonego gazu nośnego do naczynka pomiarowego. Z uwagi na fakt,
że tylko woda reaguje stechiometrycznie z odczynnikiem KF, zarówno elektroda, jak i naczynie pomiarowe nie ulegają zanieczyszczeniu. To sprawia, że efekt przenoszenia matrycy próbki, mogący powodować zniekształcenie wyników, jest wykluczony.

Maksymalna oszczędność czasu na minimalnej przestrzeni

Automatyczne przygotowanie próbki oznacza wyeliminowanie manualnej pracy,
a tym samym oszczędność czasu. 

Dodatkowo, stosując automatyczne przygotowanie próbki, można zwiększyć dokładność oznaczeń, ponieważ każda z próbek jest przygotowywana i analizowana w dokładnie analogiczny sposób.

Zarówno aparat KF Ti-Touch  oraz podajnik 885 Compact Oven Sample Changer są bardzo kompaktowymi urządzeniami. Powyższy system analityczny oferuje pełną automatyzację
oraz znaczące oszczędności czasu, zajmując przy tym niewiele przestrzeni laboratoryjnej.

Wbudowany panel sterujący gwarantuje prostą obsługę

Skomplikowana instalacja oraz czasochłonne ustawianie parametrów metody nie są konieczne do pracy z urządzeniem 885 Compact Oven Sample Changer. 

Aparat może być w łatwy sposób podłączony do  titratora KF Ti-Touch,  co sprawia że niemal natychmiastowo jest gotowy do użycia –  jedyne parametry, które należy zdefiniować to temperatura pracy pieca oraz szybkość przepływu gazu nośnego.

Oszczędność pieniędzy oraz redukcja odpadów
dzięki fiolkom wielokrotnego użytku

Zakręcane fiolki, wykorzystywane podczas pracy z urządzeniem  885 Compact Oven Sample Changer, mają możliwość ponownego wykorzystania.

Jedyną rzeczą, którą należy uczynić, to wymienić septę. To sprawia, że można ograniczyć odpady w laboratorium, jednocześnie oszczędzając środki finansowe przeznaczone na zakup nowych fiolek.

Do pobrania