Zautomatyzowane przygotowanie próbek do aparatów KF Titrando

Jeśli istnieje potrzeba analizowania dużych serii próbek, które nie mogą być bezpośrednio zmiareczkowane przy użyciu metody wolumetrycznej lub kulometrycznej, można zastosować automatyczne przygotowanie próbki przy pomocy podajnika próbek z wbudowanym piecykiem od firmy Metrohm.

W ten sposób można zaoszczędzić cenny czas, zwiększając jednocześnie precyzję
oraz powtarzalność uzyskiwanych wyników przez automatyczne przygotowanie próbki,
a następnie miareczkowanie.

Główne zalety

  • oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu manualnych czynności
  • wysoki poziom dokładności dzięki ogrzewanej rurce transferującej wilgoć
  • możliwość wykorzystywania większej funkcjonalności dzięki oprogramowaniu sterującemu.
  • możliwość wykorzystywania własnych fiolek pomiarowych, dzięki zastosowaniu dedykowanych systemów analitycznych

Automatyzacja dla KF Titrando (4)

Proste i skuteczne rozwiązania do analizy próbek o złożonej matrycy

Metoda termicznej ekstrakcji wody pozwala na analizowanie próbek, które nie mogą być miareczkowane w sposób bezpośredni.

Taki stan rzeczy może być podyktowany różnymi przyczynami, do których można zaliczyć:

  • próbka jest trudno rozpuszczalna, 
  • próbka uwalnia wodę tylko w podwyższonej temperaturze, lub
  • próbka wchodzi w reakcję ze składnikami roztworu KF.

Metoda piecykowa polega na wygrzewaniu próbki oraz przenoszeniu uwolnionej wilgoci za pośrednictwem osuszonego gazu nośnego do naczynka pomiarowego. Z uwagi na fakt, że tylko woda reaguje stechiometrycznie z odczynnikiem KF, zarówno elektroda jak i naczynie pomiarowe nie ulegają zanieczyszczeniu. To sprawia, że efekt przenoszenia matrycy próbki, mogący powodować zniekształcenie wyników, jest wykluczony.

Więcej precyzji w krótszym czasie

Wykorzystując podajniki próbek od firmy Metrohm, można zaoszczędzić cenny czas i otrzymać lepsze wyniki.

Próbka jest szczelnie zamykana w fiolkach pomiarowych, co sprawia że zawartość wody pozostaje niezmieniona.
Dodatkowo, podajniki próbek są wyposażone w ogrzewaną rurkę służącą do przenoszenia uwolnionej wilgoci.                                                    Dlatego też, potencjalna kondensacja wody w rurce transferującej jest wyeliminowana.

 

Niewielkie rozmiary, autonomiczność, prostota obsługi:                                      885 Compact Oven Sample Changer

Charakteryzując się niewielkimi rozmiarami oraz wbudowanym panelem sterującym, gwarantującym autonomiczność, urządzenie  885 Compact Oven Sample Changer, zapewnia wygodę oraz prostotę obsługi. Jedynymi parametrami, które należy określić, jest temperatura pracy piecyka oraz szybkość przepływu gazu.

Inteligentny i dowolnie konfigurowalny: 874 USB Oven Sample Processor

System 874 USB Oven Sample Processor jest idealnym urządzeniem
w kontekście większej elastyczności oraz funkcjonalności. W połączeniu
z aparatem do miareczkowania jest sterowany za pośrednictwem oprogramowania tiamo. Pozwala to na pracę w optymalnej temperaturze wygrzewania, z uwagi na funkcję gradientu temperatury, która doskonale sprawdza się podczas analizy nieznanych próbek.

Istnieje również możliwość zautomatyzowania procedury wymiany odczynnika, aby uniknąć konieczność otwierania naczynia pomiarowego
i potencjalnego wdychania toksycznych oparów.

Co w przypadku, kiedy użytkownik chce wykorzystywać własne fiolki pomiarowe? Jest to bardzo dobra okazja, aby dostosować system pomiarowy do indywidualnych wymagań klienta.

Do pobrania

The Metrohm system is easy to operate and saves us a lot of time.
Lin Li, Oil Analysis Laboratory, WesTrac China