Titratory - aparaty i sprzęt do miareczkowania

Metrohm dostarcza zaawansowane rozwiązania miareczkowe dla wymagających Klientów, którzy stawiają
na jakość i niezawodność.

Innowacyjne rozwiązania są napędzane przez wzrastające wymagania. Dlatego też mamy świadomość, że to klient i jego potrzeby zawsze stoją na pierwszym miejscu. Dzięki temu użytkownicy pomagają nam opracowywać unikalne produkty o wysokiej jakości dostosowane do ich potrzeb.

Jesteśmy w stanie dostarczyć najbardziej zaawansowany system lub możliwie najprostszy, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebuje użytkownik. Aparat do miareczkowania, akcesoria, elektrody, podajniki próbek oraz oprogramowanie – wszystko
z jednego źródła.


Elektrody

Zapraszamy do zapoznania się z szerokim wyborem elektrod, które Metrohm oferuje do praktycznie każdej, możliwej aplikacji.

Elektrody

Przygotowanie próbki

Zautomatyzowane operacje z roztworem, homogenizacja oraz analiza: oszczędność czasu, dzięki systemom przygotowania próbek
od firmy Metrohm.

Przygotowanie próbek