815 Robotic Titration Soliprep

Manualne przygotowanie próbki może być czasochłonne oraz podatne na błędy prowadzące do niespójnych wyników.

W celu zaoszczędzenia czasu oraz zwiększenia precyzji analiz miareczkowych Metrohm ofertuje wysokiej jakości rozwiązanie, pozwalające na automatyczne przygotowanie próbki: 815 Robotic Titration Soliprep. 

System ten pozwala na robotyzację całej procedury pomiarowej: homogenizowanie próbki, płukanie homogenizatora, dodawanie  rozpuszczalników lub innych roztworów pomocniczych,
a także przeprowadzanie analizy miareczkowej.

815 Robotic Titration Soliprep

Główne zalety

  • znacząca oszczędność czasu dzięki zautomatyzowanym procedurom analitycznym
  • zgodność z  21 CFR cz. 11  dzięki sterowaniu
    za pośrednictwem oprogramowania tiamo
  • całkowicie automatyczne sterowanie pracą homogenizatora

Znacząca oszczędność czasu

Automatyczne przygotowanie próbki pozwala na oszczędność czasu i przeznaczenie
go na realizację innych, bardziej istotnych zadań.

Dzięki homogenizatorowi Polytron, o wysokiej częstotliwości pracy, homogenizacja próbki następuje błyskawicznie. Ponadto, w sposób automatyczny wykonywane są etapy przygotowanie próbki i przeprowadzania oznaczeń. 

To oznacza, że nie ma już potrzeby przenoszenia próbki z jednego stanowiska do następnego,
co pozwala na jeszcze większe oszczędności czasu.

Jednolite wyniki, zwiększona precyzja oraz ochrona

Z wykorzystaniem 815 Robotic Titration Soliprep, każda kolejna próbka jest poddawana analizie w dokładnie taki sam sposób,

bez względu czy system jest na etapie homogenizacji próbki czy operacji z roztworem. W wyniku tego, analiza miareczkowa oraz otrzymane wyniki są bardziej precyzyjne i spójne. Dodatkowo, ryzyko wymieszania próbek na etapie przenoszenia z homogenizatora na karuzelę autosamplera, jest wyeliminowane.

Szerokie zastosowanie

Z uwagi na wyróżniającą się elastyczność, 815 Robotic Titration Soliprep, może być wykorzystany jako bazowy system w kontekście rozbudowy o inne aplikacje (np. filtrowanie oraz rozcieńczanie próbek podczas analizy chromatograficznej HPLC lub IC).

Aby dowiedzieć się więcej na temat szerszych możliwości analitycznych powyższego system, zapraszamy do kontaktu z Metrohm Polska.


Do pobrania