tiBase – inteligentne oprogramowanie miareczkujące

Przechowywanie danych oraz ich identyfikowalność jest kluczową kwestią
w nowoczesnych laboratoriach chemicznych. 

Metrohm oferuje rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi zaawansowanego oprogramowania do zarządzania danymi: łatwe w obsłudze oprogramowanie tiBase, jako uniwersalne narzędzie umożliwiające archiwizację wyników.  Jeśli podczas analizy wykorzystywany jest aparat z rodziny Titrino Plus lub Ti-Touch, wtedy można zapisać oznaczenia, metody oraz ustawienia na dowolnym komputerze, który ma zainstalowany oprogramowanie tiBase.

tiBase CD

Główne zalety:

  • Pełna identyfikowalność analiz
  • Zaawansowane możliwości administracyjne: importowanie, eksportowanie
    oraz przetwarzanie
  • Zwiększony poziom ochrony dzięki podpisom elektronicznym
  • Elastyczność systemu: dostępność różnych formatów eksportu
    oraz możliwość opcjonalnej rozbudowy do funkcjonalnej wersji client/server

Zapisywanie danych

To oprogramowanie pozwala na zapis oznaczeń wykonanych przez aparat do miareczkowania na komputerze.

Przeprowadzone oznaczenia są archiwizowane w bezpieczny sposób, umożliwiając jednocześnie ich pełną identyfikowalność w każdym aspekcie oznaczenia.  Oprogramowanie nie przechowuje jedynie oznaczeń, ale również ustawienia, metody oraz informacje dotyczące użytkownika.

Zarządzanie danymi

Poza przechowywaniem danych,  oprogramowanie również posiada funkcję administrowania.

tiBase w znaczący sposób ułatwia pracę, ponieważ ma wbudowaną funkcję filtra w celu łatwiejszego przeszukiwania bazy danych.  Ponadto, oprogramowanie pozwala na tworzenie dedykowanych raportów, dając użytkownikowi wolność w kontekście prezentowania tylko danych, które są niezbędne.

tiBase może być również zintegrowany z siecią client/server. To sprawia, że istnieje możliwość administrowania danymi w sposób centralny.

Przetwarzanie danych

Wykorzystując oprogramowanie tiBase można również przetwarzać dane.

Jest to szczególnie pomocne jeśli istnieje konieczność przeliczenia wyników, z wykorzystaniem zmienionej naważki czy wzoru obliczeniowego.  Naturalną koleją rzeczy jest fakt, że wszystkie zmiany które zostały dokonane w oznaczeniu, są automatycznie zapisywane, co pozwala również na przywrócenie oryginalnego wyniku - tiBase daje możliwość dowolnego modyfikowania oznaczeń, jednocześnie gwarantując, że żadne oznaczenie nie zostanie utracone.

Ochrona danych

Dane przechowywane w oprogramowaniu tiBase są bezpieczne.

Jest to zagwarantowane przez dwupoziomową funkcję zapisu elektronicznego. W momencie kiedy dane oznaczenie zostało oznaczone na dwóch poziomach, jest ono zabezpieczone przed potencjalną manipulacją w przyszłości.

Wymiana danych

Oznaczenia są automatycznie importowane do oprogramowania tiBase kiedy pendrive lub karta pamięci jest podłączona do komputera.

Eksportowanie danych z tiBase’a jest intuicyjne i może być wykonywane z użyciem różnych formatów eksportu, celem dalszego przetwarzania danych w programach wchodzących w skład pakietu Microsoft Office.

Do pobrania