tiamo™ – oprogramowanie                          dla wymagających

Tiamo jest oprogramowaniem, które ułatwi Twoją codzienną pracę w laboratorium dzięki zastosowanym funkcjonalnościom.

Oprogramowanie ma zastosowanie do sterowania analizą miareczkową, urządzeniami oraz danymi. Dodatkowo pozwala na zapisywanie, zarządzanie, przetwarzanie oraz wymianę danych – na oddzielnym komputerze lub z wykorzystaniem sieci klient/serwer w zależności od aktualnych potrzeb. Łatwość obsługi, elastyczność oraz ochrona danych to znaki charakterystyczne opisujące to oprogramowanie.

tiamo with operator

Główne zalety:

  • większa funkcjonalność: monitorowanie, administracja oraz edytowanie danych
  • większa elastyczność: funkcjonalność sieci klient/serwer, równoległe miareczkowania, programowanie metod
  • większa ochrona: kopia zapasowa danych, identyfikowalność, funkcja audit trail
  • większa intuicyjność obsługi: liczne wersje językowe, logicznie skonstruowany interfejs sterowania, oraz połączenia na zasadzie Plug & Play

Przejmij kontrolę z tiamo: jedno narzędzie do sterowania urządzeniem
oraz zarządzania bazą danych

tiamo jest oprogramowaniem pozwalającym na kontrolę wszystkich aspektów podczas analizy miareczkowej. 

Można określić wszystkie etapy metody miareczkowej, kontrolując wszystkie elementy składowe systemu:  titrator, urządzenia dozujące, podajniki próbek oraz inne urządzenia peryferyjne. Ponadto, tiamo charakteryzuje się rozbudowaną funkcjonalnością bazy danych. To oznacza,
że dane uzyskane z miareczkowania mogą być zapisane, przechowywane oraz przetwarzane,
jeśli jest taka potrzeba – możliwości tiamo  są praktycznie nieograniczone.

Utwórz własną metodę: jest to tak proste, jak układanie klocków

Tylko wyobraźnia użytkownika jest w stanie ustalić limity w kontekście edytowania programowania metod. tiamo pozwala na stworzenie metody, która dokładnie odpowiada
Twoim wymaganiom, które z jednej strony mogą być bardzo podstawowe, zaś z drugiej
strony wysoce skomplikowane.

Komfort użytkowania tiamo: logicznie skonstruowany interfejs użytkownika oraz liczne wersje językowe

Szeroki zakres funkcji nie musi pociągać za sobą wysokiego stopnia złożoności.

Praca z tiamo jest bardzo komfortowa. Oprogramowanie zostało zaprojektowane
z uwzględnieniem logicznie skonstruowanego i transparentnego interfejsu sterowania,
który jest dostępny w wielu wersjach językowych, w tym w języku polskim.

Konfiguruj tiamo zgodnie z Twoimi potrzebami:                                adaptowalny interfejs, raporty oraz prawa dostępu użytkownika

tiamo  pozwala na dostosowanie interfejsu sterowania do indywidualnych preferencji użytkownika.

Można wyświetlić tylko okno, które jest w danym momencie niezbędne, jednocześnie ukrywając pozostałe za pomocą funkcji managera układu struktury w tiamo.

Ta sama zasada odnosi się również do generatora raportów w tiamo:  utwórz Twój własny układ, wprowadź informacje których potrzebujesz, usuwając dane, które w danym momencie są zbędne.

Istnieje również możliwość nadania odpowiednich praw poszczególnym użytkownikom,
co pozwala mieć pewność, że np. dana metoda nie została przypadkowo zmodyfikowana
przez użytkownika nie posiadającego autoryzacji.

Niespotykana elastyczność: dzięki funkcjonalności wersji klient/serwer                oraz opcji równoległego miareczkowania

tiamo dostosuje się do potrzeb użytkownika – nie na odwrót.

Użytkownik może wykorzystywać oprogramowanie, instalując go na danym komputerze
w laboratorium lub stworzyć sieciową wersję klient/serwer, aby zapisywać i zarządzać zgromadzonymi danymi w sposób centralny. Obsługa urządzania jest również wysoce
elastyczna: tiamo pozwala na sterowanie kilkoma systemami miareczkowymi z użyciem
jednego komputera, umożliwiając jednocześnie wykonywanie kilku miareczkowań
w sposób równoległy.

Wymagania dotyczące ochrony danych oraz zapewnienia jakości są spełnione: dzięki zgodności z GMP/GLP/FDA oraz identyfikowalności danych

Jeśli chodzi o ochronę, identyfikowalność oraz zapewnienie jakości,  tiamo  jest bezkompromisowe. 

Regulacje GMP, GLP, FDA oraz pozostałe wymagania dotyczące zapewnienia jakości –  wszystkie one mogą być zastosowane z użyciem  tiamo.  Dodatkowo, tiamo umożliwia monitorowanie hasła, rozbudowaną administrację użytkownikami, dostęp do opcji tworzenia kopii zapasowych,
a także pełną możliwość wykorzystania funkcji audit trail. W wyniku tego, wszystkie działania użytkowników są udokumentowane.

Do pobrania

Operation of tiamo is very simple and any data required can be accessed at all workplaces.
Thomas Fischer, Scientific Manager at Oel Check GmbH, Germany
tiamo is very flexible and enables us to adapt method parameters … We have chosen tiamo for its traceability capabilities.
Violaine Bataille, SGS Multilab, France