Titrando - Twój sprawdzony titrator

Titrando: wysokiej klasy titrator, który możesz skonfigurować według własnych potrzeb

Aparaty Titrando zostały opracowane, aby sprostać stale rosnącym wymogom analizy miareczkowej. Te aparaty laboratoryjne wyposażone są w szeroki zakres opcji ochrony oraz identyfikowalności, czyniąc je odpowiednie do zastosowań w laboratoriach o restrykcyjnych uregulowaniach. Systemy Titrando są zdolne do wykonywania wszystkich, najbardziej popularnych rodzajów miareczkowań, zapewniając doskonałą bazę do dalszej rozbudowy w kontekście automatyzacji analiz.
Titrando with Touch Control and operator

Główne zalety:

  • pełna identyfikowalność (audit trail) oraz zgodność (FDA 21 CFR część 11, GLP, GMP)
  • zwiększony komfort pracy, dzięki technologiom iTrode, Dosino, a także oprogramowaniu tiamo
  • możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń dozujących, mieszadeł oraz interfejsów pomiarowych, w celu stworzenia indywidualnych konfiguracji
  • rozbudowane opcje automatyzacji, w celu zwiększenia wydajności oraz poszerzenia możliwości przygotowania próbek 

Titrando (27)

Więcej modeli i konfiguracji dla Titrando (27)

Titrando: nieograniczone możliwości uzależnione od użytkownika

Aparaty z serii Titrando mogą być całkowicie dopasowane do konkretnych wymagań użytkownika.

Titrator od Metrohm może być używany jako autonomiczne urządzenia lub w połączeniu z nadrzędną siecią. Istnieje możliwość wyboru sposobu obsługi, między dwoma systemami: wygodnym panelem Touch Control lub zaawansowanym oprogramowaniem tiamo , aby wykorzystać pełny potencjał możliwości systemu Titrando.

iTrodes: inteligentne elektrody zapewniające pełną identyfikowalność

Systemy Titrando są stosowane w połączeniu z inteligentnymi elektrodami iTrode.

Te elektrody wyposażone są w chip elektroniczny, pozwalający na zapis stosownych danych dotyczących elektrody, np. numer seryjny oraz katalogowy, dane kalibracyjne, informacje na temat żywotności oraz ważności danych kalibracyjnych. Powyższe dane są automatycznie odczytywane w momencie kiedy elektroda iTrode jest podłączona do titratora. Dlatego też podmiana elektrody lub błędy podczas edytowania jej danych są wykluczone, a w konsekwencji każdy wynik może być przypisany do konkretnej elektrody, która została wykorzystana do jego otrzymania.

Certyfikowane elementy dozujące: myślą za użytkownika

Podobnie jak elektrody iTrodes, również nakładki wymienne Exchange Units
oraz jednostki wymienne Dosing Units, wyposażone w chip elektroniczny,
są wykorzystywane z systemami Titrando
.

Najbardziej istotne informacje są zapisywane na chipie, np. rodzaj odczynnika, wartość miana, data ostatniego mianowania oraz data utraty ważności miana. Aparaty Titrando wykorzystują powyższe informacje, aby przeprowadzać analizę miareczkową we właściwy sposób.

Pozwól Twojemu urządzeniu myśleć za Ciebie: titrator sprawdzi czy wszystkie dane są kompatybilne z parametrami wybranej metody i jeśli wystąpią jakiekolwiek niespójności,
wyświetli stosowny komunikat. W wyniki tego, potencjalne błędy mogące wystąpić podczas miareczkowania są zminimalizowane.

Ethernet oraz USB: dla maksymalnej integracji systemu

Jeśli chodzi o zdolności połączeniowe, Titrando praktycznie zapewnia nieograniczone możliwości.

Można podłączyć aparat do sieci LIMS, za pośrednictwem złącza Ethernet i korzystać z oszczędności czasu uzyskanej dzięki podajnikowi próbek podłączonemu przez złącze USB. Ponadto port USB może zostać wykorzystany do podłączenia drukarek, czytników kodów kreskowych oraz innych urządzeń peryferyjnych.

Autodiagnozowanie, test elektrody, monitorowanie miana titranta: dla pełnej zgodności z oficjalnymi regulacjami

Systemy miareczkujące Titrando oferują użytkownikowi różnorodność funkcji pozwalających na zapewnienie zgodności z oficjalnymi regulacjami np. z  GMP/GLP
oraz 21 CFR część 11. 

Dla przykładu urządzenia wykonują autodiagnostykę na etapie uruchomienia, a także są wyposażone w walidacyjny test elektrody zgodny z wymaganiami GLP.  Dodatkowo, istnieje możliwość zastosowania funkcji audit trail, niezależnie od tego czy aparat jest sterowany
za pośrednictwem dotykowego panelu sterującego Touch Control, czy oprogramowania tiamo.

Rozbudowane opcje automatyzacji:                                                                dla zwiększenia efektywności oraz wydajności

Jeśli zmienią się Twoje aktualne potrzeby analityczne, wtedy aparat Titrando ma możliwość podążania za tymi zmianami.

Titrator może być wykorzystany do prowadzenia równoległych miareczkowań oraz wyposażony w dodatkowe biurety, interfejsy pomiarowe oraz napędy dozujące. W najbardziej rozbudowanej konfiguracji, system miareczkowy Titrando może obsługiwać 12 biuret oraz 6 galwanicznie separowanych wejść pomiarowych.

Duże serie próbek, wymagające przeprowadzenia żmudnych, czasochłonnych i powtarzających się czynności w sposób manualny pod coraz bardziej wzrastającą presją czasu  – wszystkie powyższe okoliczności są dobrym powodem, aby rozważyć automatyzację analiz. Metrohm oferuje szeroki wybór opcji automatyzacji dla systemów Titrando, co pozwala na zwiększenie wydajności oraz spójności wyników.


Oprogramowanie do miareczkowania tiamo

Wyróżniające się intuicyjną obsługą, pełną identyfikowalnością, wydajną
i łatwą do zarządzania bazą danych

Oto Tiamo!

Touch Control unit

Czy zależy Ci na nieskomplikowanym systemie sterującym do Twojego laboratorium? Jeśli tak, to dotykowy panel sterujący jest właściwym wyborem.

Touch Control

Opcje automatyzacji

Przekonaj się jak zwiększyć efektywność oraz zredukować koszty w laboratorium, wykorzystując opcje automatyzacji sygnowane znakiem Metrohm.

Rozwiązania automatyzacji

Przygotowanie próbki

Zautomatyzowane operacje z roztworem, homogenizacja oraz analiza: oszczędność czasu, dzięki systemom przygotowania próbek od firmy Metrohm.

Przygotowanie próbek
Korzystamy z Titrando firmy Metrohm z uwagi na dobrą odtwarzalność i powtarzalność wyników.
Trinidad Espinosa, head of the lubricants laboratory, CEPSA Research Center, Spain