Titrotherm

859 Titrotherm  jest aparatem do miareczkowania termometrycznego, który wchodzi
do gry, kiedy potencjometryczna detekcja punktu końcowego nie jest wystarczająco czuła.

Urządzenie nie rejestruje zmian potencjału elektrochemicznego, a zamiast tego precyzyjnie monitoruje zmiany temperatury w miareczkowanym roztworze. Technika ta ma szczególne zastosowanie w kontekście oznaczania zawartości sodu, FFA oraz TAN/TBN.

 

 

859 Titrotherm with operator

Główne zalety:

  • udowodniona i skuteczna technika mająca zastosowanie, kiedy miareczkowanie potencjometryczne

    nie może zostać wykorzystane
  • łatwość obsługi: nie jest wymagana kalibracja oraz specjalna konserwacja czujnika pomiarowego
  • jeden czujnik pomiarowy wykorzystywany we wszystkich aplikacjach
  • możliwość automatyzacji analiz celem oszczędności czasu
  • szybki proces miareczkowania liczony w sekundach

Titrotherm – kiedy miareczkowanie potencjometryczne nie spełnia swojej roli

To urządzenie pozwala na oznaczenie zawartości danego analitu na podstawie zmian entalpii reakcji, wynikających bezpośrednio ze zmian temperatury miareczkowanego roztworu.

Dlatego też można w bezpośredni sposób wykonać dane oznaczenie, które nie mogłoby zostać przeprowadzone z użyciem miareczkowania potencjometrycznego.

Miareczkowanie termometrycznie jest szczególnie wykorzystywane podczas oznaczeń sodu
w żywności, wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) w olejach i tłuszczach jadalnych oraz całkowitej liczby kwasowej (TAN) i całkowitej liczby zasadowej (TBN) w olejach mineralnych, a także
do analizy mieszanin kwasów w kąpielach galwanicznych.

Jeden czujnik, wiele aplikacji, brak zmartwień

Z uwagi na fakt, że Titrotherm wykorzystuje termometryczny czujnik pomiarowy,
można przy jego użyciu przeprowadzać niewdzięczne i czasochłonne zadania:

  • Nie jest wymagana kalibracja i konserwacja czujnika pomiarowego
  • Nie jest wymagana zmiana czujnika pomiarowego, podczas zmiany rodzaju wykonywanej aplikacji

Oznaczenie liczby kwasowej w ropie naftowej zgodnie z normą ASTM D8045

Norma ASTM D8045 opisuje oznaczenie całkowitej kwasowości w produktach petrochemicznych za pomocą miareczkowania termometrycznego. Metoda ta pozwala
na uzyskiwanie wyników w sposób szybszy, bardziej powtarzalny oraz łatwiejszy niż przy użyciu metody miareczkowania potencjometrycznego

> Dowiedz się więcej na temat miareczkowania termometrycznego do analizy liczby kwasowej
   w ropie naftowej…

Opcjonalna automatyzacja podczas analizy dużych serii próbek

Gdy nadchodzi konieczność analizy dużych serii próbek, istnieje możliwość wykonywania miareczkowań termometrycznych z wykorzystaniem podajnika próbek.

W tym celu należy do aparatu 859 Titrotherm podłączyć jeden z dwóch autosamplerów:
814 USB Sample Processor lub 815 Robotic USB Sample Processor XL, co pozwoli na korzystanie
z wysokiego poziomu automatyzacji przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów inwestycji.

Intuicyjna, elastyczna, efektywna: obsługa oprogramowania tiamo

Titrotherm jest sterowany przez oprogramowanie tiamo, co pozwala na tworzenie
 i optymalizację metod własnych użytkownika. Powyższe oprogramowanie również pozwala
na automatyczne rozpoznawanie urządzenia, kiedy tylko jest ono podłączone do komputera.

 

Do pobrania

Automatyzacja

Przekonaj się w jaki sposób zwiększyć efektywność
oraz zredukować koszty w laboratorium dzięki rozwiązaniom automatyzacji od firmy Metrohm.

Opcje automatyzacji

Oprogramowanie tiamo

Wyróżniający się, intuicyjny w obsłudze, z funkcjami
zapewniającymi pełną identyfikowalność oraz wyposażony
w wydajną i efektywną bazę danych.

Poznaj tiamo!
By thermometric titration we can increase our sample throughput threefold. At the same time, much less manual work is requried.
Paul Weismann, Managing Director Oel Check GmbH, Germany