Zaawansowane urządzenia do pomiarów pH oraz stężenia jonów

Aparaty 780 pH Meter oraz 781 pH/Ion Meter są optymalnym wyborem dla tych, którzy chcą poprawić komfort pracy oraz zapewnić wysoką jakość podczas pomiarów pH, ORP, Ipol, Upol
i stężenia jonów. Takie cechy jak wewnętrzna pamięć metod lub możliwość podłączenia różnych akcesoriów stanowią dodatkowe zalety, przekładające się na wygodę użytkowania.

780 pH Meter with support rod and stirrer

Główne zalety

  • pamięć metod dla powtarzających się aplikacji
  • duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz ułatwiający sterowanie i przeglądanie wyników
  • zintegrowane opcje zapewnienia jakości uwzględniające walidacyjny test elektrody zgodny z GLP
  • wyjścia umożliwiające podłączenie urządzeń dozujących (automatyczny dodatek wzorca), mieszadła, drukarki paragonowej oraz innych

Intuicyjna obsługa

Urządzenia są wyposażone w duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz

Sprawia to, że są one wyjątkowo proste w obsłudze i zapewniają przejrzysty przegląd wyników oraz krzywych kalibracyjnych. Ponadto okno dialogowe użytkownika może być obsługiwane
w różnych językach.

Pamięć metod dla często wykonywanych aplikacji

Urządzenia są wyposażone w pamięć metod. W związku z tym nie ma konieczności wprowadzania każdorazowo parametrów pomiarowych w momencie, kiedy użytkownik
wykonuje kilka różnych, okresowo powtarzających się aplikacji.

Zintegrowane opcje zapewnienia jakości

Rodzina tych urządzeń posiada funkcjonalności, służące zapewnieniu jakości,
jak np. walidacyjny test elektrody zgodny z wymaganiami GLP,  gwarantujący
użytkownikowi uzyskiwanie wiarygodnych wyników.

Funkcja służąca identyfikacji użytkownika, zapewnia dodatkowy poziom ochrony
i bezpieczeństwa, ponieważ w każdej chwili można sprawdzić, kto i kiedy wykonał
poszczególne oznaczenia.

Dzięki wbudowanym funkcjom monitorującym, urządzenia są w stanie weryfikować
m.in. interwały czasowe między kalibracją oraz rutynową wizytą serwisową, przypominając
o zaplanowanych czynnościach w konkretnym terminie.

Łatwość rozbudowy: możliwość podłączenia mieszadeł, urządzeń dozujących, drukarek oraz innych

Przyrządy do pomiarów pH oraz stężenia jonów są wyposażone w złącza MSB (Metrohm Serial Bus), dzięki którym istnieje możliwość podłączenia różnych akcesoriów. Dodatkowo dwukierunkowy port RS232 (DB9) może zostać wykorzystany do podłączenia komputera lub drukarki.

  • Mieszadło, które jest bezpośrednio kontrolowane przez pH lub pH/Ion Meter
  • Dosimat, np. do automatycznego dodatku wzorca
  • Drukarka paragonowa służąca do realizowania wydruków zgodnych z GLP
  • Klawiatura komputerowa lub czytnik kodów kreskowych do wprowadzenia identyfikacji próbki

Wysokoczułe sensory do Twojej aplikacji

Więcej informacji na temat elektrod pH oraz jonoselektywnych elektrod pomiarowych (ISE) od firmy Metrohm, kompatybilnych z urządzeniami 780 pH Meter oraz 781 pH/Ion Meter, znajdziesz tutaj.

Do pobrania