Pomiary stabilności

Praktycznie jest to niemożliwe aby
w danym momencie określić jakie właściwości pod względem ‘starości’ posiada dany produkt.  

Dlatego Metrohm oferuje Ci przyrządy
do badania stabilności, które umożliwiają wykonanie automatycznych przyśpieszonych testów starzenia się naturalnych olejów
i tłuszczów, zawierających tłuszcze produktów kosmetycznych i spożywczych, biopaliw oraz polimerów zawierających chlor takich jak PCW. Podczas tych testów, następuje degradacja próbki pod wpływem zachodzących reakcji utleniania lub reakcji termicznego rozkładu, która dodatkowo zwiększa swoją szybkość
ze wzrostem temperatury. Wyznaczany jest wówczas czas indukcji, znany również jako indeks stabilności oksydacyjnej (oxidation stability index - OSI), lub w przypadku polimerów oznaczany jest czas stabilności.

Poniżej znajdziesz przyrządy Metrohm dedykowane analizom próbek o których mowa powyżej. Wszystkie prezentowane systemy pracują zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi normami dotyczącymi pomiarów stabilności.


Opogramowanie StabNet

Przyjazne oprogramowanie do pomiarów stabilności, zbierania danych pomiarowych, obliczania wyników i zarządzania danymi.

Dowiedz się więcej…

PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand

"We have been using Metrohm instruments for 20 years. […] Metrohm instruments are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after-sales service."

Nakul Ketkeaw, vice
president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand