Biodiesel Rancimat

893 Professional Biodiesel Rancimat oznacza stabilność oksydacyjną biopaliw (estrów metylowych kwasów tłuszczowych, FAME) i mieszanek zawierających biopaliwa.

Poprzez wystawienie próbki na działanie podwyższonej temperatury i powietrza przepływającego przez próbkę przyśpieszany jest jhej process starzenia. Mierzony jest czas, w którym następuje wzrost szybkości utleniania próbki, tzw. Czas indukcji, nazywany również indeksem stabilności oksydacyjnej (oxidation stability index - OSI).

Rancimat pracuje w zgodności z wieloma narodowymi międzynarodowymi normami,
jest łatwy w obsłudze, kontrolowany przez nowoczesne oprogramownie StabNet.

893 Professional Biodiesel Rancimat

Główne zalety

 • spełnia wymagania norm EN 14112, 15751
  oraz EN 16568

 • Prosty w obsłudze program StabNet
  do rejestracji danych i ich oszacowania oraz przechowywania

 • Równoczesna analiza
  aż do 8 próbek

 • Kolorowe symbole na przyrządzenie dostarczają informacji odnośnie aktualnego stanu pomiaru dla każdej pozycji próbki

 • Analiza każdej z 8 próbek może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie, niezależnie od pozostałych

Zapewnienie jakości biopaliw i mieszanek zawierających biopaliwa

Estry metylowe kwasów tłuszczowych (w skrócie nazywane FAME) są powolnie utleniane przez powietrze atmosferyczne.

Produkty tego utlaniania mogą doprowadzić do uszkodzenia silnika. Dlatego też stabilność oksydacyjna jest istotnym kryterium jakości FAME. Dzięki Biodiesel Rancimat, możesz mierzyć stabilność oksydacyjną FAME i mieszanin FAME z olejem napędowym. Może być również wykorzystywany do badania skuteczności działania antyutleniaczy.

> Dowiedz się więcej na temat pomiarów stabilności oksydacyjnej.


Pomiary zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi normami

Wiele norma opisuje zastosowanie metody Biodiesel Rancimat, wśród nich przedstawione poniżej.

 • EN 14112 “Fat and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME) – Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test)”
 • EN 15751 “Automotive fuels – Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method”
 • EN 16568: “Automotive fuels – Fatty acid methyl esters (FAME) fuel und blends with diesel fuel – Determination of oxidation stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C“

Nabór danych, oszacowanie i archiwizacja z nowoczesnym oprogramowniem StabNet

Program StabNet jest centrum sterowania Biodiesel Rancimat: wszystkie funkcje przyzrządu są kontrolowane poprzez program zainstalowany na komputerze.

Jest również odpowiedzialny za nabór danych, ich przetwarzanie oraz archiwizację wszystkich przeprowadzonych pomiarów w swojej bazie danych.

> Dowiedz się więcej o StabNet


Biodiesel Rancimat – wielozadaniowiec

 

Biodiesel Rancimat posiada osiem pozycji pomiarowych, umieszczonych w dwóch niezależnych blokach grzewczych. Ta niezależność umożliwia zastosowanie różnych temperatur bloku grzewczego w tym samym czasie. Każdy pojedynczy pomiar może być rozpoczęty indywidualnie – bezpośrednio na przyrządzie – gdy tylko próbka zostanie umieszczona w pozycji pomiarowej.

Kontrola wszystkich Twoich przyrządów do testów stabilności z jednego PC

Jeśli w Twoim laboratorium wykonywane jest wiele pomiarów stabilności, możesz podłączyć do czterech przyrządów Biodiesel Rancimat do jednego komputera.

Pozwala to analizować do 32 próbek w tym samym czasie z naborem danych na jednym komputerze.


Naczynia reakcyjne jednorazowego użytku – oszczędź czas i zachowaj czystość

Biodiesel Rancimat wykorzystuje niskokosztowe naczynia reakcyjne jednorazowego użytku.

Oznacza to, iż nie trzeba tracić czasu na mycie naczyń po każdym pomiarze. Nie tylko oszczędza się czas, lecz poprzez zastosowanie naczyń jednorazowych zapobiega  krzyżowemu zanieczyszczaniu próbek, zwiększając powtarzalność pomiarów.

Metoda przyśpieszonego testu utleniania

Metoda oznaczania stabilności oksydacyjnej FAME z zastosowaniem Rancimat Biodiesel jest wiarygodną i powszechnie znaną metodą.

Oparta jest ona na przyśpieszonym procesie starzenia się próbki poprzez poddanie je podwyższonej temperaturze oraz działaniu przepuszczanego przez próbkę strumienia powietrza. Przepływające przez próbkę powietrze porywa lotne produkty utleniania próbki, przenosząc je
do naczynia pomiarowego zawierającego demineralizowaną wodę, w którym to naczyniu odbywa się ciągły pomiar przewodnictwa. Przewodnictwo wzrasta wraz z pojawianiem się produktów utleniania. Nagły, znaczący wzrost mierzonego przewodnictwa w naczyniu pomiarowym – widoczny jako silne przegięcie na krzywej – wskazuje na czas indukcji.


Do pobrania

We have been using Metrohm instruments for 20 years. […] Metrohm instruments are very good in terms of reliability and precision. Moreover, Metrohm supports us with good after-sales service.
Nakul Ketkeaw, vice president of the Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand