Rancimat

892 Professional Rancimat oznacza stabilność oksydacyjną naturalnych olejów
i tłuszczów, w ich czystej formie, jak również w produktach spożywczych
i kosmetycznych zawierających tłuszcze, wykorzystując do tego znaną powszechnie metodę Rancimat.

Proces starzenia przyśpieszany jest poprzez wystawienie próbki na działanie podwyższonej temperatury i powietrza przepływającego przez próbkę. Mierzony jest czas, w którym następuje wzrost szybkości utleniania próbki, tzw. Czas indukcji, nazywany również indeksem stabilności oksydacyjnej (oxidation stability index - OSI). Łatwa obsługa, rejestracja danych i ich oszacowanie w programie StabNet, czynią Rancimat urządzeniem prostym i bezpiecznym
w obsłudze.

892 Professional Rancimat with operator

Główne zalety

 • spełnia wymagania norm np. AOCS Cd 12b-92
  i ISO 6886

 • Prosty w obsłudze program StabNet do rejestracji danych i ich oszacowania oraz przechowywania

 • Równoczesna analiza
  aż do 8 próbek

 • Analiza każdej z 8 próbek może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie, niezależnie od pozostałych

 • Kolorowe symbole
  na przyrządzenie dostarczają informacji odnośnie aktualnego stanu pomiaru dla każdej pozycji próbki

Zastosowanie w kontroli jakości i badaniach

Najbardziej powszechnym zastosowaniem Rancimatu jest pomiar stabilności oksydacyjnej roślinnych i zwierzęcych olejów i tłuszczów oraz ocena efektywności działania antyutleniaczy.

Innym zastosowaniem jest pomiar stabilności oksydacyjnej zawierających tłuszcze i oleje produktów spożywczych, takich jak dania do natychmiastowego przygotowania (instant), ciasteczka, orzechy, jak również produktów kosmetycznych, jeśli zawierają oleje, bądź tłuszcze.

> Dowiedz się więcej jak działa metoda Rancimat

Pomiary zgdonie z narodowymi i międzynarodowymi normami

Wiele norm opisuje zastosowanie metody Rancimat, wśród nich przedstawione poniżej.
 • AOCS Cd 12b-92 (AOCS – American Oil Chemists’ Society) Próbkowanie i analiza olejów I tłuszczów: Indeks Stabilności Olejów (Oil Stability Index; ISO)
 • ISO 6886 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce – oznaczanie stabilności oksydacyjnej (przyśpieszony test utleniania)
 • 2.4.28.2-93 test stabilności tłuszczów na autoutlenianie. CDM, Japan

Nabór danych, oszacowanie i archiwizacja z nowoczesnym oprogramowaniem StabNet

Program StabNet jest centrum sterowania Rancimatu: wszystkie funkcje przyrządu są kontrolowane poprzez program zainstalowany na komputerze.

Jest również odpowiedzialny za nabór danych, ich przeytwarzanie
oraz archiwizację wszystkich przeprowadzonych pomiarów w swojej bazie danych. 

> Dowiedz się więcej na temat StabNet

Rancimat – wielozadaniowiec

Rancimat posiada osiem pozycji pomiarowych, umieszczonych w dwóch niezależnych blokach grzewczych.

Ta niezależność umożliwia zastosowanie różnych temperatur bloku grzewczego w tym samym czasie. Każdy pojedynczy pomiar może być rozpoczęty indywidualnie – bezpośrednio na przyrządzie – gdy tylko próbka zostanie umieszczona w pozycji pomiarowej.

Kontrola wszystkich Twoich przyrządów do testów stabilności z jednego PC

Jeśli w Twoim laboratorium wykonywane jest wiele pomiarów stabilności, możesz podłączyć do czterech przyrządów Rancimat do jednego komputera.

Pozwala to analizować do 32 próbek w tym samym czasie z naborem danych na jednym komputerze.

Naczynia reakcyjne jednorazowego użytku – oszczędź czas i zachowaj czystość

Rancimat wykorzystuje niskokosztowe naczynia reakcyjne jednorazowego użytku.

Oznacza to, iż nie trzeba tracić czasu na mycie naczyń po każdym pomiarze. Nie tylko oszczędza się czas, lecz poprzez zastosowanie naczyń jednorazowych zapobiega  krzyżowemu zanieczyszczaniu próbek, zwiększając powtarzalność pomiarów.


Dobrze znana metoda Rancimat

Metoda Rancimat jest przyjętą powszechnie metodą oznaczania stabilności oksydacyjnej.

Oparta jest ona na przyśpieszonym procesie starzenia się próbki poprzez poddanie je podwyższonej temperaturze oraz działaniu przepuszczanego przez próbkę strumienia powietrza. Przepływające przez próbkę powietrze porywa lotne produkty utleniania próbki, przenosząc je do naczynia pomiarowego zawierającego demineralizowaną wodę, w którym to naczyniu odbywa się ciągły pomiar przewodnictwa.

Przewodnictwo wzrasta wraz z pojawianiem się produktów utleniania. Nagły, znaczący wzrost mierzonego przewodnictwa w naczyniu pomiarowym – widoczny jako silne przegięcie na krzywej – wskazuje na czas indukcji.

Do pobrania