StabNet

Oprogramowanie StabNet towarzyszy przyrządom do pomiaru stabilności, takim jak:
  • 892 Professional Rancimat,
  • 893 Professional Biodiesel Rancimat,
  • 895 Professional PVC Thermomat.

Zapewnia ich kontrolę, jak również nabór danych, ich przetwarzanie oraz przechowywanie we własnej bazie danych.

StabNet screenshot overview

Główne zalety

  • jasny rozkład i intuicyjna obsługa

  • baza danych z funkcjami wyszukiwania, filtrowania, sortowania, oraz statystyki

  • wysoka przejrzystość oszacowania danych
    i obliczania wyników

  • bezpieczeństwo danych dzięki funkcji automatycznego zapisu kopi zapasowej

  • dostępne w wersji client-server

Intuicyjna obsługa dzięki czytelnemu interfejsowi użytkownika

Dzięki czytelnemu interfejsowi użytkownika programu StabNet obsługa przyrządów
do pomiaru stabilności jest intuicyjna.

Pozwala na skonfigurowanie dwóch równoległych stanowisk pracy, po jednym dla każdego bloku grzewczego z czterema miejscami pomiarowymi, umożliwiając ustawienie parametrów dla każdej próbki i śledzenie przebiegu pomiaru.

Automatyczne oszacowanie wyników

Zarówno czas indukcji jak i czas stabilności wyznaczane są automatycznie na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych.

Jeśli prowadzone są wielokrotne pomiary tych samych próbek, funkcje statystyczne StabNet wyliczają: wartości średnie, jak również bezwzględne i względne odchylenie standardowe.

Ekstrapolacja temperatury

StabNet umożliwia wykonanie ekstrapolacji temperatury.

Wykorzystując matematyczną zależność pomiędzy temperaturą a uzyskanymi wynikami (czasu indukcji lub czasu stabilności) program StabNet wylicza wartości parametrów dla temperatury,
w której nie wykonywano pomiaru.

Dzięki tej funkcji można łatwo przyśpieszyć pomiar poprzez zwiększenie temperatury lub oszacować okres przechowywania produktu dla temperatury, w której jest on składowany.


Nadzór nad bezpieczeństwem danych i czytelne wyniki 

StabNet przechowuje w swojej bazie danych wszystkie wykonane oznaczenia, zachowując parametry metody i przyrządu w momencie wykonywania pomiaru.

W przypadku ponownego przetwarzania danych pomiarowych, oryginalna ich wersja, jak również wszystkie dotychczasowe zmiany są zachowywane i mogą być odtworzone w dowolnym momencie. Funkcje sortowania, przeszukiwania i filtrowania danych w bazie danych ułatwiają odszukanie żądanych danych.

Automatyczne tworzenie zindywidualizowanych raportów

 

Możesz stworzyć zindywidualizowany raport w sekundę: dowolnie dopasuj dostępny szablon do własnych potrzeb, tak aby w raporcie znalazły się wszystkie istotne dla Ciebie dane.

Wiarygodność wyników

StabNet wyposażony jest w narzędzia zapewnienia jakości uzyskiwanych wyników.

Przykładem może być tu funkcja kreatora, prowadząca użytkownika przez całą procedurę kalibracji czujnika pomiarowego. StabNet spełnia wymagania GLP, a w przypadku Professional Rancimat również wymagań FDA.


Opcjonalna wersja Cilent-Server

Program StabNet dostępny jest także w wersji Client-server.

Wybierając tę wersję zapewniasz przechowywanie metod i wykonanych oznaczeń w jednej centralnej lokacji na serwerze. Oznacza to, iż użytkownik ma do nich dostęp z każdego komputera podłączonego do lokalnej sieci i będącego klientem program StabNet, oraz ogranicza dostęp do danych dla użytkowników z bez odpowiednich uprawnień.