Praca z roztworami

Manual titration with the Eco Dosimat liquid handling system

Chemia analityczna polega na uzyskiwaniu wiarygodnej informacji jakościowej na temat danej substancji. Dokładne i powtarzalne operowanie cieczami jest podstawą, a czasochłonne zadania laboratoryjne muszą być codziennie wykonywane prze personel laboratoryjny.

Metrohm oferuje szereg urządzeń, które są dedykowane przeprowadzaniu precyzyjnych operacji z roztworem, zastępując manualne czynności wykonywane przez użytkownika.  Mogę one zostać wykorzystane do różnych zadań, np. do pipetowania, przenoszenia, rozcieńczania, dozowania oraz rozlewania różnych roztworów. Dzięki temu jest możliwa oszczędność  czasu niezbędnego w pracy laboratoryjnej, a także zwiększeniu precyzji
oraz powtarzalności operacji przez zastosowanie technologii dozujących od firmy Metrohm.