Dosimat plus: ułatwia dozowanie

Dzięki przeprowadzaniu różnego rodzaju operacji na roztworach, urządzenia Dosimat plus są niezastąpione w wielu nowoczesnych laboratoriach.

W momencie kiedy wykorzystywane jest jako niezależny system, jest on manualnie sterowanym urządzeniem dozującym. W przypadku kiedy aparat Titrino lub Titrino Plus jest wykorzystywany
w danym laboratorium, istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia Dosimat plus
w celu automatycznego dozowania rozpuszczalników pomocniczych przed analizą miareczkową.

W celu zwiększenia komfortu pracy, można podłączyć klawiaturę numeryczną, mysz komputerową lub drukarkę za pośrednictwem złącza USB.  Aparat Dosimat Plus charakteryzuje się dostępnością czterech trybów prac w kontekście różnych zastosowań.

Dosmiat plus instrument with operator

Główne zalety

 • Ułatwienie operacji z roztworem podczas codziennych czynności
 • Komfort i prostota użytkowania dzięki opcjonalnym elementom pomocniczym
 • Wysoka precyzja dozowania dzięki inteligentnej jednostce wymiennej Exchange Unit

 • Cztery tryby pracy pozwalające na wykorzystanie pełnego potencjału urządzenia

Dosimat plus (3)

865 Dosimat plus

2.865.0010
Universal dispensing unit for titration and dosing tasks in the laboratory. Including push-button cable for manual dispensing control and 6.3026.220 exchange unit (20 mL). A multitude of instruments can be connected at the USB interface of the Dosimat plus, even a number of them simultaneously when a USB hub is used (keyboard, mouse, USB compact printer or USB DIN A4 printer, USB Memory Stick for methods and data backup). The optional 6.2148.030 USB/RS-232 Adapter Box enables the connection of laboratory balances and operation with a computer.With its four dosing modes, the Dosimat plus offers a multitude of applications:DOS (Dosing) – Dosing at the press of a buttonThis mode is particularly suitable for performing manual titrations with indicator. A result can be calculated and a result report can be printed automatically from the dosed volume.XDOS (Extended dosing) – Controlled dosingFixed volume dosing: The volume and the dosing rate are specified.Time-controlled dosing: The volume and the time are specified.Dosing according to dosing rate: The dosing rate and the time are specified.If continuous dosing without interruption is required, then the 865 Dosimat plus can be operated together with an 805 Dosimat in tandem mode.CNT D (Content dosing) – Preparation of standard and other solutions.The volume of the solvent to be dosed is determined automatically on the basis of the sample size of the starting substance (solid or stock solution) and the specified target concentration.LQT (Liquid transfer) – Pipetting and diluting of liquids.

Poprawiona precyzja oraz zwiększony komfort podczas codziennych operacji
z roztworem

Z urządzeniem  Dosimat plus można sprawić, że praca będzie łatwiejsza, poprawiając jednocześnie precyzję oraz dokładność  –  używane nakładki wymienne Exchange Units są zdolne do dozowania z precyzją na poziomie 10 000 kroków na objętość biurety.

Co więcej:  Dosimat plus jest bardzo łatwy do instalacji, ponieważ mieszadła i drukarki które mogą być opcjonalnie podłączone są rozpoznawane przez aparat i automatycznie konfigurowane.

Cztery tryby pracy w kontekście różnych zastosowań

Dzięki czterem trybom dozowania dostępnych w urządzeniu Dosimat plus, możliwe jest wykonywanie szerokiego spektrum zadań:

 • DOS (Dosing): Dozowanie za naciśnięciem przycisku klawisza. Ten tryb jest odpowiedni do wykonywania manualnych miareczkowań z wykorzystaniem wskaźnika barwnego.
 • XDOS (Extended Dosing): W tym trybie, możliwe jest określenie objętości, szybkości dozowania oraz czasu dozowania. W ten sposób istnieje możliwość zadozowania określonej objętości cieczy w zdefiniowanym wcześniej czasie,
  co pozwala na precyzyjne kontrolowanie szybkości dozowania.
 • CNT D (Content Dosing): Ten tryb pozwala na przygotowywanie roztworów wzorcowych oraz innych rozpuszczalników. Wykorzystując informację o ilości naważonej substancji oraz docelowym jej stężeniu, urządzenie może w sposób automatyczny określić objętość rozpuszczalnika, która powinna zostać dodana.
 • LQT (Liquid Transfer): Ten tryb jest wykorzystywany
  do pipetowania oraz aplikacji polegających na rozcieńczaniu próbki.

Do pobrania