Eco Dosimat: nowy standard                        w zakresie operacji z roztworami (LQH)          oraz miareczkowaniu manualnym

Przygotowywanie roztworów wzorcowych, precyzyjne dozowanie objętości na etapie przygotowania próbek do analizy czy miareczkowanie wykonywane ręcznie  – wymienione czynności są czasochłonne i mogą być źródłem błędów, jeśli są wykonywane manualnie.

Nowy Eco Dosimat gwarantuje wzrost rzetelności wyników oraz zwiększenie wydajności pracy
w Twoim Laboratorium.Urządzenie jest dostarczane wraz z cyfrową biuretą, zintegrowanym mieszadłem magnetycznym oraz dotykowym panelem sterującym.

  Główne zalety:

 • Oszczędność czasu 
 • Precyzyjne dozowanie nawet do poziomu µL
 • Dotykowy panel sterujący w języku polskim
 • Prezentacja wyników na kolorowym wyświetlaczu
 • Zapisywanie i drukowanie wyników 
 • Tworzenie raportów zgodne z GLP
 • Ochrona danych dzięki możliwość ustawienia dwóch trybów pracy: rutynowego oraz eksperta

Łatwe dozowanie oraz operacje z roztworami


Eco Dosimat jest zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi oraz wygodzie użytkownika, ale bez jakichkolwiek kompromisów jeśli chodzi o precyzję i dokładność dozowania. Urządzenie może być obsługiwane przez każdego użytkownika, który został przeszkolony w podstawowym zakresie.

Szwajcarska jakość: precyzja, dokładność, solidność, wytrzymałość to najważniejsze cechy nowego aparatu Eco Dosimat

Gotowy do pracy w ciągu kilku minut: Eco Dosimat jest systemem kompaktowym
i zintegrowanym, dlatego jego instalacja oraz uruchomienie zajmuje zaledwie kilka minut.

Manualne miareczkowanie przy użyciu Eco Dosimat: wygodne i precyzyjne

Kiedy wykonujesz miareczkowanie ręcznie, Eco Dosimat pozwala na precyzyjne kontrolowanie szybkości analizy, dzięki ergonomicznemu kontrolerowi Manual Dosing Controller.  W ten sposób możesz przyśpieszyć lub spowolnić miareczkowanie, jeśli to konieczne.

W porównaniu do manualnych miareczkowań wykonywanych z użyciem pipet oraz biuret szklanych Eco Dosimat:

 • automatycznie napełnia cylinder biurety
 • nie wymaga specjalnego przygotowania i czyszczenia
 • oblicza i wyświetla wyniki na ekranie

Operacje z roztworami: Do czego możesz wykorzystać Eco Dosimat?

Precyzyjne dozowanie nawet do poziomu µL

 • Dozowanie określonych objętości: wprowadź wymaganą objętość za pomocą dotykowego panelu sterującego i nasićniej "start" 
 • Elastyczne dozowanie: pozwala na wykonanie precyzyjnego dozowania z wykorzystaniem kontrolera Manual Dosing Controller

Kontroluj zaprojektowane syntezy oraz reakcje chemiczne

 • Dozowanie określonych objętości o zdefiniowanej szybkości
 • Dozowanie określonych objętości przez zdefiniowany okres czasu
 • Dozowanie ze stałą szybkością przez zdefiniowany okres czasu

Przygotuj roztwory wzorcowe

Wystarczy, że wprowadzisz oczekiwane stężenia oraz naważkę próbki. Eco Dosimat zajmie się resztą, tj. obliczeniem oraz dodaniem wymaganej objętości rozpuszczalnika. 

Dokumentuj swoje procedury

Eco Dosimat generuje raporty zgodne z GLP, gdzie znajdują się informacje na temat terminu,
w którym były wykonane analizy. Istnieje możliwość zapisywania wyników w wewnętrznej pamięci urządzenia lub ich wydrukowania. 

Eco Dosimat liquid handling and manual titration system

Do pobrania