Podręczne analizatory Ramana od B&W Tek

Podręczna spektroskopia Ramana umożliwia skuteczną kontrolę jakości próbek dzięki prostym
w użyciu analizatorom, które mogą być użyte nawet w nagłej potrzebie.

Spektroskopia Ramana jest stosowana do bezpośredniej analizy próbki, np. przez transparentne opakowanie tj. szkło czy tworzywo sztuczne. Dzięki mobilności urządzenia i intuicyjnej obsłudze aparaty stanowią szybką i prostą metodę do identyfikacji materiałów oraz analizy substancji bez użycia odczynników chemicznych.


B&W Tek handheld Raman solutions

Główne zalety:

 • Nieinwazyjna identyfikacja i weryfikacja materiałów


 • Brak konieczności przygotowania próbki


 • Pomiar przez szkło lub tworzywa sztuczne


 • Przejrzyste procedury pomiarowe


 • Spektrometry o wysokiej czułości i rozdzielczości dające powtarzalne wyniki


 • Intuicyjne oprogramowanie z prostą obsługą dzięki dotykowemu ekranowi


Podręczne spektrometry Ramana (6)

NanoRam 1064 Handheld Raman Spectrometer

BWT-840000953
The NanoRam-1064 is a high-performance handheld Raman Spectrometer for nondestructive identification and verification of incoming raw materials, including APIs, excipients, and intermediates, even when they are colored. Compact and agile, the NanoRam-1064 can be used by non-technical users to rapidly identify samples in the warehouse, on the loading ramp, in the field or lab, minimizing quarantine areas and expediting materials through the manufacturing lifecycle. Utilizing Raman technology, the NanoRam-1064 minimizes fluorescence, and can identify a larger range of samples, differentiating different grades of cellulose, polysorbate and Opadry®. Rapid incoming material testing with the NanoRam-1064 can be performed through transparent containers, all while maintaining sample volume and integrity. The NanoRam is fully compliant with the US FDA 21 CFR Part 11 and Part 1040.10, and can play an integral role in cGMP-compliant facilities. The NanoRam-1064 meets the requirements of Raman spectroscopy methods including the US Pharmacopeia <1120>, European Pharmacopeia 2.2.48, Japanese Pharmacopeia 2.26, as well as the People’s Republic of China Pharmacopeia Guidelines on Raman Spectroscopy. Raman is a well-recognized method for compliance with the PIC/S & GMP guidelines regarding 100% identity assurance for starting materials. Full training and support services are available, including IQ/OQ/PQ/DQ implementation services as well as method and/or new library development support.
Więcej modeli i konfiguracji dla Podręczne spektrometry Ramana (6)

Analiza leków: NanoRam

B&W Tek NanoRam handheld Raman spectrometers

System NanoRam jest idealnym rozwiązaniem do identyfikacji oraz weryfikacji surowców wejściowych w warunkach at-line, przy inspekcji produktu końcowego oraz przy wykrywaniu zafałszowań składu.

Oferujące wydajność porównywalną do analizatorów laboratoryjnych, podręczne spektrometry Ramana szybko stają się w przemyśle standardowym rozwiązaniem stosowanym do kontroli jakości oraz wykrywania nieprawidłowości składu chemicznego.

> Dowiedz się więcej o NanoRam

Analiza w kryminalistyce: TacticID

B&W Tek handheld Raman analyzers

Seria TacticID od B&W Tek to instrumenty spektroskopowe zaprojektowane do szybkiej i nieniszczącej identyfikacji chemikaliów w maksymalnie krótkim czasie. Aparaty zostały dostosowane do trudnych warunków zewnętrznych, aby ułatwić wykonywanie analiz grupom zawodowym, pracującym w terenie, tj. pirotechnikom, funkcjonariuszom policji, wojska, straży granicznej, straży pożarnej, służby celnej oraz biegłym kryminalistyki.

> Dowiedz się więcej o TacticID


Systemy Ramana NanoRam Raman do identyfikacji surowców

Wytrzymałe i odporne urządzenia dostarczają wysokiej jakości dane z  jednoczesną  maksymalną redukcją szumu tła na zarejestrowanym widnie, pozwalając na uzyskanie zgodnych i wiarygodnych wyników w bardzo krótkim czasie. Nawet próbki dające widma Ramana o niskiej intensywności, mogą być identyfikowane przez NanoRam dzięki wysokiej dynamice i chłodzonemu termoelektrycznie detektorowi w spektrometrze.

 • Szeroki zakres spektralny widma – od 176cm-1 w celu uzyskania większej ilości informacji, co przekłada się na szersze możliwości  identyfikacji substancji
 • Przenoszenie metod i bibliotek pomiędzy urządzeniami dla swobodnego działania w dużych zakładach i organizacjach
 • Definiowane przez użytkownika metody i biblioteki dla spełnienia każdych potrzeb analitycznych
 • Proste algorytmy obliczeniowe dla wiarygodnej weryfikacji materiałów
 • Termoelektryczne chłodzenie detektora gwarantuje większą stabilność urządzenia, przekładając się na zgodne i wiarygodne wyniki wraz z krótkim czasem analizy
  

Chcesz dowiedzieć się więcej o podręcznych spektrometrach Ramana dla przemysłu farmaceutycznego?

Obejrzyj webinar i dowiedz się, co Katherine i Sulaf z Uniwersytetu w Bournemouth mają do powiedzenia na temat spektrometrów Ramana.


Do pobrania

Spektrometry Ramana TacticID do identyfikacji substancji nieznanych dla służb bezpieczeństwa

System TacticID wykorzystuje spektroskopię Ramana, umożliwiając użytkownikom identyfikację w czasie rzeczywistym takich materiałów jak: nieznane substancje, materiały wybuchowe, narkotyki i wiele innych. Dzięki systemowi można w ciągu kilku minut wykryć zagrożenie bez ingerencji w materiał dowodowy.

Do identyfikacji różnorodnych substancji i ich postaci powstały dwa systemy Ramana z akcesoriami do pomiarów zgodnych z Twoimi wymaganiami. TacticID wykorzystuje wzbudzanie laserem 785nm o wszechstronnych zastosowaniach, a TacticID-1064 znajduje zastosowanie dla bardziej wymagających aplikacji, w tym i materiałów barwnych i wykazujących fluorescencję.

TacticID handheld Raman spectrometers for hazmat adn drug identification

Podręczny analizator TacticID-1064 z wzbudzeniem przy długości fali 1064nm jest dedykowany do identyfikacji zanieczyszczonych, barwnych i ciemnych substancji np. narkotyków przechwyconych wprost z ulic, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych chemikaliów.

TacticID GP Plus to system Ramana ze wzbudzeniem przy długości fali 785nm dostosowany do szybkiej identyfikacji narkotyków i chemikaliów.


Poznaj dodatkowe funkcje TacticID

Możliwość tworzenia bibliotek

Dodaj własne biblioteki w szybki i prosty sposób, żeby identyfikować niebezpieczne materiały. 

Czytelne komunikaty na wyświetlaczu

Piktogramy GHS oraz diament zagrożeń NFPA704 wyświetlają się na ekranie w 3 kolorach: czerwonym, żółtym lub zielonym, informując w szybki sposób o zagrożeniach.Wbudowany aparat fotograficzny

Wykonuj zdjęcia na miejscu zdarzenia oraz zapisz nazwy substancji dzięki wbudowanej kamerze; zdjęcia i notatki zostaną dołączone do raportu.
Do pobrania