B&W Tek LIBS (Atomowa Spektroskopia Emisyjna Wzbudzana Laserem)

Analizator NanoLIBS jest jedynym podręcznym urządzeniem LIBS zaprojektowanym dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego do weryfikacji surowców wejściowych w postaci soli monoatomowych, tj. KBr, KCl, KI, NaCl, NaBr.


Key features

  • Oprogramowanie zgodne z wymaganiami
    21 CFR część 11


  • Dotykowy ekran


  • Szybkie wyniki analiz w podręcznym urządzeniu


  • Bezpieczna analiza – brak konieczności stosowania odczynników


  • Dokładna analiza substancji z jednoczesnym monitorowaniem i możliwością odtworzenia każdego etapu pomiaru


Metoda analizy z użyciem Atomowej Spektrometrii Emisyjnej (AES) dostarcza widmo pierwiastków wchodzących w skład próbki i jest idealna do monoatomowych soli takich jak KCl i NaCl bez konieczności stosowania dodatkowych reagentów lub czasochłonnego przygotowania próbki. Kompaktowy i sprawny NanoLIBS może być wykorzystywany do szybkiej identyfikacji próbek w laboratorium, na magazynie czy przy rampie załadunkowej, pomagając w eliminacji obszarów podlegających kwarantannie i przyspieszając cykl produkcyjny. Jest to jedyny podręczny system LIBS na rynku do identyfikacji surowców w farmacji, który posiada w pełni zgodne oprogramowanie z obowiązującymi regulacjami. Aparat jest na tyle prosty w obsłudze, że może być obsługiwany przez użytkowników bez specjalistycznej wiedzy.

NanoLIBS jest całkowicie zgodny z obowiązującymi regulacjami, włączając 21 CFR część 11 oraz część 1040.10 i może stanowić ważne wyposażenie zakładów funkcjonujących w środowisku cGMP. B&W Tek oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie wsparcia w tworzeniu i rozwoju metody, biblioteki oraz przy implementacji IQ/OQ/PQ.

Do pobrania