PILS

Particle Into Liquid Sampler (pobornik cząstek zawieszonych do cieczy) w skrócie PILS przenosi aerozole ze strumienia powietrza to fazy ciekłej.

Z uwagi na swój charakter przenoszone drogą powietrzną cząsteczki stałe nie mogą być analizowane z zastosowaniem chromatografii jonowej lub woltamperometrii. Dzięki PILS próbki powietrza lub aerozoli przetwarzane są do takiej postaci, która umożliwia zastosowanie tych technik analitycznych, a w konsekwencji oznaczanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie anionów i anionów, jak również metali ciężkich.

PILS – Particle into Liquid Sampler

Główne zalety

  • Zautomatyzowana, częściowo ciągła analiza powietrza z dużą częstotliwością pomiarów
  • Analiza w miejscu poboru próbki – nie wymaga transportu lub przechowywania próbki
  • Pobór próbki wolny od jej zanieczyszczania dzięki bepośredniemu połączeniu PILS
    z systemem analitycznym
  • Proste połączenie z systemami chromatografii jonowej i woltamperometrii

W pełni zautomatyzowana analiza aerozoli

Wszystko czego potrzebujesz do analizy aerozoli z zastosowaniem PILS-VA 
to uruchomienie systemu w oprogramowaniu viva – pozostałe czynności zostaną wykonane  automatycznie. Znormalizowane, zautomatyzowane pobieranie próbek i ich analiza gwarantują ponadprzeciętną powtarzalność wyników.

Łatwe podłączenie do systemów IC i VA

Niezależnie czy chcesz oznaczać jony w aerozolach z zastosowaniem IC, czy też metale ciężkie wykorzystując VA - lub stosując obie te techniki – odpowiednie przyrządy są w prosty sposób podłączane do PILS, zapewniając wszechstronną analizę Twojej próbki. Kompletny zestaw wyników zachowany zostanie w bazie danych, jak również przedstawiony w jednym połączonym raporcie.

Dostosuj PILS do swojej aplikacji

Wyjątkowa elestyczność PILS daje możliwość jego wykorzystania w połączeniu
ze spektroskopem mas lub analizatorem rozpuszczonego w wodzie węgla
organicznego.
Alternatywnym zastosowaniem PILS jest gromadzenie próbek
do analiz Off-line w naczyniach pomiarowych podajnika próbek.

Wysoka częstotliwość poboru próbek

PILS w połączeniu z IC lub VA umożliwia częściowo ciągłe monitorowanie powietrza
z wysoką częstotliwościową:
pomiar może być wykonywany co godzinę. W ten sposób zapobiega się uzyskiwaniu jedynie uśrednionych wyników, pochodzących z próbek gromadzonych przez dłuższy czas na filtrach. PILS sprawia, iż nie umknie Ci żadne przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.

Bezobsługowy pomiar

W pełni zautomatyzowane pomiary mogą być prowadzone nawet w dłuższym okresie czasu dzięki zastosowaniu odpowiednich pojemników na odczynniki i roztwory do płukania oraz kontenerów
na ścieki.

Do pobrania