Viva – oprogramowanie do woltamperometrii i CVS

Viva jest nowym oprogramowaniem od firmy Metrohm towarzyszącym systemom Professional VA i CVS. Oprogramowanie viva jest kompleksowym centrum kontroli Twojej aparatury i danych VA oraz CVS.

W skład oprogramowania wchodzi edytor metod, "Workplace", który może być dowolnie skonfigurowany wedle Twoich potrzeb i preferencji oraz wbudowana baza danych
do dogodnego zarządzania wynikami.

Viva software on laptop with operator

Główne zalety

  • Jedyne oprogramowanie VA i CVS na rynku, które oferuje pełną swobodę aplikacji poprzez elastyczne metody programowania
  • Wygodna baza danych umożliwiająca łatwy dostęp do poprzednich analiz, w tym wszystkich danych pomiarowych
    i krzywych
  • Prawa dostępu indywidualnego użytkownika, które są egzekwowane i zabezpieczone hasłem mogą być ustawione zgodnie
    z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa Twojej firmy

Dowolność aplikacji

Edytor metod scalony z oprogramowaniem viva pozwala jego użytkownikom modyfikować i opracowywać metody odpowiednie do ich aplikacji.

Czy zaczynasz od początku czy dostosowujesz wstępnie zaprogramowane sekwencje pomiarowe do typowych aplikacji - możesz w prosty sposób dodać poszczególne etapy metody, postępując zgodnie z układem logicznym aplikacji.

Inteligentne systemy

To, co przyczynia się do Twojej swobody użytkowania viva, to fakt, że sekwencja dowolnej metody może stać się zależna od zdarzeń lub parametrów takich jak wyniki przejściowe.

Na przykład viva może obliczyć objętości dodatków wzorca, co zwiększa dokładność i skraca czas pomiaru.


Obsługa przyjazna dla użytkownika

Interfejs użytkownika viva jest przeznaczony do przejrzystej i intuicyjnej obsługi.

"Workplace" przy jednym spojrzeniu utrzymuje Cię na bieżąco ze wszystkim, co musisz wiedzieć
i może być skonfigurowane stosownie do Twoich potrzeb.   

Baza danych viva - jasna i przejrzysta

Wszystkie oznaczenia są przechowywane w zintegrowanej bazie danych viva.

Są one wyświetlane w widoku listy użytkowej, co pozwala na pierwszy rzut oka zobaczyć wszystkie istotne informacje na temat każdego z pomiarów, włącznie z wynikami.

Po prostu klikając na pozycję z listy, możesz uzyskać natychmiastowy dostęp do oznaczenia
ze wszystkimi towarzyszącymi mu danymi takimi jak krzywe - w oknach ekranu, jednocześnie zachowując przegląd wszystkich oznaczeń w zasięgu wzroku.

Funkcje sortowania, wyszukiwania i filtrowania pomagają szybko i łatwo znaleźć dane, których szukasz.

Baza danych viva - więcej niż przechowywanie

Co więcej, oprócz łatwego i pełnego dostępu do danych z poprzednich pomiarów,
baza danych oprogramowania viva umożliwia także ich przetworzenie,
czy określenie niezidentyfikowanych pików lub ponowną kalibrację z mocą wsteczną przy użyciu świeżo odmierzonego roztworu wzorcowego.

Tymczasem żadne z Twoich danych nie są stracone - początkowe i ostateczne wersje,
jak również te pośrednie mogą być pobrane w każdej chwili.

Dostosowane, automatyczne generowanie raportów

Generowanie raportów z viva jest tylko kwestią sekund.

Możesz wybierać spośród różnych szablonów raportów. Bez wielkiego wysiłku można
je dowolnie edytować, by zawierały informacje, które są istotne dla Ciebie. Generator
raportów oprogramowania viva dba o wszystko.

Obsługa sieci: skorzystaj z centralnego zarządzania danymi na wspólnym serwerze

Dostępna jest także wersja oprogramowania - klient - serwer.

Jeśli wybierzesz tę, metody i oznaczenia z różnych stanowisk pracy są przechowywane centralnie na serwerze viva. Oznacza to, że można uzyskać do nich dostęp z każdego komputera, który ma zainstalowane oprogramowanie viva, czy to na stanowisku pomiarowym czy w biurze.

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez indywidualne prawa dostępu


Prawa dostępu mogą być określone dla każdego użytkownika.

Ochrona hasłem zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do danych i części funkcji programu. W ten sposób możesz na przykład zabezpieczyć poufne dane lub upewnić się,
że ważne metody nie zostały zmienione przez nieautoryzowanych użytkowników.