MagIC Net

Aktualna wersja: MagIC Net 3.3

Oprogramowanie MagIC Net stosowane jest do obsługi chromatografów jonowych (w tym nowego 947 Professional UV/VIS Detector Vario, ECO IC940-Professional-IC-Vario, jak również 930-Compact-IC-Flex), a także wszystkich dostępnych podajników próbek. Oprogramowanie jest zgodne z 21 CFR Część 11 oraz umożliwia automatyzację analizy, począwszy od procesu przygotowania próbki.

Oprogramowanie MagIC Net 3.3 jest dostępne w dwunastu wersjach językowych, w tym polskiej.

> Dowiedz się wiecej o MagIC-Net i dodatkowych licencjach

Ważne wskazówki

Nigdy nie wykonuj aktualizacji bez ważnego kodu licencyjnego! Bez ważnej licencji masz dostęp tylko do wersji demo, która jest ważna przez 30 dni. Downgrade nie jest możliwy! Aby otrzymać ważną licencję dla oprogramowania MagIC Net, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem firmy Metrohm.

Należy pamiętać, że Nowa wersja MagIC Net może wymagać również aktualizacji oprogramowania wewnętrznego posiadanego sprzętu, aby można było z niego korzystać, po aktualizacji. Dodatkowe informacje uzyskasz kontaktując się z lokalnym dystrybutorem firmy Metrohm.

W przypadku instalacji aktualizacji języka chińskiego, bądź tradycyjnego chińskiego, należy upewnić się, czy odpowiednie ustawienia klawiatury
w opcjach regionalnych są włączone.

Aby zainstalować aktualizację języka, należy wyodrębnić i uruchomić plik EXE z pobranego archwum ZIP. Instalacja zostanie wykonana automatycznie.

MagIC Net 3.3

Pobierz wersję MagIC Net 3.3 tutaj:

> Pobierz MagIC Net 3.3

Dostępne wersje językowe dla MagIC Net 3.3:

Do pobrania

MagIC Net 3.2

Pobierz wersję MagIC Net 3.2 tutaj:

> Pobierz MagIC Net 3.2

Dostępne wersje językowe dla MagIC Net 3.2:

Do pobrania

MagIC Net 3.1

Pobierz MagIC Net w wersji 3.1 z najnowszymi poprawkami::

> Download MagIC Net 3.1
> MagIC Net 3.1 Patch 1 (poprawka ta eliminuje błędy w bazie danych programu)

Dodatkowe wersje językowe, które można pobrać dla MagIC Net 3.1:

Do pobrania

MagIC Net 3.0

Pobierz MagIC Net w wersji 3.0 z najnowszymi poprawkami::

> Download MagIC Net 3.0

> Patch 1 for MagIC Net 3.0  (poprawka eliminuje błędy w Stanowisku i Konfiguracji) 

Dodatkowe wersje językowe, które można pobrać dla MagIC Net 3.0:

Do pobrania

MagIC Net 2.4

Pobierz MagIC Net w wersji 2.4 z najnowszymi poprawkami::

> Download MagIC Net 2.4

> Patch 1 for MagIC Net 2.4 (poprawka eliminuje błędy w Stanowisku

Dodatkowe wersje językowe, które można pobrać dla MagIC Net 2.4:

Do pobrania

MagIC Net 2.3

Pobierz MagIC Net w wersji 2.3 z najnowszymi poprawkami:

> Download MagIC Net 2.3

> Patch 1 for MagIC Net 2.3 (poprawka eliminuje błędy w Stanowisku i Bazie danych)

Dodatkowe wersje językowe, które można pobrać dla MagIC Net 2.3:

Do pobrania

MagIC Net 2.2

Pobierz MagIC Net w wersji 2.2 z najnowszymi poprawkami:

> Download MagIC Net 2.2

> Patch 1 for MagIC Net 2.2

Poprawka eliminuje błędy:

·         W sporadycznych przypadkach, profil gradientu był tworzony niewłaściwie.

·         Piecyk kolumny w 881 Compact IC pro osiągał maksymalną temperaturę, po ustawieniu temperatury niższej niż temperatura otoczenia.

Zalecamy zainstalowanie poprawki tylko w przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych błędów.

Dodatkowe wersje językowe, które można pobrać dla MagIC Net 2.2:

Do pobrania

MagIC Net 2.1

Pobierz MagIC Net w wersji 2.1 z najnowszymi poprawkami:

> Download MagIC Net 2.1

Do pobrania

MagIC Net 2.0

Pobierz MagIC Net w wersji 2.0 z najnowszymi poprawkami:

> Download MagIC Net 2.0

Do pobrania

Zgodność MagIC Net z systemami operacyjnymi Windows

  MagIC Net 3.3  MagIC Net 3.2  MagIC Net 3.0 - 3.1  MagIC Net 2.2 - 2.4  MagIC Net 2.1  MagIC Net 1.0 - 2.0 
Windows 10 Pro/Enterprise tak tak nie nie nie nie
Windows 8.1 Professional/Enterprise tak tak nie nie nie nie
Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise tak tak tak tak tak (tylko wersja 32-bitowa)
nie
Windows Server 2019 (64-bit version)  tak nie nie nie nie nie
Windows Server 2016 (64-bit version)  tak nie nie nie nie nie
Windows Server 2012R2  tak (tylko wersja 64-bitowa)  tak nie nie nie nie
Windows 8 Professional/Enterprise  nie tak tak nie nie nie
Windows Server 2012  tak (tylko wersja 64-bitowa)  tak tak nie nie nie
Windows Server 2008 R2  tak (tylko wersja 64-bitowa)  tak tak tak tak (tylko wersja 32-bitowa)
nie
Windows Server 2008  nie tak tak tak tak nie
Windows Vista 
Business/Enterprise/Ultimate
 
nie tak tak tak tak tak
Windows Server 2003  nie tak tak tak tak tak
Windows XP Professional SP2 nie tak tak tak tak tak
Windows 2000 SP4  nie nie nie tak tak tak