tiamo

tiamo logo

Aktualna wersja: 2.4 tiamoTM

Tiamo TM to oprogramowanie sterujące z wbudowaną bazą danych przeznaczone do titratorów, urządzeń dosujących, podajników i procesorów próbek pozwalającą na pełną automatyzację w laboratorium. Stąd nazwa, Tiamo oznacza «Titration and more"  -  jako że TiamoTM pozwala na wiele więcej niż tylko miareczkowania.

> Dowiedz się więcej o różnych wersjach i dodatkwych licencjach tiamoTM

> FAQ na temat tiamoTM

> Zbiór wiedzy o tiamoTM

Do pobrania

Zgodność oprogramowania tiamo z systemem Windows

  Windows 2000 Windows XP (SP1, SP2, SP3) Server 2003 Windows Vista Server 2008 Windows 7 Windows 8 Server 2012 Windows 10 Windows Server 2016
tiamo™ 1.0–1.2
Tak Tak Tak  –tiamo™ 1.2.1–2.3 Tak Tak Tak Tak
Tak
Tak

tiamo™ 2.4 Tak Tak Tak Tak
Tak
Tak
Tak
Tak


tiamo™ 2.5 Tak Tak Tak Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Systemy operacyjne 64-bitowe są obsługiwane przez wersję tiamo™ 2.3 i wyższe.


Ważne wskazówki

Nigdy nie wykonuj upgrade’u z wersji Tiamo 1.x do Tiamo 2.x bez ważnego kodu licencji dla Tiamo 2.x! Bez ważnego kodu licencji można dostać tylko wersję demo, która wygasa po upływie 30 dni. Downgrade z powrotem do Tiamo 1.X z Tiamo 2.X NIE jest możliwy!

Aby uzyskać poprawny kod licencji 2.x Tiamo, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Metrohma.

Jeśli zainstalujesz lub tradycyjnej chińskiej języka chińskiego aktualizacji upewnij się, że obsługa znaków jest włączona w ustawieniach językowych komputera osobistego.

Aby zainstalować aktualizację lub dodatkowy język, wypakuj pliki z pobranego pliku skompresowanego ZIP i uruchom znajdujący się tam plik EXE. Instalacja zostanie wykonana automatycznie.

Przejdź do wersji Tiamo:

tiamoTM 2.4tiamoTM 2.3tiamoTM 2.2tiamoTM 2.1tiamoTM 2.0

tiamoTM 1.3tiamoTM 1.2.1tiamoTM 1.2tiamoTM 1.1tiamoTM 1.0


tiamo 2.5

Aktualizacja naprawcza dla programu tiamoTM 2.5 

> Pobierz tiamoTM 2.5

> Aktualizacja dla tiamoTM 2.5

Główne poprawki błędów w systemie wprowadzone przez daną aktualizację naprawczą:

Moduł konfiguracji programu

Dotyczy oprogramowania Tiamo 2.5 Light. Gdy w zakładce Zabezpieczenie Dostępu/Hasła okna Ustawienia zabezpieczeń wybrano opcję Żądanie Logowania poprzez nazwę użytkownika oraz zatwierdzono wybór poprzez naciśnięcie przycisku [OK], oprogramowanie mogło ulec awarii systemu.

Dostępne do pobrania języki dialogowe:

Downloads

tiamo 2.4

Pobierz TiamoTM 2.4 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj:

> Pobierz tiamoTM 2.4

Dostępne do pobrania dodatkowe języki dialogowe dla TiamoTM 2.4:

Do pobrania

tiamo 2.3

Pobierz TiamoTM 2.3 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj:

> Pobierz tiamoTM 2.3

> Patch 1 dla tiamoTM 2.3

Głównym ulepszeniem tej poprawki jest:

Konfiguracja poszczególnych części programu

Ograniczenie sterowania maksymalnie do dwóch urządzeń dotyczy tylko urządzeń Metrohm (serii Titrino, Titrando); Oznacza to, że wagi i inne standardowe urządzenia (wyłączając aparaty Metrohm) mogą być dodawane bez ograniczeń.

Dostępne do pobrania dodatkowe języki dialogowe dla TiamoTM 2.3:

Do pobrania

tiamo 2.2

Pobierz TiamoTM 2.2 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj:

> Pobierz tiamoTM 2.2

> Patch 1 dla tiamoTM 2.2

Ten patch eliminuje następujące błędy:

W oknie dialogowym „Reprocessing” w zakładce Statystyki nie jest wyświetlana tabela.

Jeśli kontrola ważności takich parametrów jak: miano titranta, wspólna zmienna ,globalna zmienna lub dane kalibracyjne wskazuje na przeterminowanie parametru. Nie jest możliwe jest: nowe oznaczenie miana, ze wspólną zmienną lub globalną zmienną używając polecenia CALC ("zapisz wynik jako .. . ") oraz przeprowadzenie kalibracji elektrody.

Program zawiesza się podczas uruchamiania trybu MET przy aparatach serii Titrino.

Jeśli test zlewki jest włączony i akcja "Stop determination and series" jest wybrana w poleceniu Move dla testu zlewki , to awaryjna ścieżka błędu (Error Track) uruchamiała się gdy na wybranej pozycji nie brakowało zlewki

Dostępne do pobrania dodatkowe języki dialogowe dla TiamoTM 2.2:

Do pobrania

tiamo 2.1

Pobierz TiamoTM 2.1 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj:

> Pobierz tiamoTM 2.1

Dostępne do pobrania dodatkowe języki dialogowe dla TiamoTM 2.1 :

Do pobrania

tiamo 2.0

Pobierz TiamoTM 2.0 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj:

> Pobierz tiamoTM 2.0

> Patch 1 dla tiamoTM 2.0

Ten patch eliminuje następujące błędy:

Podczas trybów SET, KFT lub KFC z wyłączonym "Automatycznym kondycjonowaniem" dryf początkowy brany do kalkulacji wynosił 0,0.

Podczas aktualizacji z Tiamo 1.3 do Tiamo 2.0 plik BackupServer.exe nie był zastępowany nowym.

Zdalny interfejs dla urządzeń 778, 789, 888 i 890 nie działał i nie był dostęny

Ocena PK miareczkowania w trybie szukania w określonym zakresie pH/potencjału nie działała z aparatami serii Titrino

Podczas przełączania temperatury odniesienia dla trybu MEAS Cond pojawiał się błąd

 Dostępne do pobrania dodatkowe języki dialogowe dla TiamoTM 2.0

Do pobrania

tiamo 1.3

Pobierz TiamoTM 1.3 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj:

> Pobierz tiamoTM 1.3

Dostępne do pobrania dodatkowe języki dialogowe dla TiamoTM 1.3


Do pobrania

tiamo 1.2.1

Pobierz TiamoTM 1.2.1 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj:

> Pobierz tiamoTM 1.2.1

Dostępne do pobrania dodatkowe języki dialogowe dla TiamoTM 1.2.1


tiamo 1.2

Pobierz TiamoTM 1.2 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj

> Pobierz tiamoTM 1.2

> Patch 1 dla tiamoTM 1.2

> Patch 2 dla tiamoTM 1.2

Patch 1 eliminuje następujące błędy:

Gdy uruchomiona jest metoda wykorzystująca wejście pomiarowe Ind., mylnie pojawia się następujący komunikat:

"Niewłaściwe wejście pomiarowe (011-122)."

Przykładowy tekst komunikatu:

"Czujnik „electrode pH” wymagany przez polecenie „MEAS pH” nie może być podłączony do wejścia pomiarowego 3 urządzenia' '702_1 ". Wybierz inny czujnik lub inny wejście pomiarowe."

Patch 2 eliminuje następujące błędy:

Podczas pracy na jednym urządzeniu (sterowanie ręczne lub gdy uruchomiona metoda) zdarzało się, że rezerwacja urządzenia nie jest włączona w prawidłowy sposób.

Dodatkowo, Patch 2 zawiera jednocześnie poprawki z Patch 1.


tiamo 1.1

Pobierz TiamoTM 1.1 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj

> Pobierz tiamoTM 1.1

> Patch paska dostępu

> Patch zegara


tiamo 1.0

Pobierz TiamoTM 1.0 z najnowszymi uaktualnieniami tutaj

> Pobierz tiamoTM 1.0