Dozowanie cieczy z aparatem Eco Dosimat - filmy instruktażowe

Instalacja

Dowiedz się, jak krok po kroku wykonać instalację systemu Eco Dosimat. 


Dokumentacja techniczna

Zapoznaj się z dokumentacją techniczną (instrukcja instalacji oraz obsługi, informacje o produkcie wraz z deklaracją zgodności z UE) dla aparatu Eco Dosimat:

> Przejdź do bazy wiedzy

Informacje o produkcie i deklaracja zgodności UE

Dozowanie

Miareczkowanie ręczne

Wykonaj miareczkowanie ręczne, używając Eco Dosimat.

Precyzyjne dozowanie nawet do poziomu µL

  • Dozowanie określonych objętości: wprowadź wymaganą objętość za pomocą dotykowego panelu sterującego i nasićniej "start" 
  • Elastyczne dozowanie: pozwala na wykonanie precyzyjnego dozowania z wykorzystaniem kontrolera Manual Dosing Controller

Kontroluj zaprojektowane syntezy oraz reakcje chemiczne

  • Dozowanie określonych objętości o zdefiniowanej szybkości
  • Dozowanie określonych objętości przez zdefiniowany okres czasu
  • Dozowanie ze stałą szybkością przez zdefiniowany okres czasu

Przygotuj roztwory wzorcowe

Wystarczy, że wprowadzisz oczekiwane stężenia oraz naważkę próbki. Eco Dosimat zajmie się resztą, tj. obliczeniem oraz dodaniem wymaganej objętości rozpuszczalnika.