Szkolenia internetowe

Webinars Karl Fischer titration, potentiometric titration, ion chromatography, electrodes, NIRS

Przykłady aplikacji, praktyczne informacje na temat obsługi
i konserwacji aparatów,  rozwiązywania problemów i nie tylko ... 
- nasze seminaria internetowe dostarczają mnóstwo przydatnych informacji dotyczących różnych technik i gałęzi przemysłu.

Obejrzyj bezpłatnie filmy instruktażowe zarejestrowane w ostatnich latach. 

Po prostu wybierz technikę lub temat, który Cię interesuje.            

Jaka metoda lub temat Cię interesuje?Miareczkowanie KF: podstawy


Dowiedz się więcej na temat miareczkowania Karla Fischer’a, techniki piecykowej, wyboru odpowiedniego odczynnika oraz różnicy między miareczkowaniem wolumetrycznym i kulometrycznym.
Długość: 52 min.

Miareczkowanie KF: rozwiązywanie problemów


Uzyskaj pomocne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy wykonywaniu miareczkowania Karla Fischer’a: stabilizowanie wartości dryfu, czyszczenie i przechowywanie elektrod KF, przygotowanie próbek i inne.
Długość: 59 min.

Miareczkowanie KF: przydatne radyObejrzyj seminarium internetowe prowadzone przez firmy Metrohm oraz Merck, a dowiesz się więcej na temat właściwego podawania próbek do naczynia miarowego, dobierania odczynników i rozpuszczalników, czyszczenia oraz konserwacji elektrod KF i nie tylko. Wymagana jest rejestracja poprzez G.I.T. Laboratory Journal, aby obejrzeć to webinarium.

Przejdź do G.I.T. Laboratory Journal

Miareczkowanie KF i NIRS


Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można ograniczyć codzienną eksploatację i odciążyć system do analizy wody metodą
Karla Fischera za pomocą technik spektroskopowych.

Wymagana rejestracja na stronie Lab Manager.

Przejdź do Lab Manager

Miareczkowanie i odczynniki KF 


Seminarium internetowe prowadzone przez Metrohm i Honeywell porusza tematy związane z instrumentarium do miareczkowania KF oraz  odczynnikami. Wsparcie techniczne zapewnia firma Separation Science. (Transmisja on-line na żądanie)

Przejdź do webinarium

Automatyzacja miareczkowania


Chcesz poprawić wydajność analiz miareczkowych? Obejrzyj nasze seminarium internetowe na temat możliwości automatyzacji analiz. Webinarium wspierana Separation  Science.

Przejdź do webinarium

Miareczkowanie: podstawy


Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej na temat metod miareczkowania, oznaczania miana i przygotowania próbki.
Długość: 43 min.

Miareczkowanie: Rozwiązywanie problemów


Film zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w miareczkowaniu.
Długość: 36 min.

Miareczkowanie i NIRS


Miareczkowanie i spektroskopia bliskiej podczerwieni w doskonałej synergii. Dowiedz się, jak skutecznie monitorować procesy produkcji polimerów.
Długość: 60 min.


IC dla wielu zastosowań


Webinarium prowadzone przez Select Science wraz z Metrohm pokazuje możliwości systemów chromatografii jonowej, które są zoptymalizowane pod kątem wielu zastosowań.
Długość: 1h 17 min.

Automatyczna kalibracja w chromatografii jonowej (IC)


Dowiedz się, w jaki sposób automatyczna kalibracja w chromatografii jonowej może pomóc zaoszczędzić czas i zagwarantować niezawodność wyników.
Długość: 44 min.

Analiza glifosatu i AMPA


Zobacz, w jaki sposób można oznaczyć glifosat i jego główny metabolit AMPA w wodzie pitnej metodą chromatografii jonowej.
Długość: 40 min.

IC do analizy żywności


W tym seminarium zorganizowanym przez Select Science dowiesz się o chromatografii jonowej stosowanej do analizy produktów spożywczych, np. produktów mlecznych, mięsa, ryb, napojów bezalkoholowych i wypieków. Zarejestruj się na stronie Select Science, aby obejrzeć ten webinar.

Przejdź do Select Science

Przygotowanie próbek w IC


Obejrzyj webinarium (na żądanie) i dowiedz się, jak wyeliminować problemy spowodowane przez składniki matrycy w próbce dzięki zastosowaniu technik przygotowania próbek bezpośrednio na
systemie analitycznym.

Przejdź do webinarium

Analiza próbek  o złożonych matrycach


Podczas tego seminarium zostanie zaprezentowana dializa
inline jako rozwiązanie do analizy próbek o  złożonych matrycach, takich jak zawiesiny, koloidy czy próbki zawierające białka. Zarejestruj się na portalu Select Science, aby bezpłatnie obejrzeć to seminarium.

Przejdź do Select Science

NIRS w procesach farmaceutycznych


Webinarium prowadzone przez European Pharmaceutical Review i Metrohm dotyczy sposobu implementacji spektroskopii bliskiej podczerwieni w procesach farmaceutycznych.
Długość: 60 min.

Zoptymalizowana kontrola jakości przy użyciu NIRS


Dowiedz się więcej o zmniejszaniu kosztów kontroli jakości przy użyciu spektroskopii bliskiej podczerwieni. Niniejsze seminarium internetowe pokazuje, w jaki sposób firma Herbalife wdrożyła NIRS w swoich laboratoriach kontroli i zapewnienia jakości
Długość: 58 min.

NIRS w produkcji polimeru


Dowiedz się, jak NIRS może pomóc Ci w monitorowaniu produkcji polimerów. Seminarium jest wprowadzeniem do tematu i zawiera kilka przykładów zastosowań w firmie Cytec.
Długość: 60 min.

Analiza produktów do pielęgnacji ciała


Webinarium zawiera przegląd możliwości NIRS dla ilościowej i jakościowej analizy produktów stosowanych do pielęgnacji ciała (np. kremów, lakierów do włosów, detergentów i mydła), które zostały wdrożone w firmie Colgate Palmolive.
Długość: 60 min.

NIRS: wilgotność w suszarkach


Webinarium prowadzone przez European Pharmaceutical Review wraz z Metrohm jest źródłem informacji, w jaki sposób spektroskopia bliskiej podczerwieni może być użyta jako narzędzie PAT w monitorowaniu wilgotności w czasie rzeczywistym w różnych typach suszarek.
Długość: 60 min.

NIRS jako narzędzie PAT


Dowiedz się, jak spektroskopia bliskiej podczerwieni może być użyta jako narzędzie PAT, począwszy od identyfikacji surowców, kończąc na zintegrowanych aplikacjach procesowych.
Długość: 1 h 4 min.

NIRS i miareczkowanie


Miareczkowanie i spektroskopia bliskiej podczerwieni w doskonałej synergii. Dowiedz się, jak skutecznie monitorować procesy produkcji polimerów.
Długość: 60 min.

NIRS i oznaczanie wody


Dowiedz się o zaletach spektroskopii bliskiej podczerwieni w połączeniu z miareczkowaniem Karla Fischera w celu szybkiego oraz solidnego oznaczania wody w produktach do pielęgnacji ciała
i kosmetykach.
Długość: 53 min.

Analizy zgodne z normami


Podczas webinarium, eksperci w zakresie technik spektro-skopowych omawiają ostatnie
nowinki technologiczne w zakresie podręcznych analiza-torów Ramana oraz systemów
bliskiej podczerwieni (NIRSystems), które pozwalają na szybszą, bardziej
efektywną analizę zgodną z wymaganiami regulacyjnymi np. FDA. (Webinarium na żądanie)

Przejdź do webinarium

Ocena jakości polieterów za pomocą NIRS


Webinar będzie poświęcony kwestiom implementacji spektroskopii NIR w zakresie szybkiego oznaczania parametrów jakościowych polioli/polieterów, np. liczby hydroksylowej oraz jodowej, co ma na celu zwiększeniem przepustowości analiz i jednocześnie redukcję kosztów. (Webinarium na żądanie)

Przejdź do webinarium

Spektroskopia: Postaw na szybką i wydajną metodę NIR


Wieloparametrowa analiza chemikaliów, rozpuszczalników i polimerów często wymaga żmudnego pobierania próbek i czasochłonnego przygotowywania. Obejrzyj to webinarium i dowiedz się, jak spektroskopię NIR można zaadoptować do wykonywania popularnych analiz z zakresu chemii mokrej.

Przejdź do webinarium

Zwiększona wydajność KF dzięki NIRS


Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można ograniczyć codzienną eksploatację i odciążyć system do analizy wody metodą
Karla Fischera za pomocą technik spektroskopowych.

Wymagana rejestracja na stronie Lab Manager.

Przejdź do Lab Manager

Podstawy pomiarów pH


Podczas tego webinarium dowiesz się o potencjome-trycznych pomiarach pH oraz czynnikach, które mają wpływ na ich dokładność. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z odpowiednią kalibracją pH, właściwym doborem elektrod oraz ich konserwacją.
Długość: 47 min.

Pomiar pH - rozwiązywanie problemów


Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się o rozwiązywaniu problemów z pomiarami pH i sposobach wykonywania pomiarów w
mediach innych niż woda. 
Długość: 48 min.

Elektrochemia


Badania i zastosowania elektrokatalizy


Podczas tego seminarium zaprezentowane zostaną rozwiązania dla badań z wykorzystaniem zaawansowanej elektrokatalizy (ECAT) wraz z przedstawieniem typowych aplikacji.
Długość: 60 min.

Bioanaliza z wykorzystaniem elektrod drukowanych


Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się więcej o szybkim, prostym i czułym elektrochemicznej analizie biologicznej z wykorzystaniem elektrod zbudowanych w oparciu o obwody drukowane.
Długość: 56 min.

Testy korozji: Nieniszczące metody


Oglądając to webinarium, dowiesz się więcej na temat powszechnych, nieniszczących technik elektrochemicznych służących do badania korozji. 
Długość: 60 min.


Kontrola jakości gotowego produktu


Obejrzyj ten webinar,
aby poznać szybkie i skuteczne metody kontroli jakości produktów medycznych przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana.
Długość: 56 min.