Szkolenia internetowe

Webinars Karl Fischer titration, potentiometric titration, ion chromatography, electrodes, NIRS

Przykłady aplikacji, praktyczne informacje na temat obsługi
i konserwacji aparatów,  rozwiązywania problemów i nie tylko ... 
- nasze seminaria internetowe dostarczają mnóstwo przydatnych informacji dotyczących różnych technik i gałęzi przemysłu.

Obejrzyj bezpłatnie filmy instruktażowe zarejestrowane w ostatnich latach. 

Po prostu wybierz technikę lub temat, który Cię interesuje.            

Nadchodzące webinaria

Link to events page for upcoming webinars

Odkryj więcej bezpłatnych filmów szkoleniowych, webinariów oraz wydarzeń, które przygotowuje Metrohm.

> Przejdź do szkoleń

Webinar: How automation can increase the productivity of your routine analysis

IC: Rozwiązania do analizy żywności i napojów

Październik 22, 4 pm CEST

> Zarejestruj się 

Jaka metoda lub temat Cię interesuje?Miareczkowanie KF: podstawy


Dowiedz się więcej na temat miareczkowania Karla Fischer’a, techniki piecykowej, wyboru odpowiedniego odczynnika oraz różnicy między miareczkowaniem wolumetrycznym i kulometrycznym.
Długość: 52 min.

Miareczkowanie KF: rozwiązywanie problemów


Uzyskaj pomocne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów przy wykonywaniu miareczkowania Karla Fischer’a: stabilizowanie wartości dryfu, czyszczenie i przechowywanie elektrod KF, przygotowanie próbek i inne.
Długość: 59 min.

Miareczkowanie KF: przydatne radyObejrzyj seminarium internetowe prowadzone przez firmy Metrohm oraz Merck, a dowiesz się więcej na temat właściwego podawania próbek do naczynia miarowego, dobierania odczynników i rozpuszczalników, czyszczenia oraz konserwacji elektrod KF i nie tylko. Wymagana jest rejestracja poprzez G.I.T. Laboratory Journal, aby obejrzeć to webinarium.

Przejdź do G.I.T. Laboratory Journal

Miareczkowanie KF i NIRS


Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można ograniczyć codzienną eksploatację i odciążyć system do analizy wody metodą
Karla Fischera za pomocą technik spektroskopowych.

Wymagana rejestracja na stronie Lab Manager.

Przejdź do Lab Manager

Szybkie, bezpieczne, proste miareczkowanie KF


Obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, jak uczynić miareczkowanie KF wygodniejszym, bezpieczniejszym i łatwiejszym dzięki inteligentnemu sprzętowi i odczynnikom.
To seminarium internetowe prowadzone jest przez Metrohm i Honeywell.

Przejdź do webinarium

Analiza próbek sprawiających trudności


Podczas tego webinarium nauczysz się analizować trudne próbki (powolne uwalnianie wody, słaba rozpuszczalność, uwalnianie wody w wysokich temperaturach, reakcje uboczne z odczynnikiem, zanieczyszczenia) za pomocą miareczkowania Karla Fischera.
To seminarium internetowe prowadzone jest przez Metrohm i Honeywell.

Przejdź do webinarium

Miareczkowanie i odczynniki KF 


Seminarium internetowe prowadzone przez Metrohm i Honeywell porusza tematy związane z instrumentarium do miareczkowania KF oraz  odczynnikami. Wsparcie techniczne zapewnia firma Separation Science. (Transmisja on-line na żądanie)

Przejdź do webinarium

Automatyzacja miareczkowania


Chcesz poprawić wydajność analiz miareczkowych? Obejrzyj nasze seminarium internetowe na temat możliwości automatyzacji analiz. Webinarium wspierana Separation  Science.

Przejdź do webinarium

Miareczkowanie: podstawy


Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej na temat metod miareczkowania, oznaczania miana i przygotowania próbki.
Długość: 43 min.

Miareczkowanie: Rozwiązywanie problemów


Film zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w miareczkowaniu.
Długość: 36 min.

Miareczkowanie i NIRS


Miareczkowanie i spektroskopia bliskiej podczerwieni w doskonałej synergii. Dowiedz się, jak skutecznie monitorować procesy produkcji polimerów.
Długość: 60 min.

Miareczkowanie i laboratorium 4.0


W tym webinarium Eyla Reuss (Merck KGaA) i Christian Haider (Metrohm AG) przedstawiają zalety unikalnej kombinacji platformy do miareczkowania OMNIS ze wspólnie opracowanymi odczynnikami do miareczkowania 3S.
To seminarium internetowe prowadzone jest przez Separation Science i sponsorowane przez Metrohm i Merck.

Przejdż do webinarium

Obsługa i konserwacja elektrod do miareczkowania


Dowiedz się, jak uniknąć błędów miareczkowania dzięki poprawnej konserwacji i obsłudze elektrod
To seminarium internetowe prowadzone jest przez Select Science.

Przejdź do webinarium

IC dla wielu zastosowań


Webinarium prowadzone przez Select Science wraz z Metrohm pokazuje możliwości systemów chromatografii jonowej, które są zoptymalizowane pod kątem wielu zastosowań.
Długość: 1h 17 min.

Automatyczna kalibracja w chromatografii jonowej (IC)


Dowiedz się, w jaki sposób automatyczna kalibracja w chromatografii jonowej może pomóc zaoszczędzić czas i zagwarantować niezawodność wyników.
Długość: 44 min.

Analiza glifosatu i AMPA


Zobacz, w jaki sposób można oznaczyć glifosat i jego główny metabolit AMPA w wodzie pitnej metodą chromatografii jonowej.
Długość: 40 min.

IC do analizy żywności


W tym seminarium zorganizowanym przez Select Science dowiesz się o chromatografii jonowej stosowanej do analizy produktów spożywczych, np. produktów mlecznych, mięsa, ryb, napojów bezalkoholowych i wypieków. Zarejestruj się na stronie Select Science, aby obejrzeć ten webinar.

Przejdź do Select Science

Przygotowanie próbek w IC


Obejrzyj webinarium (na żądanie) i dowiedz się, jak wyeliminować problemy spowodowane przez składniki matrycy w próbce dzięki zastosowaniu technik przygotowania próbek bezpośrednio na
systemie analitycznym.

Przejdź do webinarium

Analiza próbek  o złożonych matrycach


Podczas tego seminarium zostanie zaprezentowana dializa
inline jako rozwiązanie do analizy próbek o  złożonych matrycach, takich jak zawiesiny, koloidy czy próbki zawierające białka. Zarejestruj się na portalu Select Science, aby bezpłatnie obejrzeć to seminarium.

Przejdź do Select Science

Najlepsze praktyki w IC


To seminarium internetowe zawiera cenne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w chromatografii jonowej oraz przedstawia jej liczne zalety. Film instruktażowy został dostarczony przez firmę SeparationScience.

Czas trwania: 1 godz.

Przejdź do SeparationScience

NIRS w procesach farmaceutycznych


Webinarium prowadzone przez European Pharmaceutical Review i Metrohm dotyczy sposobu implementacji spektroskopii bliskiej podczerwieni w procesach farmaceutycznych.
Długość: 60 min.

Zoptymalizowana kontrola jakości przy użyciu NIRS


Dowiedz się więcej o zmniejszaniu kosztów kontroli jakości przy użyciu spektroskopii bliskiej podczerwieni. Niniejsze seminarium internetowe pokazuje, w jaki sposób firma Herbalife wdrożyła NIRS w swoich laboratoriach kontroli i zapewnienia jakości
Długość: 58 min.

NIRS w produkcji polimeru


Dowiedz się, jak NIRS może pomóc Ci w monitorowaniu produkcji polimerów. Seminarium jest wprowadzeniem do tematu i zawiera kilka przykładów zastosowań w firmie Cytec.
Długość: 60 min.

Analiza produktów do pielęgnacji ciała


Webinarium zawiera przegląd możliwości NIRS dla ilościowej i jakościowej analizy produktów stosowanych do pielęgnacji ciała (np. kremów, lakierów do włosów, detergentów i mydła), które zostały wdrożone w firmie Colgate Palmolive.
Długość: 60 min.

NIRS: wilgotność w suszarkach


Webinarium prowadzone przez European Pharmaceutical Review wraz z Metrohm jest źródłem informacji, w jaki sposób spektroskopia bliskiej podczerwieni może być użyta jako narzędzie PAT w monitorowaniu wilgotności w czasie rzeczywistym w różnych typach suszarek.
Długość: 60 min.

NIRS jako narzędzie PAT


Dowiedz się, jak spektroskopia bliskiej podczerwieni może być użyta jako narzędzie PAT, począwszy od identyfikacji surowców, kończąc na zintegrowanych aplikacjach procesowych.
Długość: 1 h 4 min.

NIRS i miareczkowanie


Miareczkowanie i spektroskopia bliskiej podczerwieni w doskonałej synergii. Dowiedz się, jak skutecznie monitorować procesy produkcji polimerów.
Długość: 60 min.

NIRS i oznaczanie wody


Dowiedz się o zaletach spektroskopii bliskiej podczerwieni w połączeniu z miareczkowaniem Karla Fischera w celu szybkiego oraz solidnego oznaczania wody w produktach do pielęgnacji ciała
i kosmetykach.
Długość: 53 min.

Analizy zgodne z normami


Podczas webinarium, eksperci w zakresie technik spektro-skopowych omawiają ostatnie
nowinki technologiczne w zakresie podręcznych analiza-torów Ramana oraz systemów
bliskiej podczerwieni (NIRSystems), które pozwalają na szybszą, bardziej
efektywną analizę zgodną z wymaganiami regulacyjnymi np. FDA. (Webinarium na żądanie)

Przejdź do webinarium

Ocena jakości polieterów za pomocą NIRS


Webinar będzie poświęcony kwestiom implementacji spektroskopii NIR w zakresie szybkiego oznaczania parametrów jakościowych polioli/polieterów, np. liczby hydroksylowej oraz jodowej, co ma na celu zwiększeniem przepustowości analiz i jednocześnie redukcję kosztów. (Webinarium na żądanie)

Przejdź do webinarium

Spektroskopia: Postaw na szybką i wydajną metodę NIR


Wieloparametrowa analiza chemikaliów, rozpuszczalników i polimerów często wymaga żmudnego pobierania próbek i czasochłonnego przygotowywania. Obejrzyj to webinarium i dowiedz się, jak spektroskopię NIR można zaadoptować do wykonywania popularnych analiz z zakresu chemii mokrej.

Przejdź do webinarium

Zwiększona wydajność KF dzięki NIRS


Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można ograniczyć codzienną eksploatację i odciążyć system do analizy wody metodą
Karla Fischera za pomocą technik spektroskopowych.

Wymagana rejestracja na stronie Lab Manager.

Przejdź do Lab Manager

Kontrola surowców


Obejrzyj to webinarium , aby odkryć możliwości spektroskopii Ramana i NIR w kontroli surowców w przemyśle farmaceutycznym, higieny osobistej i chemicznej.
Webinarium jest dostarczane przez Wiley.
Konieczność rejestracji.

Przejdź do Wiley

Wydajność kontroli jakości polimerów


Obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, jak obniżyć koszty i zwiększyć wydajność kontroli jakości polimerów za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Film dostarczony przez Plastics Today.

Wymagana rejestracja na stronie https://event.on24.com/

Czas trwania: 1 godz. 3 min.

Przejdź do Plastics Today

Podstawy pomiarów pH


Podczas tego webinarium dowiesz się o potencjome-trycznych pomiarach pH oraz czynnikach, które mają wpływ na ich dokładność. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia związane z odpowiednią kalibracją pH, właściwym doborem elektrod oraz ich konserwacją.
Długość: 47 min.

Pomiar pH - rozwiązywanie problemów


Obejrzyj seminarium internetowe, aby dowiedzieć się o rozwiązywaniu problemów z pomiarami pH i sposobach wykonywania pomiarów w
mediach innych niż woda. 
Długość: 48 min.

Elektrochemia


Corrosion prevention and analysis


In this webinar, Larry Tucker and Dr. Julia van Drunen discuss corrosion monitoring, prevention and mitigation as well as the application of electrochemical methods to measure and monitor corrosion in different environments, including the flow conditions encountered in pipes.
Length: 1 hr

Badania i zastosowania elektrokatalizy


Podczas tego seminarium zaprezentowane zostaną rozwiązania dla badań z wykorzystaniem zaawansowanej elektrokatalizy (ECAT) wraz z przedstawieniem typowych aplikacji.
Długość: 60 min.

Bioanaliza z wykorzystaniem elektrod drukowanych


Obejrzyj webinarium, aby dowiedzieć się więcej o szybkim, prostym i czułym elektrochemicznej analizie biologicznej z wykorzystaniem elektrod zbudowanych w oparciu o obwody drukowane.
Długość: 56 min.

Testy korozji: Nieniszczące metody


Oglądając to webinarium, dowiesz się więcej na temat powszechnych, nieniszczących technik elektrochemicznych służących do badania korozji. 
Długość: 60 min.

EIS Data For Battery Materials R&D


In this webinar Dr Julia van Drunen introduces electrochemical impedance spectroscopy (EIS) as a valuable tool for the analysis of battery materials, components, and fuel cells.
Length: 56 mins


Kontrola jakości gotowego produktu


Obejrzyj ten webinar,
aby poznać szybkie i skuteczne metody kontroli jakości produktów medycznych przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana.
Długość: 56 min.