Profil spoločnosti

Obchodný riaditeľ:
Ing. Milan Láska
Adresa:
Galvaniho 12/B
82104 Bratislava
Slovensko
Kontakt:
tel:: +421 2 2062 0100
Fax: +421 2 3352 0220
E-mail: office@metrohm.sk
IČO:

45 238 553

IČ DPH:
SK2022917292
Zapísaná:
v OR Okresného súdu Bratislava I. Odd. Sro, vložka č. 61045/B
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3,
850 05 Bratislava 55

číslo účtu:  2628521783/1100

SWIFT: TATRSKBX

> Legal notice

> Všeobecné obchodné podmienky

> Politika spoločnosti