Enviromentálna analýza

Výzvy spojené s ochranou životného prostredia vyžadujú dodržiavanie medzinárodne uznávaných noriem, v ktorých sú definované analytické metódy a limity. Prístroje a aplikácie Metrohm spĺňajú celý rad medzinárodných štandardov na ochranu životného prostredia.

Cudzorodé látky vypúšťané do životného prostredia sa nachádzajú vo všetkých jeho zložkách: vo vode, pôde (alebo sedimentoch), vzduchu i v živých organizmoch. Chrániť životné prostredie a jeho obyvateľov dokážeme len vtedy, keď poznáme typ a koncentrácie týchto kontaminantov.

Vzduch

Vzduch je heterogénna zmes jemne rozptýlených pevných alebo kvapalných častíc v plyne (vzduchu). Vzorkovanie zahŕňa tak filtráciu, ako aj kontinuálne metódy. Kým prvý typ pracuje offline a poskytuje dáta za dlhšie časové obdobia, druhý typ prebieha online využívajúc veľmi účinné, nepretržite pracujúce autosamplery. Oba typy je samozrejme možné spojiť do jedného alebo viacerých robustných inline analyzátorov.

Ďalšie informácie

Pôda

Pôda je viaczložkovým systémom, v ktorom koexistujú všetky sféry. Príprava vzorky je kľúčová pre presné a správne analýzy pôdy. Ponúkame vám široký rad techník pre úpravu vzoriek s príslušnými metódami pre rôzne typy pôd a sedimentov.

Ďalšie informácie

Voda

Mnohé zo státisícov látok produkovaných vo veľkých množstvách priemyslom, končia v našich vodných zdrojoch. Naše vodné zdroje sú chránené celý radom predpisov a noriem.

Na dodržiavaní týchto predpisov si dávame veľmi záležať. Preto máme v ponuke širokú škálu prístrojov a aplikácií, v súlade s predpismi, vhodných pre všetky typy vzoriek vody.

Ďalšie informácie