Analýzy životného prostredia – Voda

V súlade s normami

Množstvo metód v súlade so štandardmi

Voda je náš živel. Prístroje a aplikácie Metrohm spĺňajú mnohé medzinárodné štandardy (napr. ISO, EN, EPA, ASTM, AOAC) na analýzu vody

Pozrite si náš široký výber metód v súlade so štandardmi

Chróm(VI): Nová limitná hodnota

Nová limitná hodnota chrómu(VI) v súlade s normou EPA 218.7

Štát Kalifornia stanovuje limitnú hodnotu chrómu v pitnej vode na 10μg/L. Cr (VI) môžete jednoducho stanoviť pomocou iónovej chromatografie podľa normy EPA 218.7.


> Ďalšie informácie!

Arzén a ortuť vo vode pomocou scTRACE Gold

Limitná hodnota arzénu 10 μg/L v pitnej vode

Okrem arzénu prírodného pôvodu, k znečisteniu vody arzénom prispievajú antropogénne aktivity. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovuje odporúčaný maximálny obsah arzénu v pitnej vode na 10 µg/L.


Arzén pomocou anodickej stripping voltampérometrie použitím scTRACE Gold senzora

Anodická stripping voltampérometria (ASV), využíva senzor scTRACE Gold a ponúka jednoduchú a cenovo dostupnou alternatívu  spektroskopického stanovenia arzénu. Metóda rozlišuje medzi As (celkovým) a As (III). Detekčný limit je výrazne nižší ako medzinárodné limitné hodnoty.

scTRACE Gold senzor je taktiež vhodný na detekciou anorganickej ortute

scTRACE gold senzor dokáže stanoviť anorganickú ortuť v širokej škále vodných vzoriek. ASV dosahuje detekčný limit výrazne nižší ako medzinárodné limitné hodnoty.


Súvisiace produkty

scTRACE Gold elektróda

scTRACE Gold na analýzu As(celkového), As(III) a Hg

Ďalšie informácie o scTRACE Gold

884 Professional VA

Prístroj na stanovenie As(celkového), As(III) a Hg v laboratóriu.

Ďalšie informácie o 884 Professional VA

946 Portable VA Analyzer

Systém na rýchle, jednoduché a spoľahlivé stanovenie As(celkového), As(III), a Hg v teréne.

Ďalšie informácie o Portable VA Analyzer

Na stiahnutie

Bromičnan vo vode podľa noriem EPA 300.1, 317, and 326

Karcinogénny bromičnan z ozonizácie

Pri ozonizácii pitnej vody sa vytvárajú karcinogénne bromičnany. Niekoľko medzinárodných noriem stanovuje detekčné limity a testovacie metódy.

Široký výber schválených detekčných techník

V závislosti od požadovaného detekčného limitu je možné použiť rôzne metódy detekcie. Zisťovanie vodivosti chemickou supresiou umožňuje stanovenie bromičnanu v nižšom rozsahu μg / l. V rozsahu ng/L môže byť bromičnan zisťovaný pomocou spojenia IC/MS alebo postkolónovou derivatizáciou s jodidom draselným a následnou UV detekciou.
Bromičnan podľa normy EPA 326.0

Vzorky pitnej vody so štandardným prídavkom (čierne) a bez štandardného prídavku (modré), postkolónová reakcia UV detekciou.

> EPA testovacie metódy a naše detekčné limity na analýzu bromičnanov

Súvisiace produkty

Na stiahnutie

Kovy vo vode podľa normy DIN 38406 Časť 16

Zinok, kadmium, olovo, meď, tálium, nikel, and kobalt vo voltampérometrii

Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni, a Co sa musia byť pravidelne stanovované vo všetkých typoch vzoriek vody. Zn, Cd, Pb, Cu a Tl sa stanovujú na HMDE pomocou anodickej stripping voltampérometrie (ASV), Ni a Co pomocou adsorpčnej stripping voltampérometrie (AdSV).

Na stiahnutie

Ďalšie aplikácie a produkty

Energia z odpadovej vody: mikrobiologická palivová cela

Mikrobiologické palivová cely vyrábajú elektrickú energiu zo širokej škály organických zlúčenín v biomase alebo odpadových vodách pomocou živých baktérií. Autolab PGSTAT128N a modul FRA32M vám umožňujú sledovať kinetiku prenosu elektrónov a medzifázové vlastnosti.

Vyhľadávač aplikácií

Analýza viacerých parametrov jediným prístrojom

Jediný prístroj preberá kontrolu nad kompletnou analýzou mnohých parametrov kvality vody: TitrIC kombinuje titráciu a iónovú chromatografiu, zatiaľ čo VoltIC pokrýva voltampérometriu a iónovú chromatografiu. Tieto prístroje vo vašom laboratóriu nezaberú veľa miesta a sú plne automatizované.

TitrIC flex a VoltIC Professional

Webinár o meraní pH

Female lab worker with 827 pH Meter and Unitrode
Správne meranie pH – drobnosť s veľkým dopadom

Hodnota pH je jednou z najdôležitejších a preto aj jednou z najčastejšie meraných veličín v analytickej chémii. Tento webinár vám ukáže, ako presne merať hodnoty pH a vyhnúť sa chybám.

> Prejdite na webinár


Skúsenosti zákazníkov: AGQ Labs

"Odkedy používame prístroje Metrohm, zvýšila sa naša produktivita spracovania vzorky v pomere s časom stráveným spracovaním vzorky."

AGQ Labs, medzinárodná technologická skupina, používa Metrohm iónové chromatografy na enviromentálnu analýzu vody a analýzu potravín.

Testimonial: Iproma

"Prístrojom Metrohm dôverujem na 100%. Uľahčujú mi moju každodennú prácu."

Iproma je enviromentálne laboratórium, ktoré sa venuje odberom vzoriek a analýze enviromentálnych vzoriek, ako napr. pitná voda, voda z bazénov, podzemná voda, a závlahové vody.

Skúsenosti zákazníkov: AGROLAB

"Po 20. rokoch výborných skúseností s automatizovanou titráciou od Metrohmu, sme s veľkou spokojnosťou vymenili aj naše systémy na iónovú chromatografiu za riešenie od Metrohm."

AGROLAB používa systém automatizovanej titrácie od Metrohmu na stanovenie chemickej spotreby kyslíka (COD) v odpadových vodách ako aj systémy iónovej chromatografie na analýzu aniónov vo výluhoch a odpadových vodách.